”Olemme ihmisenä ihmisen kanssa”

Aiheet:
”Olemme ihmisenä ihmisen kanssa”
Sauma-hankkeessa työskentelevät hankevastaava Ritva Kurkisen lisäksi työvalmentaja Ulla Hyvärinen ja digivalmentaja Jyri Lappalainen.

Sauma – Takaisin polulle -hankevastaava Ritva Kurkinen haluaa kohdata ihmisen ilman ennakko-oletuksia, kun he yhdessä alkavat miettiä, minkälaista apua hanke voisi asiakkaalle tarjota tulevaisuuden suunnan hahmottamisessa.

Kun Ritva Kurkinen valittiin vetämään kainuulaista Sauma-hanketta, hän asui Pohjois-Karjalassa ja työskenteli Pohjois-Karjalan Työttömät ry:ssä. Sieltä hän on nyt työvapaalla ensi syksyyn asti, jolloin kaksivuotinen hanke loppuu.

– En ole päivääkään katunut, että tulin Kajaaniin, ja olen iloinen ja ylpeä, että minut valittiin. Yhdistyksellekin tämä oli uusi hanke: uudenlaista toimintaa, uudella porukalla ja aivan puhtaalta pöydältä. Se oli tosi herkullinen tilanne tulla ulkopuolelta tekemään tätä.

Sauma – Takaisin polulle -työllisyydenhoidon hanke on Kajaanin Työvoimayhdistys Ry:n hallinnoima ja sitä rahoittaa Kainuun TE-toimisto. Hankkeessa työskentelevät Ritvan lisäksi työvalmentaja Ulla Hyvärinen ja digivalmentaja Jyri Lappalainen. Syksyllä 2022 alkanut hanke päättyy elokuun lopussa. Kainuun tällä hetkellä ainoa työvoimapoliittinen hanke jää myös viimeiseksi, kun työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa.

”Jos ihminen kaipaa apua, me autamme”

Sauma on hanke, jonka asiakkaaksi voi tulla kuka tahansa kainuulainen, täysi-ikäinen työtön. Työtilat sijaitsevat Kajaanissa, mutta tiimi liikkuu koko Kainuun alueella tapaamassa ihmisiä. Työntekijät saavat kiinnostuneita yhteydenottoja TE-palveluiden kautta, toisilta työllistäviltä yhdistyksiltä ja yksittäisiltä ihmisiltä. Hanke on saanut paljon näkyvyyttä muun muassa lehtijuttujen kautta, ja jotkut ovat kuulleet kaveriltaan, että sieltä voi saada apua.

Kainuun TE-toimiston kanssa on sovittu toimivasta käytännöstä: viranomainen näyttää joillekin omille asiakkailleen Sauman esitettä ja kysyy, voiko välittää hankkeeseen heidän yhteystietonsa.

– Tällä tavoin yhteydenotto ei jää asiakkaan aktiivisuuden varaan, vaan me otamme siitä koppia, kysymme milloin voimme tavata ja miten voimme auttaa.

Sauman työntekijät auttavat asiakkaitaan työnhaussa ja monissa siihen liittyvissä käytännön asioissa, kuten muutosverokorttien tekemisessä ja erilaisten sähköisten palvelujen käyttämisessä, mihin ei viranomaisilla ole aikaa. He laativat asiakkaiden kanssa työ- ja opiskelupaikkahakemuksia ja CV:itä ja tarvittaessa lähtevät mukaan työhaastatteluunkin. Hankkeesta ohjataan ihmisiä myös työttömien terveystarkastukseen.

– Meillä ei ole ikärajoja eikä sukupuolella tai koulutustaustalla ole merkitystä: Olipa ihmisellä peruskoulu käytynä tai maisterin tutkinto, jos hän kaipaa apua, me autamme. Silläkään ei ole väliä, onko hän syntynyt Suomessa vai ulkomailla. Valtaosa on kuitenkin kantasuomalaisia. Nuorimmat asiakkaat ovat olleet alle 20-vuotiaita ja vanhimmat yli 60-vuotiaita. Miehiä on tällä hetkellä noin 70 prosenttia asiakkaista, Kurkinen kuvaa.

