Asiakasmaksulain uudistus syrjäyttää työttömiä terveydenhoidosta

Asiakasmaksulain uudistus syrjäyttää työttömiä terveydenhoidosta

Työttömien keskusjärjestön hallitus vaatii niin sanotun välimaksukaton säilyttämistä terveyskeskusmaksuissa. Kaavailtu asiakasmaksulain uudistus ja välimaksukaton poistaminen heikentää entisestään työttömien mahdollisuuksia hakeutua terveyspalveluihin.

Eduskunnassa käsittelyssä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki-uudistus on pienituloisten työttömien kannalta haasteellinen. Mikäli asiakasmaksujen välikatto poistetaan, nousevat käyntimaksut terveyskeskuksessa maksukattoon eli 683 euroon vuodessa. Nykyisen lainsäädännön mukaan maksu peritään joko kolmelta lääkärikäynniltä yhteensä 61,80 euroa vuodessa tai maksetaan 41,2o euron vuosimaksu.

Työttömillä henkilöillä on usein monia ongelmia, joista keskeisimmät liittyvät terveyteen ja toimeentuloon. Yleistä on rahan puute, niukkuus elämässä ja huoli taloudesta ja elämässä selviytymisessä. Työttömissä on iso joukko ihmisiä, jotka elävät karensseissa, minimituloilla tai joutuvat olemaan kokonaan ilman tuloja odottaessaan tukipäätöksiä.

– Työttömien terveyspalveluiden käyttö on jo nyt liian vähäistä tarpeeseen nähden. Välimaksukaton poistaminen vähentää entisestään työttömien terveyspalveluiden käyttöä. Seurauksena toi olla, että työkyvyttömyys lisääntyy, toteaa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja ruokajakeluissa työskentelevien Terveydeksi-hankkeen palveluohjaajien kautta tiedetään, että asiakasmaksujen suuruus ehkäisee jo nyt työttömien hakeutumista terveyspalveluihin. Asiakasmaksulain 11 § mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä.
– Tätä asiakkaat eivät tiedä ja kunnissa lakia sovelletaan hyvin kirjavasti eikä yleensä asiakkaan eduksi, sanoo Terveydeksi-hankkeen sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto.

Lakipykälän soveltamatta jättämisestä kertoo sekin, että yli 350 000 sosiaali- ja terveyspalvelumaksua päätyi ulosottoon vuonna 2017.

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi vetoaa perustuslakiin työttömien terveyspalvelujen turvaamiseksi. Ihmisillä on perustuslain 19 pykälän takaama oikeus ”perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden ja työkyvyttömyyden aikana. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä”.

– On ällistyttävää, että maan hallitus ei ymmärrä luovansa välimaksukaton poistamisella mahdottoman tilanteen suurelle osalle suomalaisia. Se luo uutta velkakierrettä ja köyhyyttä. Asiakasmaksut voivat katkaista työttömän palvelupolun muun muassa kuntoutukseen. Työttömän tie avoimille työmarkkinoille mutkistuu edelleen, jos hän ei saa itselleen sopivia terveyspalveluja.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@) tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

nuoli