Vierasblogi: On tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi

Vierasblogi: On tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi

On tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi

Kuulluksi tuleminen on äärimmäisen tärkeää. Mutta miten tulla kuulluksi? Kokemukseni mukaan se on helpompaa työelämässä, jossa on valmiit toimintamallit jokapäiväiselle kanssakäymiselle. Esimies käy kehityskeskustelun kerran pari vuodessa, työkaveri pyytää kahville silloin tällöin. On virkistävää, kun saa kiistellä työasioista työkavereiden kanssa. Ennen kaikkea on yhteisö, johon kuuluu ja on arkirutiinit, joiden mukaan toimii.

Entä työtön? Kenen kanssa hän kommunikoi ja kinastelee? Työttömäksi jääminen jo itsessään on aikamoinen muutos elämässä. Eläkkeelle jääminenkin on iso käänne mutta eläkeaika on ennalta tiedossa ja eläkeaikaan voi valmistautua. Työttömyys voi tulla yllättäen.

Korona-aikana on puhuttu etätyöapatiasta. Työntekijöiden hyvinvointia tutkii ja seuraa mm. Työterveyslaitos. Entä työttömyysapatia? Kuka seuraa ja tutkii työttömän hyvinvointia? Kuka sparraa? Kenen puoleen työtön voi kääntyä, kun ahdistaa?

Vaatii itsekuria pitää arjen rutiineja yllä. Voi olla haasteellista rakentaa jokapäiväistä ohjelmaa, mikä pitää sisällään lukuisia osa-alueita kuten asiointi viranomaisten kanssa, tukien hakeminen, työhakemusten laatiminen, työhaastatteluissa käyminen, työelämätaitojen ylläpitäminen, itsensä kehittäminen, iloisella mielellä pysyminen, motivaation ylläpitäminen, syyllisyyden ja häpeän kanssa kamppaileminen.

Työttömiä on yli 300 000  – Miten työtön tulee kuulluksi ja nähdyksi?

Työttömiä on yli 300 000. Elämänsä aikana työttömyyden on kohdannut huomattavasti suurempi määrä ihmisiä. Onkin erikoista, että noin suureen joukkoon ihmisiä kiinnitetään niin vähän huomioita kuin työttömiin kiinnitetään.

Työssä ja etätyössä jaksamiseen jaetaan vinkkejä. Toki osaa vinkeistä voi soveltaa työttömän arkeenkin mutta yleisesti ottaen samalla tarmolla tulisi tsempata myös työttömiä. Työtön on työreservi. Hänen tulee olla työvalmiudessa 12 kuukautta vuodessa.

Työttömällä tulisi olla yhteisö, jossa hän tulee kuulluksi ja nähdyksi. Kai TE-hallinnon kuuluisi olla osa työttömän yhteisöä mutta palvelut eivät ainakaan tällä hetkellä toimi siten. Työttömien neuvontapalveluilla tai vastaavalla saattaisi olla tarvetta.  Olisi jo korkea aika tunnustaa työttömät osaksi yhteiskuntaa, järjestää työttömyyden hoidon toimet sen mukaisesti työttömiä kuunnellen.

Tässä muutama vinkki arkeen. Työttömien keskusjärjestön sivuilla voi katsoa videon: Miten säilytät hyvän arjen?  AVAA LINKKI.

Päivittäisiä rutiineja voi myös ylläpitää Aamuvartin kaltaisen ryhmän avulla: AVAA LINKKI

Pyöreän pöydän keskustelun tapaiset tilaisuudet ovat niin ikään välttämättömiä. AVAA LINKKI 

Nykyään on mahdollisuuksia enemmän kuin koskaan tuoda asiansa julki, silti on vaikea löytää oikea kanava sanottavalle. Vuoropuhelua viranomaisten, yhdistysten ja työttömien kesken tarvitaan enemmän kuin koskaan. Tiedon jakamisen lisäksi laaja-alaisista tapaamisista saa energiaa ja ideoita. Ne antavat myös toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Pyöreän pöydän keskustelu palautti mieleeni Mark Twain’n sanat:

Älä hylkää unelmiasi!
Kun ne ovat kadonneet,
olet ehkä vielä olemassa,
mutta olet lakannut elämästä.

Maija Liisa Honkola, työtön työnhakija

 

nuoli