Toimintakertomus 2016

Puheenjohtajat: Jukka Hapakoski ja Satu Taavitsainen. Toiminnanjohtaja: Jukka Haapakoski

1 Toiminta

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry (TVY) on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. TVY toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömän edunvalvojana, osallistuu heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun sekä järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja koulutusta. TVY:n jäseninä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 94 jäsenyhdistystä.

Jukka Haapakoski ja uusi puheenjohtaja Satu Taavitsainen

1.1 Hallinto

TVY:ssä tehtiin vuosikokouksessa historiallinen hallinnollinen muutos. Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan tehtäviä hoitaa kaksi eri henkilöä. Puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi vuosikokouksessa. Puheenjohtajaksi valittiin Satu Taavitsainen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa toiminnanjohtajaksi valittiin Jukka Haapakoski.

TVY:n 25-vuotisvuosikokous pidettiin Helsingissä 5.-6.4.2016. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen varsinaiset ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2016-2018. Vuosikokoukseen osallistui 36:sta yhdistyksestä yhteensä 74 virallista edustajaa. Rauno Haapanen, ja Jouni Kylmälä toimivat vuosikokouksen puheenjohtajina. Kelan tutkimusprofessori VTT Olli Kangas, Kela piti vuosikokouksen yhteydessä luennon hallituksen tulevasta perustulokokeilusta.

Hallitus piti vuonna 2016 yhteensä 9 kokousta. Osa kokouksista pidettiin sähköpostikokouksina. Pöytäkirjoihin merkittiin 139 pykälää.

Hallituksessa oli edustus ennen vuosikokousta seuraavilta alueilta: Etelä-Pohjanmaa (Kurikan Työnhakijat ry), Etelä-Savo (Kangasniemen Työttömät ry), Päijät-Häme (Työapu Lahty ry), Kaakkois-Suomi (Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry), Kainuu (Kajaanin Työvoimayhdistys ry), Keski-Suomi (Kuhmoisten Työvoimareservi ry), Lappi (Ivalon Seudun Työttömät ry), Pirkanmaa (ei edustusta), Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry), Pohjois-Karjala (Kontiolahden Työttömät ry), Pohjois-Savo (Kuopion Työttömät ry), Uusimaa (Helsingin Työttömät – HeTy ry, varapj), Varsinais-Suomi (Varissuon Työ ja Toiminta VT ry) sekä yleisvarajäseninä: Työttömien Liikunta Liikauttajat ry, Turun Seudun TST ry, Mikkelin Työttömät ry, Iisalmen Työttömät ry ja Kouvolan Työnhakijat ry.

Vuosikokouksen jälkeen hallituksessa oli edustus seuraavilta alueilta (kullakin varsinaisella hallituksen jäsenellä oli henkilökohtainen varajäsen): Etelä-Pohjanmaa (ei edustusta), Etelä-Savo (Kangasniemen Työttömät ry ja Mikkelin Työttömät ry), Päijät-Häme (Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja Työapu Lahty ry, Kaakkois-Suomi (Kohti Työtä ry ja Imatran Työnhakijat ry), Kainuu (Kajaanin Työvoimayhdistys ry), Keski-Suomi (Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry ja Saarijärven Työttömät ry), Lappi Ivalon Seudun Työttömät ry ja Sallan Menokkaat ry), Pirkanmaa (ei edustusta), Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry), Pohjois-Karjala (Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry, varapj ja Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry), Pohjois-Savo (Suonenjoen TehdäänItse ry ja Iisalmen Työttömät ry), Satakunta(Porin Seudun Työttömät ry), Uusimaa (kaksi varsinaista edustajaa) (Helsingin Työttömät – HeTy ry) ja Varsinais-Suomi (kaksi varsinaista edustajaa) (Varissuon Työ ja Toiminta VT ry ja Turun Seudun TST ry).

Tilin- ja toiminnantarkastajana v. 2016 toimi Jyrki Koivunen, HTM ja hänen varallaan Markku Heikkilä, HTM. Toiminnantarkastajana toimi Maija Makkonen ja hänen varallaan Rauno Haapanen.

Tositetarkastajina toimivat Arja Kuparinen ja Sami Hongisto.

TVY:ssä työskenteli toimintavuonna yhteensä 12 henkilöä.

Työvaliokunnassa oli edustus seuraavista yhdistyksistä: Kontiolahden Työttömät ry, Helsingin Työttömät – HeTy ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, Turun Seudun TST ry ja Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry.

Edunvalvontatyöryhmässä oli edustus seuraavista yhdistyksistä: Kangasniemen Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry, Helsingin Työttömät – HeTy ry, Rantasalmen Työttömät ry, Kuhmoisten Työvoimareservi ry ja Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry.

 

1.2 Edunvalvonta

Edunvalvonta on järjestön päätehtävä, joka rakentuu jäsenyhdistysten viestien välittämisestä päättäjille, vaikuttamalla valtionhallinnon työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa, eduskunnan valiokunnissa, sekä mediassa siten, että työttömien ja työttömien yhdistysten ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.

TVY antoi alla olevat lausunnot Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmiin ja eduskunnan valiokuntiin.

-HE209 -esitysluonnos eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6§:n muuttamisesta ja 1 luvun 4§:n väliaikaisesta muuttamisesta

-TPA 13/2015 vp Toimenpidealoite työllistämisen vauhdittamiseksi työnantajan sivukulujen määräaikaisella alentamisella

-TPA 19/2015 vp Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta

-TPA 48/2016 vp Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta

HE 210/2016 vp eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

-HE215 2016 VP, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 16.11.2016

-HE 134, 2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017, 11.10.2016

-HE 105, 2016 vp Laki työsopimuslain muuttamisesta, 7.10.2016

-Hallituksen esitysluonnos Eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta, 17.5.2016

-TEM:n lausuntoesitykseen TEM / TYO / RATO luonnos 6.9.2016

-HE laeiksi perustulosta STM051:00/2016, 25.8.2016

– Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 27.4.2016

-Hallituksen esitysluonnos Eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta, 27.5.2016

 

Alkuvuodesta TEM kartoitti erillisellä neuvotellulla TVY:n jäsenyhdistysten näkemyksiä vaikeasti työllistyvien palveluiden siirrosta kunnille.

Julkiseen keskusteluun TVY on pyrkinyt vaikuttaman mm. aktiivisella Facebook ja Twitter päivityksillä. Lisäksi TVY:tä on haastateltu eri medioihin. TVY:n näkemyksiä kysyttiin etenkin 18.4.2016, kun Suomen hallitus esitteli työllisyyspakettinsa. Toimintavuonna TVY näkyi google-haun perusteella tehdyssä haussa 37:ssä eri uutisjulkaisussa.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiä tavattiin 11.4.2016, jolloin keskusteltiin yhdistysten vaikeasta tilanteesta etenkin palkkatukimäärärahojen loppumisesta. Mukana tilaisuudessa oli myös välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä, jonka kanssa TVY on tehnyt yhteistyötä. Tästä käynnistyi välityömarkkinajärjestöjen ja TVY:n yhteiset neuvottelut, jossa pyrittiin selvittämään välityömarkkinoilla toimivien työllistämispalveluita tarjoavien yhdistysten ja säätiöiden työllisyyspalveluiden järjestämismahdollisuuksia. Ongelmaksi muodostui heti aluksi välityömakkinatoimijoille määrätty 3000 palkkatukityöntekijän katto, joka kirjattiin valtion budjettiin. Tämä kiintiö asetti tosiasialliset rajat työllistämistoiminnalle. Neuvottelujen tuloksena syntyi yhteiset linjaukset.

Ääni työttömälle 17.5. toritapahtuma SAK:n kanssa

Ääni työttömälle -kampanjalla on pyritty nostamaan työttömien ääniä julkiseen keskusteluun. Sillä on ollut vaikutusta esim. SAK:n julkilausuttuihin kannanottoihin, jossa puolletaan välityömarkkinoiden merkitystä.

