Toimintakertomus 2003

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen.

 

1. Jäsenet

TVY ry:ssä oli jäsenyhdistyksiä 189 vuoden 2003 lopussa.

 

2. Hallinto ja henkilöstö

2.1.Kokoukset

2.1.1. Vuosikokous 27. – 28.3.2003

TVY ry:n XII vuosikokous pidettiin Helsingissä Karjala-talossa.

Ennen vuosikokouksen virallista avausta keskusteltiin valtiosihteeri Raimo Sailaksen johtaman työllisyysryhmän esityksestä. Erityisesti huolta tunnettiin opiskelijoiden ja pitkäaikaistyöttömien asemasta.

Köyhyystutkija Jouko Karjalainen alusti keskustelun ”Löytyykö poliittista tahtoa työttömien perusturvan korottamiseen?” Teemana oli köyhyyden poistaminen ja hyvinvointivaltioon, täystyöllisyyteen ja tasa-arvoon pyrkiminen. Puheenvuoroissa suhtauduttiin pessimistisesti nykytilanteeseen: tukityöjärjestelmä ja harmaa talous vääristävät työmarkkinoita, ihminen ei elä sillä palkalla, jonka hän saa.

Kokoukseen osallistui 201 äänivaltaista kokousedustajaa 83 jäsenyhdistyksen virallisina edustajina sekä 24 seuraajaa.

Kokouksen avajaisissa oli läsnä Helsingin kaupungin edustajana apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Cristian Björklund, kirkon, eduskuntaryhmien, SAK:n ja AKT:n edustajat, jotka esittivät kokoukselle tervehdyksen.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutosesitys, joka siirrettiin tulevan hallituksen valmisteltavaksi seuraavaan vuosikokoukseen. Kokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Lea Karjalaisen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin aiempien vuosien tapaan TE-keskusten aluejakoa noudattaen.

Vuosikokouksessa työskenteli vaali- ja menettelytapavaliokunta, tulevaisuusvaliokunta, julkilausumavaliokunta ja sääntövaliokunta. Jokaisen valiokunnan työskentelyä johti TVY ry:n hallituksen jäsen.

Kokouspäivien julkilausuma otsikoitiin ”Onko työttömyys ainoa rikos, jossa uhrista tehdään syyllinen?”

Kokouspäivien kannanotto oli Sailaksen työryhmän raportista.

Tulevaisuusvaliokunnan työskentelyn tuloksena kirjattiin TVY ry:n tavoiteohjelma vuosille 2003–2007. TVY ry:n hallitukselle valmistui ohjenuoraksi viisi kohtainen tavoiteohjelma keinoineen ja etenemisohjeineen.

Vuosikokouksessa jaettiin TVY ry:n palkinnot vuoden yhdistyksille ja vapaa-

ehtoistyöntekijöille. Paikalliset tiedotusvälineet tiedottivat kokouksesta.

 

2.1.2. Hallituksen kokoukset

TVY ry:n hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana eri puolilla maata ja eri yhteisyötahojen kokoustiloissa.

Kokous 1/2003 pidettiin 5.2 Tampereen seudun Työttömät ry:n kokoustiloissa. Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi vuosikokoukselle. Kokouksessa vahvistettiin IHMISOIKEUSPÄIVIEN työnimeksi ” Pelot, uhat ja selviytyminen”. Hallitus päätti järjestää työttömien kesä- ja kulttuuripäivät 2003 Järvenpään matkailukeskuksessa 20. – 22.8.2003.

Kokous II/2003 pidettiin 26.3.2003 hotelli AVA:ssa Helsingissä. Käsiteltiin tulevan vuosikokouksen asioita. Lea Karjalainen, Seppo Pesonen ja Raimo Kujansuu tapasivat 17.2.2003 Sailaksen työryhmän.

Kokous III/2003 oli uuden hallituksen järjestäytymiskokous, ja se pidettiin 15.4.2003 hotelli AVA:ssa Helsingissä. Kokouksessa valittiin järjestölle varapuheenjohtaja, työvaliokunta, jaostot ja TVY:n edustajat luottamustehtäviin. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin TVY:n taloussääntö, työvaliokunnan ja jaostojen toimintaohjeet, järjestön matkustusohjesääntö sekä hallituksen jäsenten kulukorvausmenettely. Kokouksessa päätettiin Edunvalvontapäivien pitämisestä 3. – 5.6.2003. Lisäksi päätettiin järjestää vuoden 2004 vuosikokous Kokkolassa.

