Liiku-hankkeet (2013-2016)

Liiku – työttömien liikuntaprojekti (2013–2015)

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY haki 8.10.2012 avustusta jäsenyhdistystensä paikalliseen liikuntakäyttäytymiseen Liiku – työttömien liikuntaprojektiin. Kukin yhdistys järjesti oman toimintansa itsenäisesti hankkien erilaisia yhteistyökumppaneita tuekseen.

OKM myönsi avustuksen helmikuussa 2013 käyttöajalle 1.1.2013–31.12.2014. Myönnetty summa oli 50.000,00 euroa, josta kuittien perusteella kokonaiskustannukset ovat 60.000,00 euroa. Avustus maksettiin kahdessa erässä TVY:n tilille, 11.3.2013 ja 22.8.2013.

Yhdistysten kuitit kattoivat yhteensä 62.200,46 euroa, josta omavastuu osuus oli 24,4% eli reilusti yli vaaditun omavastuuosuuden.

TVY:n Liiku-hankkeen ohjausryhmä kokoontui v. 2013 kolme kertaa. Ohjausryhmään kuului puheenjohtaja, sihteeri sekä paikallisedustajat kolmesta tärkeimmästä liikunnallisesti aktiivisesta jäsenyhdistyksestä (Työttömien Liikauttajat, Mikkeli sekä Turku). Ohjausryhmä teki saapuneiden hakemusten perusteella alustavat avustusten jaot jäsenyhdistysten kesken. Lopullinen päätös rahojen jaosta tehtiin TVY:n hallituksen kokouksissa. Vuonna 2014 ohjausryhmä ei enää kokoontunut avustusvarojen vähyyden vuoksi, vaan viimeiset avustusjaot päätettiin hallituksen kokouksissa.

Hankkeessa olivat mukana jäsenyhdistykset: Anjalankosken Työttömät ry, Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry, Ivalon Seudun Työttömät ry, Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kangasniemen Työttömät ry, Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta ry, Kokkolan Työttömät ry, Kuopion Työttömät ry, Kurikan Työnhakijat ry, Mikkelin Työttömät ry, Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Saarijärven Työttömät ry, Suonenjoen TehdäänItse ry ja Turun Seudun Työttömät TST ry.

Liiku 2 (2016)

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry anoi avustusta liikunnalliseen jäsenyhdistystoimintaan vuosille 2016–2019. Avustusanomus lähetettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM) 17.6.2015, jota oikaistiin 30.11.2015. Liiku 2 -toiminnassa haluttiin parantaa aikaisemman Liiku- hankkeen (2013–2015) seurantaa ostamalla ulkoinen seurantapalvelu Collaborative Care System Finland/PsT Pilvikki Absetzilta.

Avustusta haettiin vuodelle 2016 yhteensä 16.666 euroa (omakustannusosuus 20.832 euroa) sekä vuosille 2017–2019.

OKM antoi hankkeeseen päätöksen 7.4.2016 (OKM/316/625/2015), jonka mukaan avustusta voidaan käyttää 1.1.–31.12.2016 välisenä aikana. Avustussummaksi myönnettiin 15.000 euroa, josta avustuksen perusteena olevat kustannukset tulisivat olla 18.750 euroa. Avustus maksettiin yhdessä erässä 12.4.2016 ja siitä piti antaa selvitys 28.2.2017 mennessä.

Hankkeessa mukana olleet jäsenyhdistykset: Alavuden Seudun Työttömät ry, Ivalon Seudun Työttömien Yhdistys ry, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kangasniemen Työttömät ry, Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry, Kohtiolahden Työttömät ry, Kurikan Työttömät ry, Kymijoen Tukipuu ry, Mikkelin Työttömät ry, Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry, Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Saarijärven Työttömät ry, Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry, Suonenjoen TehdäänItse ry ja Turun Seudun TST ry.

nuoli