TVY järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa myös edunvalvontatapahtumia, jotka ovat olleet suunnattuja myös TVY:n jäsenille ja työttömille. TVY yhdisti voimansa Suomen ammattiliiton (SAK) ja Työttömien edunvalvonta ja palvelujärjestö Tatsi ry:n kanssa, joiden kanssa rakennettiin Ääni-työttömälle kampanjaa. Kampanjaan liittyviä tapahtumia olivat työttömän terveiset Eduskuntaan -kampanjaviikko 9.5.-17.5., Ääni työttömälle -avausseminaari 10.2., sekä Ääni työttömälle 17.5. toritapahtuma. SAK kantoi hallintovastuun, ja Tatsi ry:n Valtaajat hankkeen nuoret esiintyivät tapahtumissa. TVY osallistui tapahtumien suunnitteluun, varasi tiloja, hoiti kutsuja ja toteutti käytännön järjestelyjä tapahtumien aikana.

Ääni työttömälle -avausseminaari toteutettiin Helsingin Pääpostin auditoriossa. Siellä teemana olivat ”edelleen arvokas ammattilainen” – työttömän omia kertomuksia, ”kyllä töitä tekevälle löytyy” – kokemuksia työnvälityksestä ja näkemyksiä palveluiden tulevaisuudesta, sekä ”keppiä vai porkkanaa”. Toimittaja Ville Blåfield toimi tilaisuuden toimittajana. Annelise Johansson, Mika Salmi ja Aleksi Norman kertoivat omista kokemuksistaan työnhakijoina. Manpower Groupin toimialajohtaja Esa Honkanen, Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg sekä työllisyyspalvelujohtaja Kari Kerttunen Varsinais-Suomen TE-toimistosta, kertoivat järjestäjien näkemyksiä työllisyyspalveluista. Keppiä vai porkkanaa? -näkemyksiä työttömien työllistymisestä ja tukien tarpeellisuudesta keskustelijoina olivat kansanedustajat Juhana Vartiainen (Kok.), Tarja Filatov (SDP), sekä Outi Alanko Kahiluoto (Vihr).

Ääni työttömälle -toritapahtuman ideana oli toritapahtuma, jossa työttömät voivat haastaa politiikkoja työttömyyden hoidosta. Tilaisuuden juonsi toimittaja Ville Blåfield, ja poliitikot mittelivät aiheesta pareittain. Lavalla pareina olivat Hannakaisa Heikkinen (Kesk.) vastaan Tarja Filatov (SDP), Juhana Vartiainen (Kok.) vastaan Silvia Modig (Vas.), Anders Adlercreutz (RKP), Olli-Poika Parviainen (Vihr.), sekä Antero Laukkanen (KD), vastaan Markku Saarikangas (PS). Torilla oli mukana myös puolueiden telttoja (PS, RKP, KESKUSTA, Helsingin ja Uudenmaan vasemmistoliitto, KD, Vihreät, SDP, Kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030 – Kepa ry). Lisäksi HeTy ry – Helsingin työttömät toivat soppatykin, Fair Transport makkaraa, TVY kuivaruokaa, sekä Vantaan työttömät ruokajakelua.

Toukokuussa TVY:n jäsenjärjestöjen kanssa järjestettiin Työttömän terveiset Eduskuntaan -kampanjaviikko, jossa TVY Media toteutti ideoinnin, visualisoinnin, Facebook-tapahtuman ja päivitykset. Työttömän terveiset Eduskuntaan-kampanjaviikon aikana lähetettiin postikortteja eduskuntaan TVY:n jäsenien viesteillä. Kampanjasta tehtiin tiedote, joka herätti kahden eri median kiinnostuksen. Tämä kampanja toteutettiin itsenäisesti, mutta osana laajempaa Ääni-työttömälle kokonaisuutta.

Toiminnanjohtaja, Jukka Haapakoski esitti puheenvuoron ”Tete vai SOTE” seminaarissa Työn- ja hyvinvoinninlaitoksessa (THL) 12.4.2016. Hän toimi puheenjohtajana Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n päihdepäivillä 10.5. iltapäiväseminaarissa: ”Työtä ja toimintakykyä – ehkäisevä päihdetyö ja terveyden edistäminen osana työkyvyn ylläpitoa”.

TVY-media hankkeen viestintävastaava Nelli Ruotsalainen Suomen sosiaalifoorumissa 16.4.2016. Hän piti myös puheenvuoron nuorisotyöttömyydestä 15.6.2016 järjestetyssä seminaarissa ”kirkko, työ ja työttömyys: osallisuus ja yhteisöt”.

Puheenjohtaja, Satu Taavitsainen esitti puheenvuoron Helsingin Yliopiston hallinnoiman ja työttömille suunnatun Break Down or Break Out-hankkeen päätöstilaisuudessa 22.6.2016.

TVY järjesti yhteistyössä Kirkkohallituksen ja vammaisjärjestöjen kanssa Suomi Areenassa Suomi Areenan avajaisseminaarin ”Kuka Kelpaa töihin?” 11.7.2016 sekä ”Erilainen Mingle” tapahtuman. ”Kuka Kelpaa töihin?” seminaarissa puhuivat, Lauri Ihalainen, kansanedustaja, SDP, Kari Jääskeläinen, johtaja Elinkeinoelämän keskusliitto, Raija Kerätär, kuntoutuslääkäri, LT, Oorninki Oy, Kari Mäkinen, arkkipiispa, Evankelis-luterilainen kirkko, Jaakko Niinistö, apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki, Tuulamaria Toivanen, yrittäjä, psykoterapeutti, LL. Eri-Mingle oli pääasiassa Tatsi ry:n Valtaajat-hankkeen sekä Mielenterveyden keskusliiton järjestämä tilaisuus Keski-Porin kirkossa. Arkki-piispa Kari Mäkinen esitti puheenvuoron. Mukana järjestelyissä oli TVY:n työvaliokunta, sekä TVY:n jäsenyhdistys Porin Seudun Työttömät ry.

Syksyllä 19.10.2016 järjestettiin TVY:n, TPY:n ja SOSTEn kanssa yhteistyössä eduskunnan kansalaisinfossa edunvalvontatapahtuma, jossa työllistämisen tärkeys nostettiin esille sekä työttömien että kuntien talouden näkökulmasta. Yhteistyössä mukana olivat välityömarkkinat ry toimintaryhmä. Puhujina olivat TVY:n puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.), valtiotieteiden tohtori Jouko Kajanoja, Pielaveden kunnanjohtaja Vilma Kröger, toiminnanjohtaja Titta Raitanen (Monitaitoiset ry), Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni, sekä TST ry:n puheenjohtaja Hannu Isotalo, Jouni Kylmälä, sekä kansanedustaja Outi-Alanko Kahiluoto (Vihr.).

TVY tuki myös Joukkovoimaa mielenosoitusta 12.3., ja 3.9. johon myös työttömien yhdistysten jäseniä kannustettiin osallistumaan. 3.9. Joukkovoiman mielenosoituksen järjestämiseen TVY tarjosi TVY-media hankkeen työpanosta.

Ääni työttömälle 17.5. toritapahtuma

Yhteistyötä on käynnistetty kirkkohallituksen kanssa. Alustavien tunnustelujen jälkeen toteutettiin yhteistyön käynnistämisseminaari: ”kirkko etsii uusia ratkaisuja osallistavaan työllisyyspolitiikkaan” 15.6.2016. Työryhmä on pohtinut kirkon itsenäistä ohjelmaa, jossa työttömille järjestettäisiin työkokeilupaikkoja Suomen evankelis-luterialaisissa kirkoissa.

TVY:n hallituksen jäsenet ja jäsenyhdistykset ovat tehneet edunvalvontatyötä omilla alueillaan.

 

1.2.1 Valtionhallinnon ja tutkimuslaitosten työryhmäjäsenyydet

-Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman arviointiryhmä, TEM

TVY:llä jäsenyys läsnäolo ja puheoikeudella.

-Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman viestintäverkosto, TEM

-Euroopan Sosiaalirahasto: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden strategisen ohjausryhmän asettaminen, 24.5.2016, TEM
Toimintalinja 3 (TL3) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), investointiprioriteetti 6: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinoista kaukana olevat henkilöt mukaan lukien, pääsy työhön, myös paikallisten työllisyys-aloitteiden kautta ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen,
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

-Sokra, sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio,THL
Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää tietoa ja tukee osallisuutta edistäviä ESR-hankkeita. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/hankkeet/14455

-Hankinnoista duunia ohjausryhmän jäsenyys, THL

Hankinnoista duunia (Handu) -yhteishankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistämiseen julkisten hankintojen avulla.