Kokous IV/2003 pidettiin 10.6.2003 Pälkäneen leiri- ja kurssikeskuksessa. Päätettiin järjestää eduskuntapäivä 3.9.2003. Kannanotto ja nimiadressi toimitetaan päättäjille. Todettiin, että edunvalvontapäiville 3. – 5.6.2003 osallistui n. 270 työtöntä.

Kokous V/2003 pidettiin 18.8.2003 Metalliliiton tiloissa Helsingissä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaesitys ja talousarvioesitys v. 2004. Kokous hyväksyi Valtakunnallisen koulutuspäivän 27. – 28.9.2003 ja sen ohjelman. Kokous hyväksyi Kouvolan vuoden 2005 vuosikokouspaikaksi. Hallitus päätti jakaa EU:n elintarvikeavun solidaarisesti yhdistysten kesken jatkossakin edellisvuosien tapaan. Hallitus päätti luovuttaa viisi viiriä Ihmisoikeuspäivien 10-vuotisjuhlassa.

Kokous VI/2003 oli puhelinkokous 8.9.2003. Hyväksyttiin TVY ry:n ja Pietarsaaren Työttömien yhdistyksen välinen aiesopimus.

 

2.1.3. Työvaliokunnan kokoukset

Työvaliokunta kokoontui aina ennen hallituksen kokousta tehtävänsä mukaisesti valmistelemaan päätösasioita hallitukselle.

 

3. Talous

TVY ry:n kirjanpito hoidettiin tilitoimisto Tiliympyrässä. Tilitoimiston työntekijä käy hoitamassa kirjanpidon TVY ry:n toimistossa järjestön omalla koneella ja ohjelmalla.

 

3.1. Oma varainhankinta

TVY ry:n oman varainhankinnan tärkein tukipilari on edelleenkin jäsenyhdistysten jäsenmaksut. Jäsenmaksujen määrä on kuitenkin vähentynyt: jäsenyhdistyksiä on purkautunut, ja yhdistysten jäsenmäärät ovat vähentyneet.

Koulutuksiin ja kulttuuripäivien järjestelyihin osallistujilta on peritty omavastuuosuus, jolla on katettu osa tapahtumien kuluista.

Oman varainhankinnan lisäämiseksi myytiin kyniä ja vaateharja-kenkälusikka-yhdistelmiä sekä TVY ry:n logolla varustettuja T-paitoja ja sateenvarjoja.

 

4. Tiedotus

Päivittäisestä tiedottamisesta vastasi edelleen TVY ry:n puheenjohtaja ja toimiston henkilökunta.

 

4.1. Karenssisanomat

Vuoden 2003 aikana julkaistiin kolme TVY ry:n omaa lehteä, Karenssisanomia.

 

4.2. Ulkoinen tiedottaminen

TVY ry:n tiedottaminen yhteistyökumppaneille, tiedotusvälineille, päättäjille ja virkamiehille tapahtui yleensä sähköpostitse.

Tärkeitä tiedottamisen välineitä olivat myös järjestön omat www-sivut, Karenssisanomat sekä henkilökohtaiset kontaktit.

 

5. Edunvalvonta

5.1. Yhteistyö eduskunnan kanssa

Yhteistyö kansanedustajien ja virkamiesten kanssa oli toimintavuonna erityisen vilkasta ja antoisaa.

 

6. Järjestötoiminta

6.1. TVY ry – jäsenjärjestöt

TVY ry:n muutamalla jäsenjärjestöllä tuli 10 toimintavuotta täyteen.

Vaikka juhlintaan ei olekaan aihetta, niin useat yhdistykset juhlistivat tapahtumaa. TVY ry muisti yhdistyksiä viirillä.

 

6.2. Koulutus

Valtakunnallinen koulutus

Vuoden aikana järjestettiin kolme koulutusta, joissa olivat eri yhteistyötahojen asiantuntijat ja virkamiehet.

