Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksen kanta: Jyrkkä ei sosiaaliturvan leikkauksille!

Työttömien Keskusjärjestö vastustaa sosiaaliturvan leikkauksia. Tukien leikkaukset heikentävät haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia sekä vaikeuttavat työllistymistä. Sosiaaliturvan leikkaukset eivät poista työttömyyttä eivätkä työttömyyden ongelmia. Sen sijaan leikkaukset vaikeuttavat tilannetta. Työttömien Keskusjärjestön vuosikokousta vietettiin perjantaina 21.4.2023 Porvoossa, Haikon Kartanossa.

Työttömien Keskusjärjestö, Vuosikokous 2023

Työttömien terveyspalvelut vaativat kohdennettuja korjaustoimia 

Sekä SAK:n työttömille tekemän tutkimuksen että SOSTEN työllisyyden hoidon ammattilaisille suunnatun sosiaalibarometrin mukaan työttömien yleisin haaste työllistymiselle on heikko terveydentila. Tukien leikkaukset heikentävät entisestään työvoimareservin terveyttä ja hyvinvointia.  

Työttömän lakisääteiset terveyspalvelut eivät nykyisellään toteudu valtakunnallisesti yhdenvertaisina. Hyvinvointialueiden on turvattava nämä terveyspalvelut. Sote-maksuja ei saa periä köyhiltä ja vähävaraisilta kansalaisilta. Ulosottoon siirtyneiden sote-maksujen määrä on kansallinen häpeä. 

Suomalaisten työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työllistymistä pitää edistää. Tärkeintä on taata työttömille riittävä koulutus, kuntoutus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Ne tukevat työvoimareservin osallisuutta ja turvaavat toimivat polut työelämään. 

 

Sosiaaliturvan leikkaaminen ei luo yhtään työpaikkaa lisää 

Erittäin haasteellisessa asemassa olevien ihmisten toimeentulosta leikkaaminen johtaa köyhyyteen sekä laajenevaan ja pysyvään toimeentulotukiriippuvuuteen. Tämä lisää byrokratiaa ja haastaa ylikuormittunutta palvelujärjestelmää. Se heikentää työttömien mahdollisuuksia itse hallita omaa elämäänsä ja vaikeuttaa tuntuvasti työllistymistä. Moni työtön säästää jo nyt sairaudenhoidosta ja lääkityksestä ja joutuu turvautumaan ruoka-apuun. 

Syrjäytyminen on tutkitusti yhteydessä heikompaan terveydentilaan, mikä estää työllistymisen. Järjestöjen ja muun 3. sektorin roolia työttömien työ- ja toimintakyvyn tukemisessa on vahvistettava ja niille on turvattava riittävät resurssit. 

Haastamme tulevan hallituksen tarttumaan työttömyyden todellisiin syihin, eikä luomaan uusia, vielä nykyistäkin vakavampia ongelmia!  

 

LISÄTIEDOT: 

Jukka Haapakoski Irma Hirsjärvi 

toiminnanjohtaja 

050 577 2580

jukka.haapakoski@tyottomat.fi

 

Irma Hirsjärvi 

hallituksen puheenjohtaja 

050 591 5461 

irma.hirsjarvi@tyottomat.fi 

 

VIITTAUKSET: 

SAK – Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimus: 

https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/tyottomyyden-syyt-tyottomien-nakokulmasta 

Soste: Sosiaalibarometri 2023: 

https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2023/04/2023-04-18-sosiaalibarometri-tyollisyys.pdf 

nuoli