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/hankinnoista-duunia-handu

-Työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä välityömarkkinatoimijoiden kanssa laatimat linjaukset palkkatuen ja työkokeilun käytöstä – työryhmä, TEM

-Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ESR-projektin ohjausryhmä, Yläfemma
Hanke kehittää ja tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien palveluprosessien tuloksellisuutta uudistuvassa TYP-toiminnassa, edistää siirtymiä julkisista työvoimapalveluista avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen sekä kehittää monialaista palvelua. Tavoitteena on varmistaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tasalaatuisuutta ja kannustaa kehittämistoimiin mm. uusien sosiaalisten innovaatioiden luomiseksi ottaen huomioon myös toimintalinjan 5. kehittämistoimet.

-Kelan työttömyysturvan asiakasraati

 

1.2.2 Yhteistyökumppanit ja verkostot

Diak: oppilasyhteistyö

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK), Oppilaiden harjoittelupaikat ja TVY:n toiminnan esittely, Diak-harjoittelijasopimus

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry
Terveydeksi hankkeen hakeminen ja toiminnallinen yhteistyö.

Evankelis-luterialaisen kirkon kirkkohallitus, Kirkko työ ja työttömyys, kutsujana Piispa Irja Askola

Ääni työttömälle kampanja: SAK, Tatsi ry, Palvelualojen Ammattiliitto (PAM) Tapahtumien järjestämisyhteistyö – ei virallista edustusta.

Tatsi ry:työttömien virkistäytymislomat (2015, 2016). Mainostetaan jäsenillemme virkistyslomia, markkinoidaan toimintaamme.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry/RAY, opintokerho

-Suomen Yksinelävät ry, TVY toteuttaa tarpeen mukaan yhteistä tiedotus- ja tapahtumayhteistyötä.

-Suomi-Areenan tapahtumajärjestelyihin osallistuneet toimijat ja järjestöt: Evankelis-luterilainen kirkko (vastuujärjetö), SOSTE, Mielenterveyden keskusliitto, VATES, Invalidiliitto ry, Tatsi ry, Kehitysvammaliitto, Vantaan seurakunnat

-Stadin ammattiopisto, Kotisivujen tekemisen yhteistyö ja opiskelijoiden ohjaus.

-Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä: Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, SPR Kontti, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ja Vates-säätiö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

 

1.3 Järjestötoiminta

 Jäsenyhdistykset (yht. 94 yhdistystä)

Ahvenanmaa
Ei Jäsenyhdistyksiä Etelä-Karjala (3 yhdistystä)Imatran Työnhakijat ry
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Parikkalan Työnhakijat ry
 

Etelä-Pohjanmaa (7 yhdistystä)

Alavudenseudun Työttömät ry

Ilmajoen Työttömät ry
Jalasjärven Työnhakijat ry
Kauhavan Työnhakijat ry
Kiertoliike ry
Kurikan Työnhakijat ry
Lapuan Työnhakijat ry
 

Etelä-Savo (6 yhdistystä)

Juvan Työllistettävät ry

Kangasniemen Työttömät ry
Mikkelin Työttömät ry
Mäntyharjun Työttömät ry
Rantasalmen Työttömät ry
Työpajayhdistys TEKO ry
 

Kainuu (3 yhdistystä)
Kajaanin Työvoimayhdistys ry

Paltamon Työvoimayhdistys ry

Puolangan työvoima yhdistys ry

 

Kanta-Häme

Ei jäsenyhdistyksiä

Keski-Pohjanmaa (2 yhdistystä)

Kotipesä ry

Kokkolan Työttömät ry
 

Keski-Suomi (7 yhdistystä)

Jyväskylän Katulähetys ry

Jyväskylän Uusiotuote ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Pihtiputaan Työttömät ry
Saarijärven Työttömät ry
Suolahden Työttömät ry
 

Kymenlaakso (5 yhdistystä)

Etelä-Kymen Työttömät-EKYT ry

Kohti Työtä ry
Kouvolan Seudun Työttömät ry

Kouvolan Työnhakijat ry

Kymijoen Tukipuu ry
 

Lappi (4 yhdistystä)

Ivalon Seudun Työttömät ry

Kemijärven Työnhakijat ry
Kolarin Työttömät ry
Sallan Menokkaat ry
 

Pirkanmaa (10 yhdistystä)

Kangasalan Työttömät ry

Kihniön Työttömät ry
Kyrön Eloisat ry
Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry
Nokian Väliasema ry
Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Toijalan Seudun Työttömät ry
Ura Ovi ry
Virtain Työttömät ry
Wiialan Sentteri ry
 

Pohjanmaa
Ei jäsenyhdistyksiä

 

Pohjois-Karjala (6 yhdistystä)

Aktiiviset Työtähakevat ry

Juuan Työttömät ry
Kontiolahden Työttömät ry
Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry
Rajaseudun Työttömät ry
Tohmajärven Nurkka ry
 

Pohjois-Pohjanmaa (5 yhdistystä)

Haapaveden Uhanalaiset Työttömien yhdistys ry

Haukiputaan Työnhakijat ry
Työpetari ry
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
YTYÄ – yhteistyötä työttömät ry
 

Pohjois-Savo (6 yhdistystä)

Iisalmen Työvoimayhdistys ry

Kaavin Työnhakijat ry
Kiuruveden Työttömät ry
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Rautavaaran Työraitti ry
Suonenjoen TehdäänItse ry
 

Päijät-Häme (4 yhdistystä)

Kärkölän Työttömät ry

Lahden Työpaja 92 ry
Orimattilan Startti-Center ry
Työapu Lahty ry
 

Satakunta (4 yhdistystä)

Harjavallan Seudun Työnhakijat ry

Kankaanpään Toimitupa ry

Merikarvian Seudun Työnhakijat ry

Porin Seudun Työttömät ry

 

Uusimaa (15 yhdistystä)

Audentes ry

Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Helsingin Työttömät HeTy ry
Karkkilan Aktiiviset Työnhakijat ry
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry
Korson Työttömät ry
Lohjan Seudun Työttömät ry
Maahanmuuttajan Kulttuuri ja Taide Yhdistys (MKTY) ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Porvoon seudun työnhakijat ry
Kotoutuminen ja työllistyminen ry (ent. Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry)
Toimintakeskus Sampola ry
Työllistyvä Vihti TyVi ry
Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry
Vantaan Työttömät ry
 

Varsinais-Suomi (7 yhdistystä)

Kaarinan Työttömät ry

Loimaan Seudun Työttömät ry
Moniosaajat ry
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat MSTT ry
Salon alueen Työttömät ry
Turun Seudun TST ry
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry (ent. Varissuon Työttömät VT ry)
Kannatusjäsenet (1 kannatusjäsenyhdistys)
Toimintakeskus Risteys

Iltatilaisuus Helsingin kaupungintalolla vuosikokouksen yhteydessä 5.4.2016

Helsingin kaupungintalolla järjestettiin vuosikokouksen yhteydessä 5.4.2016 iltatilaisuus, jossa TVY:n pitkäaikaiset järjestövaikuttajat palkittiin tilaisuudessa. Avauspuheenvuoron piti Helsingin sivistystoiminnan apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Palkinnon saivat Toivo Koivisto, Maria Karesti, Sirkka-Liisa Huovila, Jaana Löppönen, Anja Luoma, Timo Eskola, Matti Siivonen, Pirkko Kyckling, Irma Mattero, Keijo Kurki, Esko ”Elmeri” Allén, Risto Heinonen ja Pirjo Katunpää. 20-vuotismuiston saivat Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry, ja Kuhmoisten Työvoimareservi ry. Lisäksi TVY:n hallitus muisti erikseen Kurikan Työnhakijat ry:tä TVY:n vuoden 2015 yhdistyksenä. Kunniakirjat jakoivat Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä TVY:n puheenjohtaja Jukka Haapakoski.