 

6.2.1. Koulutus 1

Vuoden ensimmäinen yhteinen koulutus järjestettiin 4.2.3003 Tampereen Seudun Työttömät ry:n tiloissa. Osallistujia oli 43 jäsenyhdistyksestä yhteensä 102.

Aiheita olivat

 • Eläkelakien muutokset, vuorotteluvapaa, koulutus- ja eroraha – Kaija Kallinen, SAK:n sos.pol. sihteeri
 • Yhdistelmätukipalkan laskenta – Tanja Wikman, Tampereen yhdistyksen taloudenhoitaja
 • Yhdistysten työnantajavelvoitteet – Seppo Vainio, Tampereen yhdistyksen toiminnanjohtaja
 • Projekti- ja omatoimisuusavustukset – Eeva Viskari, Pirkanmaan TE-keskuksen toimialasihteeri

 

6.2.2 Koulutus II

6.5.2003 TVY järjesti LEL-auditoriossa koulutuksen kierrätyksestä kiinnostuneille työttömien yhdistysten jäsenille. 23 yhdistyksestä oli osallistujia 57.

Koulutuksen aiheina oli

 • Eläkeuudistus – asiakaspalvelupäällikko Toivo Kyllönen, LEL
 • SE-romun kierrätyksen työturvallisuuskysymykset

Työturvallisuus työsuojeluvalvontaviranomaisen näkökulmasta – ylitarkastaja Marko Kilpeläinen, Uudenmaan työsuojelupiiri

 • SE-romun esikäsittelyvaatimukset – EU-direktiiviylitarkastaja Hannu Laaksonen, YM
 • Käytännön työ SE-romun kierrätyksessä – toiminnanjohtaja Kari Honkanen, Työ ja Toiminta ry

 

6.2.3 Koulutus III ja X Ihmisoikeuspäivät

Työttömien 10. Ihmisoikeuspäivät järjestettiin Seurakuntaopistolla Järvenpäässä 20.22.10.

Perinteisesti yhteistyökumppaneina päivien järjestelyissä oli KDY ja Seurakuntaopisto. Päivien teemana oli ”PELOT, UHAT JA SELVIYTYMINEN”.

Kanavien aiheina oli Eriarvoisuus viranomaisissa – pelot ja uhat, Työvoimapoliittisten toimenpiteiden sosiaaliset vaikutukset, Työttömän oikeudet ja velvollisuudet, Euroopan työllisyysstrategia ja Suomen kansallinen työllisyysohjelma sekä Työttömän selviytyminen.

 

6.2.4 Koulutus IV: 27.11.–28.11.2003

Vuoden viimeinen valtakunnallinen koulutus järjestettiin Viking Amorellalla

Aiheina olivat

 • Laki sosiaalisesta yrityksestä ja työttömyysturvan ajankohtaiset asiat, kouluttajana Pasi Järvinen
 • Sosiaalisesta yhteisöstä sosiaaliseksi yritykseksi, kouluttajana Arto Alaranta
 • PK-yritykset ja sosiaaliset yritykset palvelutyönantajien näkökulmasta, kouluttajana Riitta Wärn
 • Ajankohtaista vakuutuksista, kouluttajana Pohjola-yhtiön edustaja.

 

6.7. TVY ry:n jäsenyydet

TVY ry on jäsenenä Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen Yhteistyöyhdistys YTY r.y:ssä sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL:ssä.

Lisäksi TVY ry kuuluu jäsenenä Euroopan työttömien verkkoon, Eurooppalaisen marssin yhteis- ja suunnittelutiimiin sekä EAPN-Fin:iin.

 

7. Tapahtumat

7.1. Kesä- ja kulttuuripäivät Järvenpään Matkailukeskuksessa

TVY ry järjesti työttömien kesä- ja kulttuuripäivät 19. – 21.8.2003 Järvenpään Matkailukeskuksessa.

Mukana oli n. 40 työtöntä eri puolilta Suomea.

Käytiin tutustumassa Pekka Halosen Halosenniemeen ja Sibeliuksen Ainolaan.

Päivien aikana järjestettiin myös erilaisia yksilö- ja joukkuekilpailuja mm. pöllinheittoa, saappaanheittoa, tietokilpailua ja joukkueolympialaiset.

Kädentaitoja elvyteltiin sukkahousukukkien ja helmitöiden parissa.

