”Ei tänne näin työpaikkoja saada” – Miten työllisyys nostetaan jaloilleen?

[nemus_slider id=”7715″]

”Ei tänne näin työpaikkoja saada” – Miten työllisyys nostetaan jaloilleen?

Työttömien Keskusjärjestö teki tammikuussa 2018 jäsenyhdistyksilleen kyselyn mm. työttömien kokemuksista työllistämisestä. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski esitteli tuloksia tänään Profession järjestämässä Työllistäminen 2018 koulutustilaisuudessa.

Mitkä ovat työttömien kokemukset työllistämisestä? Esteenä työllistymiselle työttömät työnhakijat kokevat mm. iän, pitkän työttömyyden, heikon suomen kielen taidon, työmarkkinatilanteen, koulutuksen puutteen, terveydentilan ja ohjauksen puutteen.

Hyödyt työttömien yhdistyksestä ja siellä tapahtuvasta toiminnasta ovat kyselyn mukaan mm. sosiaalinen kanssakäyminen, päivärytmi ja virkistyminen, joutuu lähtemään kotoa pois, kannustava ohjaus, uuden oppiminen, oma-aloitteisuus paranee, sosiaali- ja terveyspalvelut, perheen talouden kohentuminen, työkokemus, identiteetti ”en tunne itseäni niin pitkä-aikaistyöttömäksi”, motivaatio, ilmainen ateria,
”mielenterveys säilyy” ja ICT-tuki.

Kyselystä ja se tuloksista lisää oheisessa diaesityksessä:

Professio 15.2.2018_JH

Kyselyyn vastanneita oli 158, joista 59 miestä ja 99 naista. Heistä 65 oli kuntouttavassa työtoiminnassa, 35 palkkatuella, 43 työkokeilussa ja 13 jossain muussa työllisyyttä edistävässä toiminnassa. Vastanneiden ikä oli keskimäärin 44 vuotta. Työttömyyden kesto oli 1 kuukaudesta 5 vuoteen. 19 henkilöällä työttömyyden kesto oli yli 5 vuotta.

nuoli