Jäsentoimintaa on vahvistettu neuvonnalla, hankekonsultoinnilla, sekä välittämällä viestejä tärkeistä tapahtumista ja koulutuksista. Lisäksi jäsenkyselyissä ja muussa vuorovaikutuksessa kartoitetaan jäsenten tarpeita ja näkemyksiä.

Ensimmäisessä TVY:n jäsenkyselyssä vuonna 2016 kartoitettiin jäsenyhdistysten tilannetta ja toivomuksia TVY:n edunvalvonnalle. Toisessa jäsenkyselyssä kartoitettiin jäsenyhdistysten tarjoamien työpaikkojen määrää ja kuinka paljon niitä on saatu täytettyä. Lisäksi kyselyllä tiedusteltiin kantaa TVY:n nimenmuutoksesta. Kolmannessa TVY:n jäsenkysely kartoitettiin jäsenyhdistysten jäsenmääriä ja jäsenten statuksia.

TVY:n kesäpäivät 7.-9.9.2016 järjestettiin Summassaaressa. Osallistujia oli yhteensä 26 henkilöä. Saarijärven kaupunginjohtaja Timo Rusanen avasi tilaisuuden, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski esitteli TVY:n toimintaa, TVY:n lakimies Timo Krohn kertoi yhdistyksen hallituksen toiminnasta, Sirpa Nieminen Sirpakka hankkeesta ja Terveydeksi hanke esittäytyi tilaisuudessa. Kesäpäivät huipentuivat Olympialaisiin, jossa ansioituivat Heino Silvo, Juha Virtanen ja Mikko Palaste. Iltaohjelmassa esiintyi Saarijärveläinen orkesteri Bearhill Boys.

EU:n ruoka-apua vähävaraisille jatkui edellisen vuoden tapaan, nyt kaksi kertaa vuodessa. Ruoka-apua jaettiin kuluvana vuonna 59 yhdistyksen voimin yhteensä 541 309 kg.

TVY toimitti neljä kertaa vuodessa ilmestyvän TVYtter-lehden. Lehti jaettiin jäsenyhdistysten lisäksi kaikille tärkeimmille työttömien asioista päättäville elimille.

Työttömien tuettuihin lomiin ei haettu enää TVY:n välityksellä, koska lomia voi hakea myös suoraan.

TVY:n asiantuntijuutta on vahvistettu rekrytoimalla uusia asiantuntijoita yleisavustuksella ja hankerahoituksella sekä selvittämällä jäsenyhdistysten tarpeita ja toimimalla eri yhteistyöverkostoissa.

Yleisavustuksen korotus mahdollisti osa-aikaisen lakimiehen palkkaamisen. Lakimiehen toimella olemme pystyneet tarjoamaan jäsenyhdistyksille laki- ja hankeneuvontaa, jolle on ollut kysyntää. Lakimies valmisteli Terveydeksi-hanketta, jota toteutetaan yhteistyössä EHYT ry:n kanssa. Lisäksi hän on toiminut Kuopion Työttömät ry:n selvitysmiehenä.

TVY:n jäsenille räätälöity laivakoulutus pidettiin 16.-18.11.2016. Laivakoulutuksen teemoja olivat sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminnan kehittäminen yhdistyksissä, osatyökykyisten tie työelämään -hanke, päihdeohjelman rakentaminen järjestöille ja välityömarkkinoita koskeva lainsäädäntö. Laivakoulutuksessa puhujina olivat Päivi Mattila-Wiro (STM), ja Patrik Tötterman (TEM), Anne Huotari (yksityishenkilönä), Jarno Karjalainen (THL), Timo Nerkko (Ehyt ry), Hannu Isotalo (TST ry) sekä Päivi Pihlajisto (TEM).

Laivakoulutus 16.-18.11.2016, ensimmäinen päivä Helsingissä

1.3.1 Aluetoiminta

Aluetoiminnan kehittämisen osalta TVY tuki Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö – UUTTA ry:n perustamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Uutta ry sai RAY:lta ak-avustuksen.

TVY on tarjonnut myös konsultaatiota työnimeltään Uusi Suomalaisten -verkosto, kahdeksan maahanmuuttajataustaisten yhdistyksen kattojärjestön perustamiseen. Uuden kattojärjestön perustamista on johtanut TVY:n jäsenyhdistys Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry, joka toimii Uusimaalla.

Aluetoimintaan tähtäävä kehitystyö jäi muutoin TVY:ssä aiottua vaisummaksi.

 

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Alueella on pidetty kolme aluekokousta. Kokouksiin osallistuivat Imatran, Kotkan ja Haminan työttömien yhdistykset. Kokouksessa keskusteltiin Kaakkois-Suomen yhdistysten valmisteluista Kotkan neuvottelupäiville 12.–13.9. Valmisteluissa olivat mukana Haminan ja Kotkan yhdistykset. Keskusteltiin myöskin Kouvolan yhdistysten yhteistyöstä. Jukka Haapakoski vieraili 26.5. Työn vuoksi -yhdistyksessä. Imatra tehnyt yhteistyötä seurakunnan kanssa.

 

Etelä-Savo

Alueella pidettiin kolme aluekokousta, joissa oli edustus: Mikkeli, Kangasniemi, Rantasalmi, Savonlinna, Mäntyharju ja Juva. Kokoukset pidettiin Mikkelissä. Kaikki eivät päässeet joka kerta paikalle. Kokouksissa keskusteltiin yhdistysten työntekijämääristä sekä toiminnoista, ja yhdistysten rahoituksista. Kokouksissa myös tiedotettiin TVY:n ja alueen tapahtumista sekä TE-toimiston linjauksista.

 

Kainuu

Alueella on pidetty yksi aluekokous. Kokouksiin osallistuivat Kajaanin ja Paltamon yhdistykset. Kainuun alueella on enää kolme toimivaa yhdistystä. Keskusteltiin yhdistysten tärkeydestä olla siellä, missä asioista päätetään eli jatkossa pyritään osallistumaan aiempaa aktiivisemmin valtuuskuntiin ja olemaan yhteydessä päättäviin elimiin. Pienyrittäjyys näyttää olevan suuntauksena yhdistysten toimintojen jatkumiselle.

 

Keski-Pohjanmaa

Kokkolan Työttömät ry piti kokouksia vuoden 2016 mittaan. Alueella ei tiettävästi toimi muita työttömien yhdistyksiä. Esille on noussut tarve yhdistyksen toiminnan kehittämisestä ja tutustumisesta Pohjois-Pohjanmaan yhdistysten toimintaan. Kokouksissa huolta on luonnollisesti aiheuttanut muutokset palkkatuessa. Kuntoutujien osalta palvelun tarjoajan vaihdos sujui kannaltamme kivuttomasti. Perustoimintamme on murrosvaiheessa, useat talkoolaiset ovat jättäytyneet syrjään eläköidyttyään tai muun syyn johdosta. Resurssipula (taloudelliset sekä henkilökunta) on rajoittanut viime vuosina hankkeiden kehittämistä. Kuntakokeilun järjestämää rekrytointitapahtumaa ei vuonna 2016 järjestetty. Viimeisten tietojen mukaan kyseistä tapahtumaa ei enää rahoiteta/jatketa. On pyritty ennen vuosikokousta (3/17) kehittämään ideoita vuosisuunnitelman merkeissä. Tarkoitus on myös jatkossa kokoustaa kerran kuussa.

 

Keski-Suomi

Alueella on pidetty yksi aluekokous. Kokouksiin osallistuivat Saarijärven, Suolahden ja Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen edustajat. Keski-Suomi ei halua rekisteröidä aluetoimintaa, vaan haluaa pitää sen vapaamuotoisempana. Kaikilla yhdistyksillä työntekijät ja määrärahat ovat vähentyneet selkeästi. Pääasiallisena syynä ovat työllisyyspoliittisten avustusten väheneminen sekä palkkatukimäärärahojen väheneminen ja kiristyneet ehdot.

