Terveydeksi 2.0 -hanketyöllä tuetaan työttömän terveyttä ja hyvinvointia

Terveydeksi 2.0 -hanketyöllä tuetaan työttömän terveyttä ja hyvinvointia

Terveydeksi 2.0 -hanketyöllä tuetaan työttömän terveyttä ja hyvinvointia

Terveydeksi-työ on vihdoin täydessä vauhdissa pandemia-ajan jälkeen. Hankkeen sosiaali- ja terveyspalveluohjaaja tarjoavat tietoa työttömien terveystarkastuksista ja palveluista sekä ohjaavat henkilökohtaisesti työttömiä Keskusjärjestön jäsenyhdistyksissä, Ehyt ry:n toimipaikoissa sekä muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa eri puolilla Suomea. Yhdistyskäyntejä tehdään keskimäärin kerran viikossa, ja jalkautuvan työn lisäksi ohjausta annetaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Koronan aiheuttama hoitovelka ja palveluiden supistuminen näkyy hankkeen käynneillä konkreettisesti; jonot palveluohjaajien puheille pääsemiseksi ovat kolminkertaistuneet, ja heitä tullaan tapaamaan pitkienkin matkojen takaa. Kohdattujen työttömien viesti on sama – palveluihin ei pääse. Lisäksi monen tilanne etuusviidakossa on monimutkaistunut entisestään. Erityisen haasteellisia tilanteita voidaan ratkoa työkykykoordinaattorityön keinoin, jolloin asiakas saa halutessaan henkilökohtaista tukea ja apua asioidensa selvittelyyn pidemmällä ajalla.

Käyntejä kolmivuotisella hankekaudella on tehty noin 90 ja 800 työtöntä on ohjattu henkilökohtaisesti. Hankkeessa työskentelee kaksi jalkautuvaa palveluohjaajaa.

Yhteistyötä elintapaohjauksessa Askelia voimaan -hankkeen kanssa

Hanketyö nivoutuu vahvasti Työttömien Keskusjärjestön Askelia voimaan -elintapaohjaushankkeen työhön. Yhteinen tavoite on työttömien hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistyskäyntejä, elämäntapamuutokseen tähtäävää Verkkopuntari-ohjausta sekä viestintää tehdään yhdessä. Tuore konkreettinen yhteistuotos on syksyllä julkaistu paperinen ja sähköinen Hyvinvointikalenteri, johon on koottu yhdistysten toiminnan tueksi vuodenkiertoon sopivia hyvinvointivinkkejä ja -tietoa teemojen Uni, Ravinto, Mieli ja Liikunta ympäriltä. (Tutustu kalenteriin.)

Työttömien yhdistysten työtä hanke on tukenut tarjoamalla mm. koulutuksia puheeksiotosta sekä uni- ja mielenterveys -aiheisia webinaareja. Halukkaille yhdistyksille on järjestetty työnohjausta, jota on pidetty äärimmäisen hyödyllisenä.

Hankkeelle haetaan jatkoa

Käynnissä on hankkeen kolmas ja viimeinen toimintavuosi nykyisellä STEAn Ak-avustuksella, ja työn tulevaisuus ratkeaa loppuvuodesta uusien avustuspäätösten myötä. Työ alkoi vuonna 2016 ESR-rahoitteisena. Se on alusta lähtien osoittautunut hyvin tarpeelliseksi erityisesti pitkäaikaistyöttömien parissa. Hanke ei korvaa viranomaistyötä, vaan se ohjaa palveluiden piiriin niitä ihmisiä, jotka julkisilta toimijoilta useimmiten jäävät tavoittamatta.

Työn tarpeellisuudesta kertonevat myös yhä lisääntyvät asiakas- sekä myös yhteistyökumppaneiden yhteydenotot. Hanke on mukana useallakin eri taholla tuomassa työttömyyden kuvaa näkyviin (mm. eri ohjaus- ja asiantuntijaryhmäjäsenyydet, järjestökumppanuudet ja oppilaitosyhteistyö).

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto on laajentunut

Vuonna 2019 perustettu Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto on vahvistunut, ja vuoden alusta sitä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteistyössä ovat mukana myös Suomen Terveydenhoitajaliitto ja Työterveyslaitos osana Työkykyohjelmaa.

Verkosto järjestää vuosittain neljä työpajaa sekä tarjoaa sähköisen yhteistyöalustan työttömien terveystarkastuksia tekeville terveydenhoitajille sekä muille terveyspalveluissa työskenteleville ammattilaisille tukeakseen vertaisoppimista ja -tiedonvaihtoa, kartoittaakseen kansallisen tason kehittämistarpeita sekä rakentaakseen kansallista suositusta työttömien terveystarkastuksen toteutukseen. Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkostoon voi liittyä Innokylän kautta:

Katriina Lehtovaara
Hankepäällikkö, Terveydeksi 2.0 -hanke

Ilmoitus tekstiä Terveydeksi-hanke

 

nuoli