Toimintakertomus 2017

Puheenjohtaja: Satu Taavitsainen. Toiminnanjohtaja: Jukka Haapakoski.

1 Toiminta

Työttömien Keskusjärjestö ry, aiempi Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry, on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. Keskusjärjestö toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömien työnhakijoiden edunvalvojana, osallistuu heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun sekä järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja sekä koulutusta. Työttömien Keskusjärjestössä oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 87 jäsenyhdistystä.

Työttömien Keskusjärjestö valmisteli muuttoa keväällä ja muutti kesällä Sörnäisten rantatieltä Pasilaan isompiin toimistotiloihin. Työntekijöitä vuoden lopussa työskenteli yhteensä 9.

 

1.1           Hallinto

Työttömien Keskusjärjestö päätti vuosikokouksessaan 1.4.2017 sääntömuutoksesta, jolla järjestö muutti nimensä. Vaihtoehtoina nimenmuutokselle olivat Työttömien keskusjärjestö tai Työttömien yhteisjärjestö. Vuosikokouksessa päätettiin, että virallinen nimi on Työttömien Keskusjärjestö ry.

Hallituksen osalta vuosikokouksessa tehtiin henkilömuutoksia. Jäsenet Arja Kuparinen (Etelä-Savo), Sami Hongisto (Päijät-Häme) ja Kari Koivula (Satakunta) olivat pyytäneet eroa hallituksen jäsenyydestä. Hallitusta täydennettiin kaksivuotiskauden loppuun seuraavasti: Päijät-Häme: Markku Laitinen, Työapu Lahty ry, varsinainen jäsen, ei varajäsentä. Etelä-Savo: Heikki Pyrhönen, Mikkelin Työttömät ry, varsinainen jäsen. Antti Helander, Rantasalmen Työttömät ry, varajäsen. Satakunta: ei edustajaa. Vuosikokoukseen osallistui 11 yhdistyksestä 26 edustajaa.

Vuosikokouksessa kuultiin ajankohtaisista työllisyysasioista tilannekatsaus, jonka piti työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä. Lisäksi Kalevi-Sorsa säätiön tutkija, VTT Merja Jutila Roon esitteli tutkimustuloksia kansalaisten äänestysaktiivisuudesta. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin Mikkelin torilla kuntavaalitapahtuma, jossa aiheena oli, miten työllisyyttä voidaan paremmin edistää kunnissa?

Hallitus piti vuonna 2017 yhteensä 12 kokousta. Osa kokouksista pidettiin sähköpostikokouksina. Pöytäkirjoihin merkittiin 200 pykälää. Hallituksessa oli edustus seuraavissa maakunnissa: Etelä-Savo (Kangasniemen Työttömät ry, Mikkelin Työttömät ry ja varalla Rantasalmen Työttömät ry), Päijät-Häme (Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja Työapu Lahty ry), Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso: Kohti Työtä ry ja varalla Imatran Työnhakijat ry). Kainuu (Kajaanin Työvoimayhdistys ry), Keski-Suomi (Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry ja varalla Saarijärven Työttömät ry), Lappi (Ivalon Seudun Työttömät ry ja varalla Sallan Menokkaat ry), Keski-Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry), Pohjois-Karjala (Näre ry), Pohjois-Pohjanmaa (Ylivieskan Työttömien yhdistys ry), Pohjois-Savo (Suonenjoen TehdäänItse ry ja varalla Iisalmen Työvoimayhdistys ry), Satakunta (Porin Seudun Työttömät ry), Uusimaa (2 edustajaa, molemmat Helsingin Työkanava – HeTy ry) sekä Varsinais-Suomi (2 edustajaa: Varissuon Työ ja Toiminta VT ry ja Turun Seudun TST ry). Hallituksessa ei ollut edustusta seuraavissa maakunnissa: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Tilin- ja toiminnantarkastajana vuonna 2017 toimi Jyrki Koivunen, HT ja hänen varallaan Markku Heikkilä, HT. Toiminnantarkastajana toimi Maija Makkonen ja hänen varallaan Rauno Haapanen. Tositetarkastajina toimivat Arto Valo ja Jonna Lindroos.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n henkilöstö

Toimintavuoden aikana keskusjärjestöön palkattiin uusina työntekijöinä viestinnän asiantuntija sekä STEAn rahoittaman paikka-auki ohjelman tuella työtön nuori vuoden kestävään työsuhteeseen. Terveydeksi-hankkeen hankepäällikkö vaihtui toimintavuoden aikana. Työntekijöiden työtä ja hyvinvointia seurattiin säännöllisesti viikkopalavereissa. Keskusjärjestössä työskenteli toimintavuonna yhteensä 15 henkilöä.