 

Lappi

Alueella on pidetty kolme aluekokousta. Kokouksiin osallistuivat Ivalon, Kemijärven ja Sallan työttömien yhdistykset. Alueella on mietitty Rovaniemeen perustettavaa yhdistystä. Sodankylässä ollaan oltu kiinnostuneita EU:n ruoka-avusta ja ehkä jossain vaiheessa sitä kautta yhdistyksen perustamisesta. Inarikin haluaisi EU:n ruoka-apua, mutta Ivalon työttömillä ei ole resursseja ruoan kuljettamiseen. Ivalon yhdistyksellä menee tällä hetkellä hyvin. Jäsenmäärä on kasvanut.

 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa toimii aluejärjestö Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry, jonka toimesta on pidetty yhdistysten aluekokouksia 5 kertaa vuonna 2016. Pohjois-Karjalassa toimivat työttömien yhdistykset ovat kaikki aluejärjestön jäseniä. Toimintajärjestö on saanut RAY:n avustusta toimintaansa vuodesta 2002 lähtien.

Kokouksiin osallistuivat jäsenet seuraavista yhdistyksistä: Aktiiviset Työtähakevat ry, Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry, Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry ja Tohmajärven Nurkka ry. Aluevastaava Lea Vallius on tiedottanut kokouksissa ajankohtaisista työttömiin ja työllistämiseen liittyvistä tapahtumista, avustuksista ja lakimuutoksista/lakimuutosehdotuksista yms. asioista. Yhdistykset ovat kertoneet omia kuulumisiaan ja nostaneet esille omia huolen aiheitaan. On keskusteltu palkkatukien kohdistumisesta yrityksiin ja yhdistyksien jäämisestä ilman palkkatuettua työvoimaa, jos yhdistys ei ole mukana työvoimapoliittisessa hankkeessa. Henkilöitä, jotka olisivat kykeneviä palkkatukityöhön, on osoitettu kuntouttavaan työtoimintaan. Tämä taas on johtanut siihen, että kutyn piiriin kuuluvilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua kutyyn, koska paikat on täytetty parempikuntoisilla. Typo-hankkeiden jatkumisen epävarmuus on saanut toimijat pohtimaan, onko yhdistyksillä tulevaisuutta. Jatkuva pohdinta on vienyt yhdistystoimijoiden voimavaroja. Joensuussa järjestettiin kansanedustajatapaaminen 19.10.2016.

Alueella on ollut seuraavia hankkeita: Paletti-hanke/Aktiiviset Työtähakevat ry (Joensuu, Kontiolahti), Yhteen hiileen -hanke/Tohmajäven Nurkka ry (Tohmajärvi-Kitee-Rääkkylä) ja Voimavarat käyttöön -hanke/Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry (Nurmes-Juuka-Valtimo). Alueen työllisyyspoliittiset hankkeet: Närekartano- hanke jota hallinnoi Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry. Toimii Nurmes-Juuka alueella. Tohmajärven Nurkka ry tekee yhteistyötä Työllistävä Keski-Karjala hankkeen kanssa, jota hallinnoi Tohmajärven kunta. Hanke on EU-rahoitteinen.

 

Pohjois-Savo

Alueella pidettiin yksi aluekokous. Siihen ottivat osaa Lapinlahden, Kaavin, Iisalmen, Suonenjoen ja Rautavaaran työttömien yhdistykset. Kaikilla alueilla seurankunta jakaa EU:n ruoka-apua, paitsi Suonenjoen TehdäänItse ry jakaa kauppojen ylijäämäruokaa. Keskusteltiin Kiuruveden Piispansauvasta. Kaavilla eläkeikää lähestyviä on paljon. Suonenjoella yli puolet ovat eläkeikäisiä. Toiminta on täysin vapaaehtoisten varalla. Suonenjoella on saatu RAY:n avustus. Alueella on toiminut Pohjois-Savon Työttömien Aluejärjestö PSTA ry (perustettu 1998), jota ajateltiin herätettävän henkiin, mutta kokouksen jälkeen ajatus ei ole saanut sen kummempaa tuulta purjeisiin. Yhdistys on siis vielä pöytälaatikossa.

 

Uusimaa

Uudenmaan alueyhdistys piti vuonna 2016 kolme aluekokousta ennen rekisteröitymistään. Rekisteröity Uutta ry piti neljä aluekokousta. Kokouksiin osallistui jäseniä Helsingin Työttömät – HeTy rystä, Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta – KO-TY ry:stä, Toimintakeskus Sampola ry:stä, Vantaan Työttömät ry:stä, Porvoon Seudun Työnhakijat ry:stä ja Korson Työttömät ry:stä. Kokouksissa puhuttiin RAY-avustuksen hausta, jäsenyhdistysten aktivoinnista ja värväämisestä mukaan juuri perustettuun Uutta ry:n hallitustyöskentelyyn.

Kartoitettaessa alueyhdistysten tarpeita ja toivomuksia Uutta ry:n toiminnan suhteen päädyttiin seuraaviin toimintoihin: jäsenyhdistysten edunvalvonta; julkisten kannanottojen ja lehtijuttujen teko jäsenyhdistysten kanssa; suhteiden luominen, verkostoituminen ja lobbaus kuntiin; avustusmahdollisuuksien kartoittaminen ja työpajojen järjestäminen niiden tekemistä varten; jalkautuminen jäsenyhdistyksiin sekä yhteiset retket ja tapahtumat.

Toimintasuunnitelmaa mietittiin kahdelta kannalta: a) saadaan projektiavustus ja toimitaan sen mukaisesti b) mitä kaikkea voidaan tehdä ilman koordinaattoria ja rahoitusta. Tehtiin kannanotto ulosottovelvollisten työttömien asemasta. On ollut yleistä keskustelua sekavasta poliittisesta tilanteesta ja mahdollisten muutosten vaikutuksista työttömien yhdistysten toimintaedellytyksiin. Uutta ry ei vielä uutena yhdistyksenä ole järjestänyt toimintaa kokousten lisäksi.

 

Varsinais-Suomi

Työ-Länsi ry kokoontui vuonna 2016 viisi kertaa. Lisäksi syyskuussa järjestettiin perinteinen koulutusristeily, jolla olivat mukana TVY:n Lakimies Timo Krohn sekä TE-hallinnon kolmannen palvelulinjan johtaja Kari Kettunen ja yhdistyskoordinaattori Airi Kapanen.

Alueella suurta huolta aiheuttivat työllisyyspoliittisten hankkeiden pienenevät määrärahat ja tiukentuneet kriteerit. Lisäksi keskusteltiin työttömien yhdistysten toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa.

Työ-Lännen jäsenyhdistykset: Turun seudun TST ry, Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, Kaarinan työttömät, Salon alueen työttömät, Moniosaajat ry (U-ki), Mynämäen seudun työttömät työnhakijat, Lounais-Suomen työllistäjät (Raisio) ja Loimaan seudun työttömät.

 

Ahvenmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Satakunta

Alueilla ei ole ollut aluetoimintaa vuonna 2016.

Laivakoulutus Tallinnassa 16.-18.11.2016

1.4 Hankkeet

TVY anoi Terveydeksi hankkeelle ESR ja RAY:n rahoitusta. Terveydeksi-hankkeella TVY rekrytoi kolme sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaista. Hanke vahvistettiin ja käynnistettiin elokuussa. Hanke tukee jäsenyhdistysten jäsenten terveyttä, ohjautumista kunnalliseen terveydenhuoltoon sekä kartoittaa kunnallisten työttömille suunnattujen terveyspalveluiden tilannetta.

Paikka-auki nuorelle ohjelmalla TVY sai tukea TVY:n viestintään ja edunvalvontaan.

TVY selvitti hanketarpeita sekä työllistämisen edistämisen tukitoimia. TVY haki rahoitusta RAY:lta Buusti-hankkeelle, TVY Appsi-hankkeelle, sekä Vaikutu-hankkeelle. Buusti-hankkeen avustusta haettiin työttömien terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä yhteisöllisen toiminnan vahvistamiseen. Hankkeelle ei myönnetty avustusta. TVY Appsi-hankkeen tarkoituksena on kohdentaa TVY:n näkyvyyttä nuorille, lähestyä nuoria työttömiä sekä tehdä TVY ja järjestötoiminta yleensä houkuttelevammaksi nuorille. TVY Appsi-hanke sai rahoituksen RAY:n Paikka auki nuorelle ohjelmasta. Vaikutu-hankkeella haettiin rahaa sosiaalisen tilinpidon mallin kehittämiselle jäsenyhdistysten vaikuttavuuden kehittämiseksi. Tälle hankkeelle ei saatu rahoitusta. Työllistämisen edistämisen tukitoimiin ei ole haettu hankerahoitusta kattojärjestölle.

