Kysely aktiivimallin kokemuksista vuonna 2018

Kysely aktiivimallin kokemuksista vuonna 2018

 

Työttömien Keskusjärjestön lausunto hallituksen ehdottamasta ns. aktiivimallista marraskuussa 2017 kritisoi lakialoitetta. Keskusjärjestön lausunto ennakoi, että malli ei toisi uusia työpaikkoja, se aiheuttaisi ahdistusta ja epätietoisuutta, tulkintoja ja viivästyksiä ja aiheuttaisi eriarvoisuutta.

Lausunto osui aivan oikeaan. Ongelmien voimakkuutta ei täysin osattu ennustaa. Sitä ehkä ennakoi kansalaisten vahva mielipide, joka nousi yleisestä oikeudentunnosta ja arjen kokemuksista. Lyhyessä ajassa 140 000 kansalaista allekirjoitti kansalaisaddressin aktiivimallia vastaan. Keräys lopetettiin kesken kaiken, jotta se saataisiin pikaisesti käsittelyn. Eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu, mutta itse kansalaisaloitetta ei ole toistaiseksi käsitelty.

On käynyt ilmi, että sekä poliitikot ja myös asiaa tuntevat viranomaiset ovat olleet tietämättömiä aktiivimallin vaikutuksista ihmisten arkielämään. Tämä on herättänyt Työttömien Keskusjärjestössä ihmetystä, koska julkisuudessa asiaa on käsitelty varsin paljon.

Ristiriitaiset viranomaistulkinnat, karenssit ja ihmisten eriarvoisuus aktiivimallileikkurissa ovat olleet lähes päivittäin esillä mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Myös syventävää journalismia tilastojen takana olevista ihmisistä on ollut luettavissa runsaasti.

Opinnäytetyö aktiivimallikokemuksista

Diakin opiskelijan Tiina Ruohosen tekemä opinnäytetyö yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestön kanssa  tuo laajalla otannalla selkeästi esille aktiivimallin ja muun työttömyyteen liittyvän hallinnollisen taakan kanssa painiskelevien ihmisten kokemuksen. Tuloksena on hätkähdyttävä katsaus työttömän karuun arkeen, eriarvoistumisen tunteen lisääntymiseen, vihan tunteen nousuun ja syrjäytymisen tunteeseen. Tämä vastaa omaan tietoomme tulleesta, ja mediassa näkyneestä laajasta kansalaisten kokemuksesta.

On tärkeää, että tämä näkökulma tulee esille, sillä on myös alustavaa tutkimustietoa, että aktiivimalli on lisännyt työllisyyttä, jota Suomen hallitus on siteerannut.

Näkemyksemme on edelleenkin se, että aktiivimalli pitää lakkauttaa välittömästi, koska se lisää kansalaisten pahoinvointia ja eriarvoisuutta sekä tuhlaa viranomaisresursseja perustuslain vastaisena asetuksena.

Kyselyn aineistosta tehty raportti lähetetään työ- ja elinkeinoministeriöön, sisäministeriöön sekä valtiovarainministeriöön, hallituksen jäsenille sekä kansanedustajille.

Opinnäytetyöhön liittyvä kysely oli keväällä 2018 avoinna Työttömien Keskusjärjestön Facebook-sivulla.

FT, Irma Hirsjärvi
Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja

Raportti: Aktivointia vai kyykyttämistä – Työttömien kokemuksia aktiivimallista 2018 Tiina_Ruohonen_Aktiivointia vai kyykyttämistä – Työttömien kokemuksia aktiivimallista 2018

nuoli