Iltaohjelmassa oli Vantaan Työttömien Pertti Heikkosen pakina ja karaoke-laulantaa.

           

8. Kansainvälinen toiminta

EDUNVALVONTATAPAHTUMAT JA –OSALLISTUMISET

8.1. Sosiaali- ja terveysvaliokunta/Ritva Valli
8.1. Lähialue yhteistyö – Invalidiliitto/Lea Karjalainen
22.1. Työministeriö/Lea Karjalainen
22.1. Uudenmaan Teekeskus/Karjalainen, Saastamoinen, Kekäläinen
29.1. Köyhyysseminaari/Maija Pulli
29.1. Lähialue yhteistyö/Lea Karjalainen
7.2. Työ- ja tasa-arvoasian valiokunta/Lea Karjalainen
17.2. Sailaksen työryhmän kuultavana/Karjalainen, Seppo.P, Raimo,K.
19.2. Työministeriö – omatoimisuusavustus/Karjalainen, Savolainen, Kekäläinen.
20.2. Lähialue yhteistyö – Invalidiliitto/
20.3. Lähialue yhteistyö – Invalidiliitto
10.04. Työttömien lähetystö eduskunnassa/Leppälä, Hanka, Saastamoinen, Venäläinen, Valli.
7.5. Työministeriö/Karjalainen, Johansson, Granö
7.5. Kuntouttava työtoimikunta/Lea Karjalainen
8.5. Itämeri foorumi – Turku/Karl-Gustaf Kunnas
14.5. Mikkelin hiippakunnan tyött.työneuv./Moilanen, Nygren.
19.5. STKL – 3. sektorin koulutussuunnittelu/Lea Karjalainen.
13.6. Ihmisoikeuspäivien palaveri –KDY/Karjalainen, Valli.
16.6. Työministeriön kuuleminen – sosiaalinen yritys.
26.8. RAY/Karjalainen, Valli.
28.8. Vaspotin tapaaminen/Lea Karjalainen.
28.8. Ihmisoikeuspäivien palaveri/Karjalainen, Valli.
10.9. Työttömien toiminnasta vastaavien työnohjauspäivät – Kurikka/ Karjalainen, Valli.
16.9. Mikkelin hiippakunnan ihmisoikeuspäivät – Lappeenranta/Karjalainen, Moilanen, Leppälä, Nygren.
16.9. Työelämä & tasa-arvoasiat/Markku Kekäläinen.
18.9. Lähialueen yhteistyö/Lea Karjalainen.
23.9. Ihmisarvopäivät – Kitee/Lea Karjalainen.
25.9. Yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa-seminaari – opetushallinto/Lea Karjalainen.
25.9. Työelämä- ja tasa-arvoasianvaliokunta/Lea Karjalainen.
14.10. Vasemmistoliiton tapaaminen/Lea Karjalainen.
21.10. Uudenmaan TE-keskus – työvoima- ja yritysraati/Saastamoinen, Kekäläinen.
23.10. Kuntouttava työtoiminta – Tieteiden talo/Lea Karjalainen.
27.10. EAPN – Invalidiliitto
3.11. Työllisyysseminaari – Anttolan hovi/Lea Karjalainen.
6.11. RAY:n seminaari – Folkhàlsanen auditorio
10.11. EAPN:n yleiskokous/Ahti Heinonen.
11.11. PAM – työttömät/Karjalainen, Valli.
12.11. Työttömyystyön neuvottelu – kirkkohallitus/Karjalainen, Venäläinen.

 

Edunvalvontaviikon tapaamiset

3.6. Kuntaliitto, Työministeriö, STTK, Rakennusliitto, KTV, Kemian liitto, Pääministeri, KD, RKP

4.6. Keskusta, Vihreät, Perussuomalaisten liitto, Kuntaministeriö, SAK, SDP, Kuuleminen valtionvarain valiokunta, Metalliliitto, Puuliitto, RKP, Vasemmistoliitto

05.06. Työministerin tiedotus, Mielenosoitus eduskunnassa, Kokoomus, Työministeri

 

Eduskuntapäivät

2.9. Suomen Yrittäjät, PAM-liitto, Pääministeri

4.9. Valtionvarainministeri, Eduskunta – auditorio, Työministeri

 

Alueiden tapahtumat ja koulutukset 2003

TVY ry:n budjetissa on varattu määräraha hallituksen jäsenten omalla alueella tekemän aluetyön tueksi.