 

1.4.1 TVY Media

TVY Media paikka auki nuorelle -hanke käynnistettiin 5.2.2016 Nelli Ruotsalaisen palkkauksella. Hanke sai rahaa tavoitellun kahden henkilön palkkauksen sijaan vain yhdelle henkilölle. TVY Media osallistui Ääni työttömälle -avausseminaariin, josta kirjoitettiin TVY:n verkkosivuille ja TVYtteriin teksti, sekä livetwiittaus verkkoon. Nelli osallistui TVY:n edustajana Joukkovoima-mielenosoituksen järjestämiseen, jossa hän koosti TVY:n kannanoton sekä oli TVY:n yhteyshenkilönä järjestäjiin. Hän toimi TVY:n vuosikokouksen sihteeristössä sekä viestintävaliokunnassa. Suomen sosiaalifoorumissa Nelli piti avajaistilaisuudessa puheen TVY:n edustajana nuorisotyöttömyydestä. Lisäksi hän järjesti Lähiradioon englanniksi paneelikeskustelun, jossa käsiteltiin ”integroitumista” työmarkkinoille sukupuolen ja maahanmuuttajuuden näkökulmasta. Yhteistyössä paneelissa oli Monika Naiset ry ja keskustelu on nähtävissä TVY:n Youtube-kanavalla.

Toukokuussa TVY:n jäsenjärjestöjen kanssa järjestettiin Työttömän terveiset Eduskuntaan -kampanjaviikko, jossa TVY Media toteutti ideoinnin, visualisoinnin, Facebook-tapahtuman ja päivitykset. Kampanjasta tehtiin tiedote, joka herätti kahden eri median kiinnostuksen. TVY Media tarjosi haastattelun Tasa-arvovaje-hankkeen tutkijalle, jossa aiheena on työttömyys ja feministinen politiikka. TVY Media osallistui ideointiin, liveTwiittaukseen ja järjestelyyn Tatsi ry:n, SAK:n ja TVY:n Ääni työttömälle -toritapahtuman järjestämisessä. Nelli siirtyi muihin tehtäviin kesän jälkeen, eikä ollut enää TVY:n palveluksessa heinäkuun lopun jälkeen.

Kaisa Heikkilä aloitti TVY Media -hankkeessa syyskuun alussa yhteyskoordinaattorina. Syyskuun aikana hän perehtyi TVY:n toimintaan ja hankkeeseen. Heikkilä kävi tutustumassa syyskuussa uusiin rekrytointitapahtumiin, Käänne 2016 ja Walk for Jobs, ja kirjoitti näistä jutun TVYtterin numeroon 3/16. Samaan numeroon Heikkilä myös haastatteli kansanedustajia eri vaalipiireistä siitä, mitkä ovat tulevaisuuden aloja ja kuinka niitä tulisi kehittää, jotta työpaikkoja syntyy. Hän myös kirjoitti lehteen omasta polustaan takaisin työelämään. Heikkilä osallistui myös julkiseen keskusteluun työttömien määräaikaishaastatteluista Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksellaan ”Työttömien tarpeet on otettava lähtökohdiksi”.

Lokakuussa Heikkilä kävi tutustumassa TVY:n jäsenyhdistyksiin Suonenjoella, Joensuussa, Kouvolassa sekä Turussa. Lisäksi hän kävi Kuopiossa haastattelemassa konsulttitoimisto Talentreen henkilökuntaa heidän Unelmana työ -valmennuksista sekä Nuoret duuniin -hankkeen vetäjiä. Joensuussa Heikkilä tutustui Kajo-keskus -hankkeeseen. Talentreen valmennuksista kertova juttu julkaistiin vuoden viimeisessä TVYtterissä. Lokakuun aikana Heikkilä myös tutustui eri blogeihin, joissa puhuttiin työttömyydestä, tapasi blogien kirjoittajia ja kokosi näistä TVY:n sivuille blogiyhteisön.

Marras-joulukuussa Heikkilä osallistui KEHA-keskuksen järjestämään Työmarkkinatorin konseptointi -työpäivään sekä Viestintä-Pirittan järjestöviestintäkoulutukseen ja tapasi Between Jobs – Facebook ryhmän perustajia. Hän kävi myös pitämässä esityksen ”Polku takaisin työelämään” Helsingin kaupungin Respa-hankkeen juhlaseminaarissa. Heikkilä oli mukana käynnistämässä TVY:n ja Jakomo -työnvälityspalvelun yhteistyötä. Joulukuussa Heikkilä keräsi jäsenyhdistyksiltä kommentteja siihen, kuinka työttömyys muuttaa arkea ja millainen on yhteiskunnan suhtautumistapa työttömyyteen. Kommenttien pohjalta hän antoi haastattelun Helsingin yliopiston valtiotieteen opiskelijoille heidän ryhmätyötään varten.

Erilaiset tapaamiset, osallistuminen tilaisuuksiin ja tiedonkeruu ovat pohjana ja materiaalina hankkeesta työstettävään dokumenttiin. Ks. jäljempänä tapahtumien tarkempi aikataulutus.

Terveydeksi-hanke

1.4.2 Terveydeksi-hanke

Terveydeksi-hanke toimii 1.8.2016–31.7.2019 STM:n myöntämällä ESR-rahoituksella, lisäksi RAY on myöntänyt hankkeelle omarahoitusosuuden. Hankkeen päätoteuttaja on TVY ja osatoteuttajana EHYT ry. TVY:llä on hankkeessa kolme työntekijää: hankepäällikkö, sosiaalipalveluohjaaja ja terveyspalveluohjaaja, EHYT ry:llä hankkeessa työskentelee osa-aikaisesti kouluttaja. Terveyspalveluohjaajan työpiste on ollut vuonna 2016 EHYT ry:llä. Hanke aloitti elokuussa ja elokuun puoliväliin mennessä kaikki hankkeen työntekijät olivat aloittaneet. Hankkeen aluksi hanke perehtyi TVY:n toimintaan ja EU-ruokajakeluihin kentällä. Myös päihdeasiamies (EHYT ry) ja EHYT ry:n kouluttaja perehdyttivät hanketyöntekijöitä. Hanke teki tarkennetun, aikataulutetun suunnitelman: Suunnitelmassa avattiin tavoitteet toimenpiteiksi ja aikataulutettiin ne. Hanke osallistui EHYT ry:n, Sokran ja Tempo-hankkeen koulutuksiin.

Hankkeelle tehtiin esite ja juliste. Lisäksi pohdittiin viestinnän ydinsanomaa EHYT ry:n ja TVY:n jäsenille. Hankkeelle tehtiin nettisivu TVY:n sivulle. Lisäksi hanke on tiedottanut toiminnastaan säännöllisesti TVY:n FB-sivulla, TVYtter-lehdessä ja EHYT ry:n lehdessä. Lisäksi hankepäällikköä haastateltiin Kouvolan Sanomiin työttömien tilanteesta.

TVY:n tapahtumista hanke esittäytyi Kesäpäivillä 7.-9.9. ja Laivakoulutuksessa 16.-18.11. ja teki toimintaansa tunnetuksi TVY:n jäsenyhdistyksille. Lisäksi hanke solmi tärkeitä verkostoja mm. TEMPO-hankkeen ja Erilaisten Oppijoiden Liiton kanssa. Lisäksi perehdyttiin EHYT ry:n Päihdeneuvontapuhelimeen, joka on valtakunnallinen palvelu ja hankkeen kohtaamien työttömien hyödynnettävissä. Hankepäällikkö piti Suomen Sosiaalioikeudellisessa Seurassa esityksen työttömien terveydenhuollosta ja sen vajeista. Seminaarin kautta tieto hankkeen toiminnasta levisi entistä laajemmalle ja saatiin hyödyllisiä kontakteja viranomaistoimijoihin.

