Työttömien Keskusjärjestö kannustaa työttömiä ehdokkaiksi maakuntavaaleihin

Työttömien Keskusjärjestö kannustaa työttömiä ehdokkaiksi maakuntavaaleihin

Työttömien Keskusjärjestön hallitus on huolissaan, miten työttömien yhdenvertaiset palvelut turvataan tulevassa maakuntamallissa. Keskusjärjestön tuore puheenjohtaja Irma Hirsjärvi lähtee kiertämään Suomea eri paikkakunnilla jäsenyhdistyksissä ja kannustaa työttömiä asettumaan ehdokkaiksi maakuntavaaleihin.

Työllisyyspalvelut tulevat uudistumaan kokonaan tulevassa maakuntamallissa. Parhaillaan lausunnolla on hallituksen esitys ns. kasvupalvelulaeista eli laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Keskusjärjestön hallituksen mukaan kasvupalvelu-uudistuksessa resursseja on lisättävä ja uudistettava siten, että työttömiä palvellaan kumppaneina ihmisarvoa kunnioittaen, ei ainoastaan toimenpiteiden kohteina. Tulevissa maakunnan palveluissa tulee arvioida asiakkaiden kokonaishyvinvointi.

Työttömien Keskusjärjestö painottaa, että tulevassa maakuntamallissa:

  • Työttömille on tarjottava palkkatöitä elämäntilanteet huomioiden. Palvelu- sekä uraohjausta on tarjottava omavalmentajamallilla, jolla turvataan henkilökohtainen, asiakaslähtöinen palvelu.
  • Järjestöt huomioidaan yhteistyökumppaneina maakuntastrategioissa työllisyyden edistäjinä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Lisäksi jokaiseen perustettavaan maakuntaan tulee laatia maakunnallinen järjestöstrategia.
  • Luodaan maakunnan ja järjestöjen yhteistyötä edistävä järjestöasioiden neuvottelukunta.
  • Laaditaan maakuntiin osallisuussuunnitelma sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma. Näissä työryhmissä tulee olla myös järjestötoimijoiden edustus.
  • Työttömien työkyvyn arviointi ja kuntoutus johdonmukaiseksi ja kattavaksi palveluksi osana sote-uudistusta.
  • Palkkatukimäärärahoja on lisättävä ja kohdennettava pitkäaikaistyöttömyyden purkamiseen.
  • Maakuntien budjettiin on korvamerkittävä rahaa yrityksille, yhteisöille ja yhdistyksille, joiden erityinen tehtävä on pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäminen.
  • Työttömille turvattava asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti työllisyyspalvelujen turvaamiseksi.

Keskusjärjestö kannustaa työttömiä osallistumaan aktiivisesti maakuntavaaleihin sekä ehdokkaina että äänestäjinä. Vaalit pidetään ennakkotietojen mukaan lokakuussa 2018.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

nuoli