Hallituksen kehysriihessä esittämä työttömien aktiivimalli on työttömyysturvan heikennys!

Hallituksen kehysriihessä esittämä työttömien aktiivimalli on työttömyysturvan heikennys!

Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Satu Taavitsaisen mukaan ”Hallitukseen kehysriihessä 25.4.2017 esittämä työttömyysturvan aktiivimalli on käytännössä työttömien työttömyysturvan heikennys.” Vaikka työtön olisi kuinka aktiivinen, avointen työpaikkojen määrä ja julkisten työllisyyspalveluiden tarjonta, ovat aivan liian vähäisellä tasolla, jotta kaikki työnhakijat voivat osoittaa aktiivisuutensa.

Aktiivimalli koskee kaikkia työttömiä. Aktiivimallin ideana on, että mikäli työtön ei ole 65 työttömyysetuuspäivän aikana tehnyt viikon työtä tai osallistunut viideksi päiväksi työllisyyspalveluihin, hän menettää yhden korvauspäivän kuukaudessa, eli 4,65 prosenttia työttömyysturvasta. Esitykseen kuuluu lisäksi omavastuuajan lyhentäminen seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Työttömien Keskusjärjestö muistuttaa, että helmikuussa Työ- ja elinkeinominiteriön tilastojen mukaan uusien julkisesti avoinna olevien työpaikkojen määrä helmikuussa 2017 oli 57 000. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 332 000. Töitä ei riitä kaikille.

Hallituksen esittämässä aktiivimallissa ristiriitaista on myös se, että työllisyystoimenpiteistä on vähennetty hallituskauden aikana reilulla kolmanneksella siitä tasosta, millä ne ovat olleet edellisten hallituskausien aikana. Etenkin kolmannelta sektorin palvelupaikoista on leikattu.

Työttömien työnhakijoiden aktivointiaste, jolla mitataan osallistumista työllisyyspalveluihin, on vain n. 27,5 prosenttia. Miten saadaan kaikille työnhakijoille mahdollisuus osallistua työllisyyspalveluihin?

Hallituksen on investoitava työllisyyspalveluihin, jos aktiivimalli halutaan toteuttaa oikeudenmukaisesti. ”Muussa tapauksessa aktiivimallista tulee työttömien lotto, jossa suurin osa työttömistä voi vain hävitä.” Sanoo toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Satu Taavitsainen,
Puheenjohtaja
Työttömien Keskusjärjestö ry
satu.taavitsainen@eduskunta.fi
0440 905546

Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja,
Työttömien Keskusjärjestö ry
jukka.haapakoski@tyottomat.fi
050 577 2580

nuoli