Työttömien Keskusjärjestö: Näennäisaktiivisuuden sijaan henkilökohtaista palvelua

Työttömien Keskusjärjestö on tyytyväinen, että aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ruotiva tutkimus on viimein valmistunut. Nyt on viimeistään aktiivimallin purkamisen aika. Paljon vahinkoa on jo päässyt syntymään. Työttömien luottamusta Suomen valtion toimintaan on vakavasti horjutettu ja on merkittävän korjausliikkeen aika.
Työttömien Keskusjärjestö: Näennäisaktiivisuuden sijaan henkilökohtaista palvelua

Työttömien Keskusjärjestö: Näennäisaktiivisuuden sijaan henkilökohtaista palvelua

Työttömien Keskusjärjestö on tyytyväinen, että aktiivimallin työllisyysvaikutuksia ruotiva tutkimus on viimein valmistunut. Nyt on viimeistään aktiivimallin purkamisen aika. Paljon vahinkoa on jo päässyt syntymään. Työttömien luottamusta Suomen valtion toimintaan on vakavasti horjutettu ja on merkittävän korjausliikkeen aika.

Raportin tuloksena työllisyys on ehkä lisääntynyt ansioturvan saajien kohdalla. Työvoimaviranomaiset pitävät mallia epäoikeudenmukaisena. Parannusehdotuksena viranomaiset painottavat henkilökohtaisen palvelun lisäämistä. Työttömien Keskusjärjestö kannattaa lämpimästä tätä ajatusta. Työllisyyspalvelut on supistettu liian alhaiselle tasolle.

Ongelmana Työttömien Keskusjärjestö pitää sitä, ettei työttömien kokemuksia aktiivimallista analysoitu valtion tilaamassa tutkimuksessa lainkaan. Professori Roope Uusitalon ym. tutkimuksessa analysoitiin vain työllisyysvaikutuksia ekonometrisin menetelmin ja viranomaisten haastatteluaineiston perusteella. Miksi työttömien kokemuksia ei kuultu?

Tutkimuksessa todettiin, ettei työllisyysvaikutuksia voi selvittää. Ainoastaan on selvää, että työttömiltä työnhakijoilta on leikattu ja heitä on syyllistetty siitä, etteivät he ole olleet riittävän aktiivisia.

Erityisesti ikääntyneet työttömät ovat joutuneet leikkauksen kohteeksi. Monilla heistä on merkittävän pitkä työura takanaan. Työuran päätteeksi Suomen valtio on leikannut heiltä työttömyysturvaa ja heille on annettu viesti, että he eivät ole olleet tarpeeksi aktiivisia. Jokainen suomalainen voi miettiä miltä se tuntuu.

Ei ole myöskään ihmeellistä, että juuri tämä ikääntyneempi työttömien joukko on osallistunut aiempaa aktiivisemmin palveluihin, koska heidän mahdollisuudet tehdä pitkäkestoisesti töitä on suhteellisesti heikompi. Siinä onkin palveluntoimittajilla ollut mietittävää, miten eläkeputkessa tai eläkkeen kynnyksellä olevien työttömien työllisyysvalmiuksia voidaan parantaa.

Työttömien Keskusjärjestö muistuttaa Suomen hallitusta siitä, että aktiivimalli yhä leikkaa työttömyysturvaa, se on yhä voimassa.
-Tilanne näkyy yhä työttömien elämässä suurena ahdistuksena ja rahallisina vaikeuksina. Yhteiskunta joutuu maksamaan aktiivimallin seurauksia muun muassa kasvaneina toimeentulotuen kuluina. Onko tässä järkeä, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski kysyy. Ja jatkaa: hyvä että tämä epäoikeudenmukainen laki nyt lopetetaan mahdollisimman nopeasti.

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi sanoo, että on surullista, että sadat tuhannet ovat joutuneet tämän alun perinkin virheelliseksi osoitetun toimenpiteen kohteeksi.
– Voi varmuudella sanoa, että se on lisännyt pahoinvointia, syrjäytymistä ja kohtaanto-ongelmaa. Voidaan kysyä, mitä olisimme saaneet, jos tähän kokeiluun käytetyt rahat olisi suunnattu ihmisiä kunnioittavaan ja työllisyyttä edistävään palveluohjaukseen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

Linkki Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen raporttiin: Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan.

nuoli