Aluevastaavan työn tarkoituksen on TVY ry:n ja alueen yhdistysten välisen molemminpuolisen tiedonkulun lisääminen ja tehostaminen.

 

Etelä-Savo

Ei raporttia.

 

Häme

16.1. Aluekokous Nastolassa.Hämeen Te-keskuksesta tiedottaja Marita Ardell.
28.4. PH-yhteistoimintajärjestön vuosikokous Orimattilassa.
26.5. Aluekokous/koulutus Riihimäellä, Tarja Filatovin kyselytunti, taloushallinnon koulutus.
1.7. Yhteistyökokous Hämeen TE-keskuksessa. Mukana myös Tarja Filatov. Aiheena Omatoimisuusrahojen jakosysteemi ja toiminta jatkossa v. 2004.
7.–8.8. Aluekokous/koulutus Pälkäneellä. TE-keskus kouluttaa, anomusten teko, tilitykset. Ryhmätyöt – alueasiat, yhteistyön kehittäminen.
16.10. Aluekokous Nastolassa. Aiheena vuoden 2004 yhdistysten rahoitus, TVY:n esittely uudille edustajille, edunvalvonta, talousarviomuutokset 2004 sekä koulutukset vuonna 2004.

Vuosi 2003 oli Hämeen alueella kriisin vuosi.

Yhdistykset joutuivat taistelemaan olemassa olostaan rahan puutteen vuoksi.

TE-keskuksesta ei saatu kuin pariin yhdistykseen tarvittavat avustukset. Käytäntö Hämeen alueen TE-keskuksessa oli muuttunut, ja esimerkiksi toiminnanohjaajille tarkoitettua avustusta saivat vain harvat yhdistykset.

Sysmän Työttömät ry:n toiminta jouduttiin lopettamaan avustusten loputtua.

PH-yhteistoimintajärjestö toimii edelleen, mukana myös TVY:n edustus.

 

Kaakkois-Suomi

Ei raporttia.

 

Kainuu

20.1. Aluekokous Kajaanissa.
11.3. Aluekokous Kuhmossa.
24.3. Koulutus Otanmäessa. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet, kouluttajana Esa Venäläinen.
23.4. Koulutus Kuhmossa. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet, kouluttajana Esa Venäläinen.
5.5. Neuvonta ja opastuspalaveri Vaalassa.
9.5. Koulutus Suomussalmella. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet, kouluttajana Esa Venäläinen.
15.5. Aluekokous Puolangalla.
16.6. Kuhmon Työttömien Yhdistyksen 10 v juhlat. TVY ry:n tervehdyksen juhlaan toi Esa Venäläinen.
11.9. Aluekokous Sotkamossa.
7.10. Taloushallinnon koulutus Kajaanissa, paikalla oli n 40 henkilöä, kouluttajana Ritva Vaure.
4.11. Aluekokous Suomussalmella.

 

Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta

Ei raporttia.

 

Varsinais-Suomi

19.1. Soppatykki Varissuon yhdistys.
20.–24.1. Taloudenhoitajakurssi Kiljavalla.
3.2. Aluekokous Uudessakaupungissa.
4.2. TVY ry:n koulutus Pälkäneellä.
18.2. Loimaan Yhdistys ry. Projekti suunnittelu.
25.2. Varissuon Työttömät ry. Uuden toiminnanjohtajan perehdyttäminen.
4.3. Työttömyysturva paneeli Loimaalla.
17.3. Aluekokous Laitilassa.
2.–3.4. Valtakunnalliset sosiaalipolitiikan kehittämispäivät seminaari Helsingissä.
28.4. Aluekokous Kaarinassa.
12.–13.5. PAM:in kurssi ”Voimia elämän kehään” alueen työttömille Turun Tammivalkamassa.
19.5. Työttömyysturvan uudistuksen koulutuspäivä Varissuolla.
20.5. Edunvalvonta työryhmä Turussa.
25.5. Aluekokous Turussa.
25.6. Aluekokous Varissuolla.

 

EAPN-Fin

Ei raporttia.

nuoli