Joensuun Ihmisarvopäivä – Työttömyys tavallisena tilana

Joensuun Ihmisarvopäivä – Työttömyys tavallisena tilana
Ihmisarvopäivien yhteisöteoksessa pohdittiin työttömyyden herättämiä ajatuksia.

Pohjois-Karjalan Ihmisarvopäivä vietettiin tänä vuonna Joensuussa, torstaina 16.5.2024. Teemana oli työttömyys tavallisena tilana. Tapahtumalla haluttiin tukea työttömien ja heidän läheistensä voimaantumista, edistää hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyden tunnetta. Ihmisarvopäivillä nostettiin esille työttömyyden moninaisuus teatterin ja musiikin keinoin. Työttömyyden herättämiä ajatuksia purettiin myös yhteisötaiteen avulla. Osallistujat saivat kirjata mietteitään työttömyydestä yhteiseen teokseen. Paikalla oli myös useita järjestötoimijoita esittelemässä toimintaansa ja uusia työllisyyteen tähtääviä hankkeita.

Ihmisarvopäivillä on pitkät perinteet

Ihmisarvopäivät ovat saaneet alkunsa noin 20 vuotta sitten. Alusta asti mukana on ollut toimijoita, joilla laaja-alaista kokemusta työttömyydestä ja jotka olivat aktivoituneet toimimaan työttömyyden torjumiseksi. Kokemuksen ääntä on tapahtuman kautta tuotu esille sitä korostaen, että työttömillä on halua vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa. Yhteisenä nimittäjä tapahtumissa on aina ollut kulttuuri. Ihmisarvopäivä on pyrkinyt kiertämään Pohjois-Karjalan alueella, Joensuun lisäksi muun muassa Kiteellä, Kontiolahdella, Lieksassa sekä Ilomantsissa. Myös päättäjiä on haastettu mukaan tapahtumaan ja keskusteluun työttömyydestä. Näin tapahtuman historiaa kuvasi avauspuheenvuorossaan diakoni Risto Määttänen. Hän on ollut mukana tapahtumassa sen alkutaipaleelta asti.

Diakoni Risto Määttänen kävi läpi tapahtuman historiaa.

Työttömyys näkyväksi teatterin keinoin

Työttömyyden moninaisuutta kuvasivat näytelmässään ja musiikkiesityksissään Työttömien teatterin esiintyjät Matti Hallikainen, Jonna Kaasinen, Sampsa Salo sekä Päivi Evelina. Esityksessä näyteltiin katkelmia kuvitteellisesta työvoimatoimistosta, jossa hyvin ratkaisusuuntautunut virkailija selvitti eri elämäntilanteissa olevien työttömien pulmia. Näytelmässä virkailijalle, tuttavallisemmin työkkärin tädille, intouduttiin ilmaisemaan tuntoja myös laulaen. Musiikkiesityksistä vastasivat Matti Hallikainen ja Päivi Evelina omilla kappaleillaan. Esiintyjät pohtivat yhdessä, mistä inspiraatio esitykselle lähti. Kun aiheena kuitenkin oli työttömyys tavallisena tilana, niin työvoimatoimiston tuominen näyttämölle tuntui sopivimmalta ratkaisulta. ”Se on ollut aika yleistä teemaa näissä Työttömien Teatterin näytelmissä, kun kuvataan sitä työttömän arkea” Sampsa Salo toteaa.

Matti ”Richentaker” Hallikainen tulkitsi työttömyyden kokemusta laulullaan Ihan tavallinen työtön.

Työttömien teatteri on ollut toiminnassa vuodesta 2019, tätä ennen työpajatoiminta kulki Sirkus Supilaisen nimellä. Työttömien Teatterin lähtökohtana on syrjäytymisen ja sosiaalisen pahoinvoinnin ehkäiseminen. Inspiraationa lähteenä on ollut Tampereella toimivan Legioonateatteri. Työttömien Teatterissa hyödynnetään sosiaalisen ja soveltavan teatterin keinoja ja sinne hakeudutaan kuntouttavan työtoiminnan kautta.

Näytelmän lopuksi myös TE-virkailija itse sai yllättäviä uutisia. Kuvassa Työttömien teatterin Päivi Evelina ja Jonna Kaasinen.

Ihmisarvopäivien keskiössä lämminhenkisyys ja kiireettömyys

”Kun hallituksen leikkaukset kohdistuvat monivaikutteisesti työttömiin ja vähentävät heidän vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä, tuntuu tämän vuoden Ihmisarvopäivien aihepiiri entistäkin tarpeellisemmalta. Haluamme pitää ääntä työttömien puolesta, sillä kaikki heistä eivät siihen itse kykene. ”, toteaa Pohjois-Karjalan työttömien toiminnanohjaaja Taina Ben Daoud. ”Työttömyydestä ja työttömistä käyty keskustelu on ollut julkisuudessa viime aikoina hyvin negatiivissävytteistä, joten tapahtumassa halusimme tuoda esille sen, että jokaisen työttömän tarina on erilainen”, hän jatkaa. Päällimmäisenä tapahtumasta jäi mieleen sen lämminhenkisyys ja kiireettömyys. Oli aikaa jäädä keskustelemaan kokemuksista paikallaolijoiden kesken. ”Tapahtumassa halusimme antaa osallistujille voimavaroja ja toivoa, vaikka tulevaisuus ei näyttäisikään niin valoisalta”, Ben Daoud summaa.

Taina Ben Daoud ja Krista Turunen pyörittävät työttömien neuvontapalvelu Tyyneä.

Työttömyys tavallisena tilana loi keskustelua ja yhdisti teemana työttömiä työssään kohtaavia. ”Esittelypisteillä syntyi myös ideoita tulevasta yhteistyöstä”, Taina Ben Daoud iloitsee. Paikan päällä toimintaansa saivat esille erilaiset järjestötoimijat ja työllisyyspalvelu. Tapahtumayhteistyössä olivat mukana myös alueen seurakunnat.

nuoli