Hänen mielestään on hyvä asia, että hän ei yleensä tiedä asiakkaasta juuri mitään etukäteen. Se antaa ihmiselle mahdollisuuden kertoa tilanteestaan sen verran kuin haluaa. Kurkinen ei myöskään halua tuputtaa valmiita ratkaisuja, vaan olla ihmiselle läsnä, kuunnella ja antaa tilaa sille, mihin suuntaan ihminen haluaa elämäänsä kuljettaa. Asiakkuudesta ei tarvitse maksaa mitään, mukaan lähteminen on vapaaehtoista ja kaikki keskustelut luottamuksellisia.

– Olemme ihmisenä ihmisen kanssa ja kohtaamme hänet. Olemme sen tiedon varassa, mitä hän meille kertoo ja teemme sitä, mihin hän tarvitsee apua. Lähdemme työstämään asioita puhtaalta pöydältä. Pyrin olemaan vapaa ennakko-oletuksista. Ihminen voi halutessaan kertoa historiastaan, mutta katsomme enemmän tulevaisuuteen, mitä siellä voisi olla. Menneellä ei ole merkitystä. Olen tässä ja nyt ihmistä varten.

Yli 300 asiakkaasta moni on työllistynyt tai aloittanut opinnot

ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Kainuussa oli huhtikuun 2024 lopussa 3119 työtöntä työnhakijaa, mikä oli reilut 10 prosenttia työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 21 prosenttia työttömistä. Ritva Kurkisen mukaan työllisyys saatiin nousuun Kainuun maakunnassa jo ennen Sauma-hankkeen käynnistämistä.

Sauman tavoitteena oli ottaa kahden vuoden aikana asiakkaiksi 175 ihmistä. Kurkinen kertoo, että tällä hetkellä asiakkaita on jo 317 ja uusia tulee koko ajan. Se kertoo siitä, että monet tarvitsevat apua elämänsä suunnan etsimiseen.

– Toisille asiakkuus tarkoittaa, että teemme ajantasaisen ja myyvän CV:n, hankimme hygieniapassin tai työturvallisuuskortin, ja sitten he alkavat olla jo kypsiä työmarkkinoille, kun taas toisten kanssa kuoritaan pitempään sitä tiivistä ydintä, hankevastaava kuvailee.

Moni on jo löytänyt jatkopolkuja: 24 asiakasta on töissä avoimilla työmarkkinoilla, 23 palkkatuella ja 9 työkokeilussa. Nämä ovat korkeita lukuja, kun otetaan huomioon, että monilla asiakkailla on aiemmin ollut haasteita työllistymisessä. Useat ovat nyt lähteneet opiskelemaan työvoimapoliittiseen koulutukseen, jotkut ammattiopistoon tai -korkeakouluunkin. Osa on päätynyt eläkkeelle korkean iän tai työkyvyttömyyden perusteella.

Kurkinen nauttii siitä, että kaikki työpäivät ovat erilaisia ja eteen voi tulla yllättäviäkin tilanteita. Välillä hän joutuu taistelemaan byrokratian tai joidenkin ihmisten motivaation puutteen kanssa. Se, kun ihmiset pääsevät eteenpäin, esimerkiksi työllistyvät tai aloittavat opinnot, tuo hyvän mielen, auttaa Kurkista jaksamaan työssään ja tuo siihen mielekkyyttä.

– On loistavia ihmisiä ollut tässä mukana, niin hanketiimissä, yhteistyökumppaneissa kuin asiakkaissakin. Monet asiakkaat myös kiittävät auliisti. Pari viikkoa sitten eräs henkilö kertoi, että asiat ovat menneet hänellä eteenpäin ja sanoi, että kiitos kun autoit ja jaksoit kuunnella ja olla tukena.

Teksti: Milla Suonio Kuva: Niko Saarela

nuoli