Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallitukselta perusteellista arviointia julkisten työllisyyspalveluiden yksityistämisestä

Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallitukselta perusteellista arviointia julkisten työllisyyspalveluiden yksityistämisestä

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että maan hallituksen esiin nostama työllisyyslakien pikakäsittely koskien mm. työllisyyspalvelujen yksityistämistä on sekä lainsäädännön että lakiseurausten arviointien kannalta huono ja riskialtis ratkaisu.

Uusissa esityksissä mahdollistetaan nyt virkavastuulla tehtävien TE-palveluprosessien yksityistäminen.
– Riskinä uudistuksessa on, että pitkäaikaistyöttömiä palvellaan vain tuotto-odotusten mukaan ja osa työttömistä syrjäytetään työllisyyspalveluista. Huolimaton kilpailuttaminen saattaa käydä myös veronmaksajien kukkarolle. Musta aukko on myös, miten käytännössä työttömien oikeusturva toteutuu uudistuksessa, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski toteaa.

Varat työllisyyspalveluihin tulee turvata uudistuksessa

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi katsoo, että maakuntauudistus ja sote-uudistus jyräävät työllisyyspalveluiden ylitse. Jos työllisyyspalveluille ei korvamerkitä rahaa, niin pahimmillaan maakuntauudistus ajaa työllisyyspalvelut alas.

Hirsjärven mukaan paikallista osaamista tulee kuulla maakuntavalmistelussa todellisella vakavuudella. Esimerkiksi työttömien yhdistykset toimivat moniammatillisesti lukuisten kolmannen sektorin toimijoiden ja viranomaistahojen kanssa. Siksi yhdistykset pystyvät tukemaan työelämään jopa sellaisia ihmisiä, joiden kanssa toimimiseen konsulttiyhtiöllä ei vuosiin tule olemaan välineitä.

– Laittaisin konsulttifirmojen kokeilujen sijaan varat ennemmin koulutusväyliin ja karenssiloukkujen purkamiseen. Uudistuksen riskinä on myös, että samalla kaatuvat nykyiset kuntien ja yhdistysten verkostot, joilla on järjestetty palveluita pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi, hän lisää huolestuneena.

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

nuoli