Pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy suunnitellusta pienten yritysten irtisanomissuojan helpottamisesta

Pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy suunnitellusta pienten yritysten irtisanomissuojan helpottamisesta

Hallitus vie kiisteltyä lakiesitystä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta alle kymmenen työntekijän yrityksissä eteenpäin. Lakiesitys on tulossa eduskunnan käsiteltäväksi marraskuussa.

Työttömien Keskusjärjestö ry ihmettelee sisäministeri Kai Mykkäsen julkisuudessa esittämää lausuntoa: ”Meidän pitää huolehtia myös niistä pitkälti järjestäytymättömistä pitkäaikaistyöttömistä, joiden kohdalla työllistämiskynnys tulee vastaan, ja minun on vaikea nähdä, että ilman tämän tyyppisiä työn teettämisen kynnystä madaltavia uudistuksia voisimme pitkäaikaistyöttömät pelastaa.”

Pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy siitä, että pienten yritysten irtisanomissuojaa heikennetään.
– Hallitus on jo pidentänyt pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen liittyvää koeaikaa aiemmasta neljästä kuukaudesta 12 kuukauteen. Tämä uudistus on sekä pienten että suurten yhtiöiden mahdollisuus ja riittävä osaamisen selvittämiseksi. Pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen on myös yrityksille yllin kyllin tarjolla palkkatukea tai muita työvoimapalveluja, sanoo toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Pienten ja suurten yritysten vastakkainasettelun sijaan, hallituksen tulee vahvistaa pitkäaikaistyöttömien työllisyys- ja koulutuspalveluja, siten että työvoimareservi on työkykyistä ja osaavaa. Monelle pitkäaikaistyöttömälle taloudelliset ongelmat ovat muodostuneet työllistymisen esteeksi. Ulosottoon liittyvää lainsäädäntöä on uudistettava. Lisäksi on vahvistettava TE-hallinnon ja kuntien resursseja löytää yritysten sisältä räätälöityjä ratkaisuja, jotta työmatkat tai työtehtävien vaatimus- tai koulutusvaatimukset eivät ole ylitsepääsemättömiä ongelmia, Työttömien Keskusjärjestö painottaa.

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi on ihmeissään sisäministerin kommenteista. Hän toteaa, että nykyhallitus on alusta lähtien heikentänyt pitkäaikaistyöttömien elämää mm. työttömyyspalvelujen ja perusturvan leikkauksin sekä indeksijäädytyksellä. Myös hyvin alkaneet kuntakokeilut lopetetaan.
– Irtisanomissuojan heikennys ei auta työttömiä. He toivovat ensisijaisesti työtä, palkkaa ja toimeentuloa.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi (@) tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen (@) tyottomat.fi

nuoli