Julkilausuma: Hallituksen työllisyyspolitiikassa askeleita oikeaan suuntaan – Yksilöllisen työn haun mallissa merkittäviä riskejä

Julkilausuma: Hallituksen työllisyyspolitiikassa askeleita oikeaan suuntaan – Yksilöllisen työn haun mallissa merkittäviä riskejä

Työttömien Keskusjärjestö: Hallituksen työllisyyspolitiikassa askeleita oikeaan suuntaan

Tänään kokoontuneen Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksen mielestä myönteistä hallituksen työllisyyspoliittisissa esityksissä on mm. toisen asteen opetuksen maksuttomuus, TE-toimistojen henkilöstömäärän lisääminen 1200 työntekijällä, karenssien keventäminen työllisyyspalveluissa sekä järjestöjen 100 prosentin palkkatuen säilyttäminen.

Keväällä koronaepidemian alkaessa saatiin nopeasti aikaan poikkeuslainsäädäntöä, jolla helpotettiin työttömien ja lomautettujen tilannetta. Muun muassa työssäoloehtoa ansiosidonnaisen tai työmarkkinatuen saamiseksi lyhennettiin kolmeen kuukauteen ja työttömyysturvan suojaosaa nostettiin 500 euroon.

Yksilöllisen työnhaun mallissa on merkittäviä riskejä

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous kysyy yksilölliseen työnhaun malliin liittyen, mistä luottamuspula työttömien työnhakua kohtaan johtuu? Suomessa ei ole aiemmin valvottu ja sanktioitu työttömien itsenäisesti lähettämiä työhakemuksia.

Kysymys on isosta periaatteellisesta muutoksesta. Käytännössä kolmesta rikkeestä työtön suljetaan työttömyysturvajärjestelmän ulkopuolelle. Huolena Keskusjärjestöllä on, että köyhyytensä ja työ- ja toimintakyky- sekä kielitaitopuutteiden vuoksi tuhansia työttömiä on vaarassa pudota toimeentulotuen varaan.

Hallitus on tunnistanut tämän ongelman, mutta ottaa tietoisen riskin toteuttaessaan yksilöllisen työnhaun mallin. Yksilöllisessä työllistämissuunnitelmassa sovitaan työnhakijan määrällisestä työnhakuvelvoitteesta, joka on 0-4 työpaikkahakua kuukaudessa. Riittääkö TE-toimistossa osaamista ja henkilökuntaa arvioimaan sellaisten työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä, joille ei ole tarjolla työpaikkoja? Tämä on vaarassa asettaa työttömät työnhakijat eriarvoiseen asemaan riippuen työvoimavirkailijan arviointiosaamisesta. Toivomme, että TE-toimistot hyödyntävät nykyistä paremmin työttömien omaa asiantuntemusta. Heitä täytyy myös palkata TE-toimistoon.

Työttömien asiantuntijuus käyttöön

 Työttömät hakevat töitä mieluusti, kun palkkatöitä on tarjolla. Työttömien työnhakijoiden kouluttautumismahdollisuuksia tulee parantaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Irtisanomistilanteessa ammattisuoja on voimassa kolme kuukautta, siihen Työttömien Keskusjärjestö vaatii kolme kuukautta lisää.

Keskusjärjestön mielestä eläkeputken poistaminen lisää vaaraa joutua köyhyyteen sekä myöhemmin eläkeläisköyhyyteen.

Työttömille tulee yhdessä elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa kehittää riittäviä muuntokoulutusmahdollisuuksia työvoimapulasta kärsiville ammattialoille.  Korona-aikaan liittyvät poikkeuslait ovat päättymässä. Jatketaanko poikkeuslakeja koronan toisen aallon kynnyksellä?

Työttömyysturvan kehittäminen kolmikantaisesti ei riitä. Työryhmään tulee nimetä myös työttömien edustus. Samoin valtakunnallisissa ja alueellisissa työllisyyspalveluita kehittävissä työryhmissä on kuultava työttömien asiantuntemusta.

 

Henkilövalintoja Työttömien Keskusjärjestössä

 Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous oli koolla Helsingissä tänään, osa jäsenistöstä oli mukana etäyhteydellä. Kokouksessa valittiin luottamushenkilöt seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajana jatkaa filosofian tohtori Irma Hirsjärvi Jyväskylästä.

-Työttömyyskeskustelussa näkyy työllisyyden ja työttömyyden monimutkaisuus. Lainsäädännössä ja vastuuvirkailijoiden tulkinnoissa ei aina tunnisteta työttömän ja varsinkaan pitkäaikaistyöttömän arkea. Toivon edelleen parantuvaa työttömän äänen kuulumista päätöksenteossa, sanoo Irma Hirsjärvi.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

 

 Onnittelukukat vastavalitulle puheenjohtajalle Irma Hirsjärvelle ojensivat Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja järjetösihteeri Juha Keränen.

 

nuoli