Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkautumalla

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra-hanke pitää Työttömien Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistä Terveydeksi-hanketta hyvänä toimintamallina työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkautumalla

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra-hanke pitää Työttömien Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistä Terveydeksi-hanketta hyvänä toimintamallina työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Jalkauttamiseen eli henkilökohtaisiin käynteihin perustuva toimintamalli julkaistiin kesäkuussa digitaalisella Innokylä-kehittämisalustalla, josta muut yhdistykset voivat ottaa mallia omaan toimintaansa.

Kolmivuotinen Terveydeksi-hanke käynnistyi kesällä 2016. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen. Hankkeessa työskentelee kaksi palveluohjaajaa, jotka ovat kiertäneet eri puolilla maata työttömien yhdistyksissä, EHYT ry:n Elokolo-tiloissa ja muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa sekä ruokajakeluissa järjestäen infotilaisuuksia terveystarkastuksiin liittyen. Samalla he ovat antaneet henkilökohtaista palveluohjausta. Toiminta on suunnattu yli 30-vuotiaille työttömille.

Palveluohjaajat ovat myös kouluttaneet yhdistystoimijoita vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen ja palveluihin opastamiseen. Toiminta on vahvistanut työttömien tietoisuutta oikeuksistaan ja mahdollisuuksista hakeutua palveluihin.

Kun terveystarkastukseen ohjataan TE-toimistosta, on mahdollista, että terveystarkastus koetaan sanktiona tai siihen kohdistetaan epäilyksiä. Henkilöllä on saattanut olla negatiivisia kokemuksia terveyspalveluista. Pelkkä tieto palveluista ei aina riitä, vaan tarvitaan aktiivisempaa tukea, kuten keskustelua ja kannustamista.

Palveluiden käyttö edellyttää taitoja, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja voimavaroja. Rinnalla kulkija voi auttaa palveluihin hakeutumisessa ja motivoida asiakasta itse vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa. Kaikkia työttömiä ei tavoiteta TYP:n ja TE-toimiston avulla, jolloin on tärkeää jalkautua paikkoihin, joissa voi kohdata terveysneuvontaa ja palveluohjausta tarvitsevia henkilöitä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi ruokajakelut.

Havaintojen mukaan toiminta on vahvistanut työttömien osallisuutta omassa elämässä. Toiminnalla on vaikutettu siihen, että työtön saa tiedon ja rohkaistuu lähtemään terveystarkastukseen ja muihin tarvitsemiinsa terveys- tai sosiaalipalveluihin. Tietoisuuden lisääminen oman terveyden ja hyvinvoinnin tärkeydestä ja hoitamisesta vahvistaa omanarvontuntoa ja motivoi terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Terveydeksi-hankkeen toimintamalli on kuvattu Innokylään ja arvioitu ensisijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston hankkeita, jotka edistävät heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä.

Linkki toimintamallin kuvaukseen: Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkauttamalla.

 

Lisätietoja
Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, 045 699 4234, katriina.lehtovaara(@)tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

nuoli