Alkuvaiheessa tehtiin kaksi tutustumiskäyntiä toiminnan suunnittelemiseksi syyskuussa EHYT ry:n Helsingin ja Lahden Elokoloihin. Lahdessa oli EU-ruoan jakelu, jota päästiin mukaan jakamaan. Käynneillä pohdittiin, millaisia tiloja hanke kohteissa tarvitsee, miten palveluohjaustilanteet kannattaa organisoida ym. käytännön seikat. Hankkeessa TTL:n Solmu-hankkeen kehittämä Kykyviisari on pakollinen työkalu. Hanke neuvotteli Solmun kanssa Kykyviisarin muokatusta versiosta Terveydeksi-hankkeen käyttöön. Sopiva versio Kykyviisari 2.0:sta saatiin TTL:lta lokakuun alussa. Tämän jälkeen aloitettiin varsinaiset hankekäynnit. Yhteensä käyntejä tehtiin vuoden 2016 aikana yhdeksällä paikkakunnalla, tutustumiskäyntien lisäksi hanke kävi Turun Seudun TST ry:llä, Kajaanin Työvoimayhdistys ry:llä, Porvoon Seudun Työnhakijat ry:llä, Kouvolan Seudun Työttömät ry:llä, Pirkkalan Elokolossa, Suonenjoen TehdäänItse ry:llä sekä Lohjan Seudun Työttömät ry:llä. Hankkeen kustannukset muodostuvat alkuvaiheessa palkkakustannuksen lisäksi laitehankinnoista hanketyöntekijöille ja matkakuluista. Hanke on toteutunut suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Ks. jäljempänä tapahtumien tarkempi aikataulutus.

 

1.4.3 Liiku 2 -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla Liiku2-hankkeella on rahoitettu monipuolisesti TVY:n jäsenyhdistysten liikuntaa.

 • Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry Kuntojumppa. Henkilöstön liikunta ja virkistyspäivät. 204 €
 • Kangasniemen Työttömät ry, Curling. 235 €
 • Ivalon Seudun Työttömien yhdistys ry, Virkistys, liikunta ja retkitapahtuma. 415 €
 • Mikkelin Työttömät ry, Jumpat. FT-kolslutti. Uimalippuja. 555 €
 • Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Fitness-company-vuosikortti yhdistykselle. InBody-mittaukset ja palaute. Saliohjelma ja ohjaaja. Ravintoluento. Fistbeat-mittaus ja palaute. Perusboisterit. 2775 €
 • Saarijärven Työttömät ry, Keilaus. 690 €
 • Turun Seudun TST ry, Monipuolinen liikuntatarjonta TST:n tiloissa. Valmentaja. 1000 €
 • Kymijoen Tukipuu ry, Ulkoilupäivä. Keilaus. Liikunta-aiheinen messuretki. 626,66 €
 • Kurikan Työnhakijat ry, Ohjattu liikunta. 1380 €
 • Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry, Monipuolinen ja usealla paikkakunnalla tapahtunut liikunta. Jousiammunta. Kuntosali. Liikuntavuorot. Liikuntavälineet. 975 €
 • Kontiolahden Työttömät ry, Liikuntavälineiden hankinta. Hyvinvointipäivä. Keilailu. Kuntosali. Keppijumppa. Uinti. 450 €
 • Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry, Nuorten liikunta. Valmentaja. 750 €
 • Alavuden Seudun Työttömät ry, Uimalippuja, 14 kpl. Avustus 39,20 €
 • Suonenjoen TehdäänItse ry, Uimahalli- ja kuntosalikortit. Liikuntavälineet. 375 €
 • Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Monipuolinen liikuntaohjelma, josta osa rahoitettu KKI-rahoituksella ja loput OKM-rahoituksella. Mm. Keilaus. Ohjaaja. Kahvakuula. Kuntosali. Zumba. Frisbeegolf. Sähly. Kuntoilulaitteita. Tarkempi erittely loppuraportissa. 1170 €
 • Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Thaiboxing. 520 €

 

1.4.4 RAY:n Toimintatonni

Toimintatonni on käytetty jäsenten virkistäytymiseen, koulutuksiin matkustamiseen, tapahtumiin sekä yhdistystoimintojen ylläpitämiseen. Jokaiselle yhdistykselle jaettiin 625 euroa.

 • Alavuden Seudun Työttömät ry
 • Hakunila-Länsimäen Työttömät ry
 • Kangasalan Työttömät ry
 • Kouvolan Seudun Työttömät ry
 • Kontiolahden Työttömät ry
 • Korson Työttömät ry
 • Kyrön Eloisat ry
 • Maahanmuuttajan Kulttuuri- ja Taideyhdistys ry
 • Moniosaajat ry
 • Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
 • Porvoon Seudun Työnhakijat ry
 • Rantasalmen Työttömät ry
 • Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry

Seuraavat yhdistykset anoivat rahankäytölle siirtoa vuodelle 2017.

 • Työllistyvä Vihti TyVi ry
 • Kiuruveden Työttömät ry

 

2 Talous

TVY:n tilikauden tulos oli +4 468,19 euroa. TVY:n toiminnan rahoituksen pohjan muodosti jäsenmaksutulot 18 994,02 euroa, RAY:n AY-avustus 212 000 euroa, RAY:n toimintatonni 10 000 euroa, RAY:n työttömien nuorten palkkaamisen liittyvä avustus 35 000 euroa, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Liiku-hankkeen avustus 15 000 euroa, sekä Terveydeksi hankkeelle myönnetty ESR-avustus 45 057,63 euroa, ja RAY:n hankkeen avustus 30 000 euroa.

TVY toteutti elokuussa kirjanpitojärjestelmään uudistuksen, jolla vahvistettiin ja selkeytettiin TVY:n kirjanpitoa, siten että se mukautuu eri rahoituslähteiden tarpeisiin aiempaa paremmin. Siirryimme kustannusperusteiseen sähköiseen kirjanpitomalliin kesken kauden, jotta ESR-rahoitus kirjattaisiin uuteen järjestelmään hankkeen alusta lähtien.

Kelan tutkimusprofessori VTT Olli Kangas piti vuosikokouksen yhteydessä luennon hallituksen tulevasta perustulokokeilusta

3 TVY julkisessa mediassa

Alla on tarkempi erittely TVY:n näkyminen eri medioissa (google-haun perusteella vuodelle 2016):

Kaleva, Velvollisuus ottaa työtä vastaan kiristyy – ”Tätä on pelätty
Kotimaa 12.4.2016 14:09
Henripekka Kallio
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/velvollisuus-ottaa-tyota-vastaan-kiristyy-tata-on-pelatty/725013/

Aamulehti, Työttömien puheenjohtaja epäilee työllisyyskeinoja: ”Suurin ongelma on työpaikkojen puute”
Kotimaa18.4. 13.30
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/tyottomien-puheenjohtaja-epailee-tyollisyyskeinoja-suurin-ongelma-on-tyopaikkojen-puute-23591828/

Kansan uutiset, 10 000 kolmannen sektorin palkkatukityöpaikkaa uhattuna
Sirpa Koskinen 6.4.2016 7.00
http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3527264-10-000-kolmannen-sektorin-palkkatukityopaikkaa-uhattuna

Iltasanomat, Työttömät ihmettelevät hallituksen uutta keinoa – Työoikeuden professori: ”On parempi, että on aktiivinen”
13.4.2016
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001157499.html

Iltasanomat, Työttömien haastattelut tietävät jättiurakkaa – jopa 1,5 miljoonaa tapaamista vuodessa
2.9.2016
http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001921191.html

Valtio rankaisi ennätysmäärää työttömiä – syynä työtarjouksien laiminlyönti
23.2.2016, Eero Mäntymaa
http://yle.fi/uutiset/3-8691470

Verkkouutiset, IS: Sähköiset TE-palvelut monien karenssien taustalla
28.2.2016, Jenny Thuneberg
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/karenssit-47255

Yle: Valtio rankaisi ennätysmäärää työttömiä – tämän takia karenssit nelinkertaistuivat kolmessa vuodessa
http://www.uusimaa.fi/artikkeli/368372-yle-valtio-rankaisi-ennatysmaaraa-tyottomia-taman-takia-karenssit

Demokraatti: Hallituksen linjan pelätään lopettavan työttömien yhdistyksiä – tunnustus: ”Ei minullakaan olisi niin isoa sydäntä.” Johannes Ljäs
https://demokraatti.fi/hallituksen-linjan-pelataan-lopettavan-tyottomien-yhdistyksia-tunnustus-ei-minullakaan-olisi-niin-isoa-sydanta/

Jukka Haapakoski vieraana televisiossa

Selkosanomat: ”suomalaisten tuloerot kasvavat”, Leealaura Leskelä, 28.9.2016
http://selkosanomat.fi/kotimaa/suomalaisten-tuloerot-kasvavat/

Vinkka News, ”Ansiosidonnaisen päivärahan kesto lyhenee”, 17.11.2016
Harri Holtinkoski
http://vinkka.news/uutiset/ansiosidonnaisen-paivarahan-kesto-lyhenee/

Savon Sanomat: ”Taloussanomat: Työttömille jopa yli 1500000 haastattelua vuodessa” 3.9.2016,
Outi Laatikainen
http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Taloussanomat-Ty%C3%B6tt%C3%B6mille-jopa-yli-1500000-haastattelua-vuodessa/829576

Kytkin: Kirkko etsii uusia ratkaisuja osallistavaan työllisyyspolitiikkaan, 15.6.2016
http://www.kytkin.fi/kirkko-etsii-uusia-ratkaisuja-osallistavaan-tyollisyyspolitiikkaan/

Talouselämä: Valtio napsautti entistä useamman karenssille – Yle: Tarjottua työtä ei oteta vastaan, 23.2.2016
http://www.talouselama.fi/uutiset/valtio-napsautti-entista-useamman-karenssille-yle-tarjottua-tyota-ei-oteta-vastaan-6306474

Turkulainen: 28.9.2016 IHMISTEN HÄDÄSTÄKÖ UUSI YRITYSTUKI – 17 MILJOONAA HENKILÖSTÖFIRMOILLE?
http://www.turkulainen.fi/blogi/438805-ihmisten-hadastako-uusi-yritystuki-17-miljoonaa-henkilostofirmoille

Suomenmaa: ”Työttömät haas­tat­te­luihin kolmen kuukauden välein – ”Se on ikään kuin kellonsoitto”
19.10.2016, Mikko Isotalo, Anniina Luotonen, STT
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/165985/3aeb80b665

Uusi Suomi: Ministeriö esitteli sanktiolistan: Suomessa 50 000 ”työstä kieltäytyjää”, Jenni Tamminen
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/193167-ministerio-esitteli-sanktiolistan-suomessa-50-000-tyosta-kieltaytyjaa

HS: ”Kriittisiä ajatuksia tämä herättää” – Hallituksen työllistämisuudistukset epäilyttävät työttömien järjestössä, Jukka Hiiro, 18.4.2016
http://www.hs.fi/politiikka/art-2000002896953.html

SAK: ”Työttömän ääni kuuluviin kampanjan kautta”
https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/tyottoman-aani-kuuluviin-kampanjan-kautta-2016-02-15

MTV3: ”Kuntaliitossa toivotaan tukien poistamista työhaluttomilta: ”Aktivoituvat, kun rahat loppuvat”
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuntaliitossa-toivotaan-tukien-poistamista-tyohaluttomilta-aktivoituvat-kun-rahat-loppuvat/5757842

ESS: Taloussanomat: Työttömille jopa yli 1,5 miljoonaa haastattelua vuodessa – ”Resurssien riittämistä joudutaan aika lailla miettimään”, 3.9.2016, Outi Laatikainen
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2299198

ILTALEHTI: ”Työtön kritisoi hallituksen työnäytepalvelua: ”Taas yksi palkattoman harjoittelun muoto”, 12.4.2016
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016041221406028_uu.shtml

Elintae: ” 1/2016: ”Hallituksen leikkuri iskee työttömiin”
http://selry-fi-bin.directo.fi/@Bin/621f4f0746da2609c0c260c15ba41908/1485182018/application/pdf/49583183/Elintae_01_2016_NETTI.pdf

Verkkouutiset: ”Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö vaatii aktiivista työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa”Heikki Jantunen, 16.8.2016
http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/tyottomien%20yhdistys%20taavitsainen%20-53961

Kouvolan Sanomat: ” Neljän kouvolalaisen pitkäaikaistyöttömän tarina — ”Jos olisin työnantaja, en ikinä ottaisi näin sairasta miestä töihin”,11.9.2016
http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/09/11/Nelj%C3%A4n%20kouvolalaisen%20pitk%C3%A4aikaisty%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4n%20tarina%20%E2%80%94%20%E2%80%9DJos%20olisin%20ty%C3%B6nantaja%2C%20en%20ikin%C3%A4%20ottaisi%20n%C3%A4in%20sairasta%20miest%C3%A4%20t%C3%B6ihin%E2%80%9D/2016221251538/4

Uusi Suomi, ”Hallituksen ehdotus työttömien ”aktivoinnista” epäilyttää: ”Täysin käsittämätön muutos”, Teppo Ovaskainen, 24.8.2016
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/202073-hallituksen-ehdotus-tyottomien-aktivoinnista-epailyttaa-taysin-kasittamaton-muutos

PAMlehti: ”Loppuuko luottamus kun ihmisestä tulee työtön?”17.5.2016, Auli Kivenmaa
https://www.pamlehti.fi/uutiset/uutinen-pam-lehti/2016/05/loppuuko-luottamus-kun-ihmisesta-tulee-tyoton.html

Silta Tamperelainen Seurakuntalehti: ”Työpaikkapappi kuuntelee ihmistä”
http://www.siltalehti.fi/sivustot/silta/juttusilta/tyopaikkapappi_kuuntelee_ihmista.31696.blog

Demokraatti: ”Työttömän äänen pitää kuulua sote-keskustelussa” – Taavitsaisesta TVY:n puheenjohtaja, 6.4.2016, Marja Luumi
https://demokraatti.fi/tyottoman-aanen-pitaa-kuulua-sote-keskustelussa-taavitsaisesta-tvyn-puheenjohtaja/

JHL Motiivilehti: ”Miten erottua kun on 550 muuta hakijaa?”
https://motiivilehti.fi/2016/erottua-550-muun-hakijan-joukosta/

Iltasanomat: ”Nämä kansanedustajat hävisivät rahaa Talvivaaraosakkeisiin”1.6.2016
http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000001912860.html

Kansan Uutiset: ”Pakkolakien pikkuveli” vie työttömältä 2 800 euroa vuodessa”,30.6.2016
http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3567061-pakkolakien-pikkuveli-vie-tyottomalta-2-800-euroa-vuodessa

MTV3: ”Työttömien etujärjestö: Kepit, karenssit ja pakotteet heikentävät huono-osaisten asemaa”,18.4.2016
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tyottomien-etujarjesto-kepit-karenssit-ja-pakotteet-heikentavat-huono-osaisten-asemaa/5848950

Victoria Media: ”SDP:n Kansanedustaja Satu Taavitsainen TVY:n puheenjohtajaksi”
http://victoriamedia.fi/2016/04/06/sdpn-kansanedustaja-satu-taavitsainen-tvyn-puheenjohtajaksi/

Keskisuomalainen: ”Kansanedustaja syyttää: Työministeri syrjäyttää ihmisiä notkoihin ja pimentoihin”23.11.2016
http://www.ksml.fi/kotimaa/Kansanedustaja-syytt%C3%A4%C3%A4-Ty%C3%B6ministeri-syrj%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-ihmisi%C3%A4-notkoihin-ja-pimentoihin/880020

Leijonan Luolassa: ”Yhteisö Innoittajana”, 8.7.2016, Sara Lempiäinen
http://blogs.helsinki.fi/leijonanluolassa/

Viesti: ”Alimman kerroksen työttömät”,22.9.2016, Taru Berndtson
http://viestilehti.fi/alimman-kerroksen-tyottomat/

nuoli