Työvaliokunnassa oli 6 henkilöä (puheenjohtaja, Turun Seudun TST ry, Helsingin Työkanava – HeTy ry, Näre ry, Varissuon Työ ja Toiminta VT ry sekä toiminnanjohtaja).

Edunvalvontatyöryhmässä oli 6 henkilöä (Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry, Näre ry, Helsingin Työkanava – HeTy ry, Imatran Työttömät ry sekä toiminnanjohtaja).

 

1.2 Edunvalvonta ja viestintä

Edunvalvonta on järjestön päätehtävä. Se rakentuu jäsenyhdistysten viestien välittämisestä päättäjille, vaikuttamalla valtionhallinnon työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa, eduskunnan valiokunnissa, sekä mediassa siten, että työttömien ja työttömien yhdistysten ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.

Työttömien Keskusjärjestö ry antoi vuonna 2017 yhteensä 14 lausuntoa ministeriöille ja valtionhallinnon työryhmille ja oli kuultavana eduskunnan työryhmissä ja valiokunnissa. Keskeisimmät aiheet koskivat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), sosiaali- ja terveysministeriön (STM), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä oikeusministeriön (OM) hallinnonaloja.

Lausuttavana on vuoden 2017 aikana ollut työttömien työnhakijoiden edunvalvonnan kannalta keskeisiä lakimuutoksia, kuten esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (työmarkkinatuen rahoitus), lausunto työttömyysturvalain muutoksesta ns. aktiivimalli, lausunto vuoden 2018 valtion talousarvioon, lausunto esityksestä ulosottokaaren muuttamiseksi, sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta.

Laki työttömyysturvalain muutoksesta ja ns. aktiivimallista hyväksyttiin äänestyksen jälkeen eduskunnassa aivan joulun alla. Lain läpimeno aiheutti voimakkaita reaktioita ja lain kumoamiseksi käynnistettiin kansalaisaloite, jonka allekirjoitti viikossa yli 50 000 kansalaista. Työttömien Keskusjärjestö ilmaisi tukensa kansalaisaloitteelle.

Työttömien Keskusjärjestö on lausunnoillaan, tiedotteillaan ja osallistumisella eri seminaareihin ja tilaisuuksiin pyrkinyt vaikuttamaan kansalaiskeskusteluun työttömyydestä monilla tasoilla. Tiedottamisen tehostamiseksi keskusjärjestöön palkattiin lokakuun alusta viestinnän asiantuntija.

Työttömien Keskusjärjestö otti toimintavuoden aikana kantaa mm. palkkatukimäärärahoihin ja asia oli esillä työministeri Jari Lindströmin tapaamisessa 29.11.2017. Tapaamiseen osallistui myös entinen työministeri Lauri Ihalainen. Keskustelussa pohdittiin mm. palkkatuen merkitystä työllisyyden edistämisessä ja muita ajankohtaisia edunvalvonnan teemoja. Loppuvuodesta Työttömien Keskusjärjestö vetosi kansanedustajiin työttömyysturvalain uudistukseen liittyvän ns. aktiivimallin kumoamiseksi. Keskusjärjestö pitää lakia syrjivänä ja epätasa-arvoisena.

Keskusjärjestö on aktiivinen verkkokanavissa Facebookissa ja Twitterissä, joissa seuraajien ja osallistujien määrä selvästi kasvoi toimintavuoden aikana noin 24 %. Työttömiä koskevat lainsäädännön uudistukset herättivät laajaa kansalaiskeskustelua sosiaalisen median kanavilla.

Mediayhteistyö oli vuonna 2017 vilkasta ja Keskusjärjestöltä pyydettiin kommentteja varsinkin vireillä olleisiin lakiuudistuksiin. Hallituksen kokousten yhteydessä tehtiin julkilausumia. Puheenjohtaja Satu Taavitsainen, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sekä keskusjärjestön edunvalvontavaliokunnan vetäjät Eija Tuohimaa ja Lea Vallius tekivät lehtitiedotteita. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski osallistui TV-keskusteluihin ja antoi lausuntoja uutisvälineille ja printtimedioille. Myös Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistysten edustajia haastateltiin paikallisiin ja valtakunnallisiin medioihin. Mediaosumia kirjattiin (google-haulla) yhteensä 52.

SAK:n ja TATSI ry:n kanssa yhteistyössä toteutettua Ääni Työttömälle kampanjaa ei jatkettu. Henkilöresursseja ei ollut mahdollista sitoa kampanjaan yhtä paljon kuin aiemmin. Kampanja ei myöskään saanut toivottua lumipalloefektiä, vaikka näkyi muutoin järjestettyjen tilaisuuksien yhteydessä myös julkisessa mediassa.

Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmän kanssa olimme mukana järjestämässä 15.3. Työllisyyspalvelut ja maakuntauudistus – seminaaria eduskunnan Kansalaisinfossa. Miten tukea elämänhallintaan ja työllistymiseen tarvitsevien palvelut on huomioitu tulevassa maakuntauudistuksessa?

Kevään edunvalvontatilaisuutena toteutettiin Mikkelin torilla toritapaaminen 1.4. vuosikokouksen yhteydessä. Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Satu Taavitsainen haastoi kunnallisvaaliehdokkaita kunnan työllisyydenhoidosta.

Ensimmäistä kertaa järjestetty Työttömyyden Kriisikokous kokosi syksyllä 18.10. noin sata osallistujaa Alppilan kirkkoon Helsinkiin. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestö ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kallion seurakunta/Alppilan kirkko, Helsingin Työkanava HeTy ry, Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö UUTTA ry, Somaliland Seura ry ja Arete-verkosto ry. Päivään osallistui työttömiä ja työttömyyttä tuntevia asiantuntijoita. Pienryhmätyöskentelyssä kiteytettiin tämän hetken työttömyyden kuvaa. Päivän pääsanomaksi kiteytyi: Oikeus työhön turvattava ihmisiä kunnioittaen. Tilaisuudessa koottiin julkilausuma, joka lähetettiin kansanedustajille ja medialle.

Työttömien Keskusjärjestön hallituksen jäsenet ja jäsenyhdistykset ovat tehneet edunvalvontatyötä omilla alueillaan.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry, lausunnot 2017

10.03.2017 0 5/2017 vp Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa, Työelämä ja tasa-arvovaliokunta 10.03.2017
24.3.2017 Työ- ja elinkeinoministeriö 24.3.2017

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut

16.5.2017 VNS 4/2017 vp työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021
16.6.2017 HE 51/2017 vp työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
16.6.2017 Työ- ja elinkeinoministeriö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
17.6.2017 Lausunto STM/1919/2017 ”Aktiivimalli”
17.8.2017 OKM/32/010/2017 lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
28.8.2017 OM 18/41/2016 Ulosottoon liittyvien kannustinloukkujen purkaminen
25.9.2017 STM 063:00/2017, LUONNOS 20.7.2017, Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (työmarkkinatuen rahoitus)
11.10.2017 HE 106/2017 vp, Työ- ja elinkeinojaosto, 11.10.2017 Työttömien Keskusjärjestö ry: Lausunto talousarvioon 2018
25.10.2017 HE 121/2017 vp sosiaali- ja terveysvaliokunta, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
26.10.2017 HE 124/2017 VP työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ”Aktiivimalli”
9.11.2017 HE 150/2017 vp lakivaliokunta, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
29.12.2017 TEM/2072/03.01.01/2017 TEM069:00/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

 

1.2.1 Kampanjat

Työttömien Keskusjärjestö ry oli yhteistyökumppanina Nesteen ja Ponssen itsenäisyyden juhlavuoteen Suomi 100 -vuotta liittyvässä hyväntekeväisyyshankkeessa suomalaisen työn hyväksi. Yhtiöt tuottivat videon, Jean Sibeliuksen säveltämän Finlandia-hymnin metsäkoneille sovitettuna. Itsenäisyyspäivän alla julkaistun videon katselukerrat kerryttivät lahjoitussummaa työttömien hyväksi.

Yhtiöt lahjoittivat kampanjassa työttömille työnhakijoille polttoainetta työhaastattelujen ja keikkatyön helpottamiseksi. Videon katselukertoja kertyi yli kaksi miljoonaa ja lahjoitussumma nousi 40 000 euroon. Polttoaine jaetaan arpomalla 1000 euron suuruisia bensaetukortteja. Arvonta suoritetaan helmikuussa 2018. Työttömien työnhakijoiden oli mahdollista osallistua etukorttien arvontaan ilmoittamalla tietonsa Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksiin 20.1.2018 mennessä.

 

1.2.2 Valtionhallinnon ja tutkimuslaitosten työryhmäjäsenyydet

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman arviointiryhmä, TEM
Työttömien Keskusjärjestöllä on jäsenyys läsnäolo ja puheoikeudella.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman viestintäverkosto, TEM

Euroopan Sosiaalirahasto: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden strategisen ohjausryhmän asettaminen, 24.5.2016, TEM
Toimintalinja 3 (TL3) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), investointiprioriteetti 6: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinoista kaukana olevat henkilöt mukaan lukien, pääsy työhön, myös paikallisten työllisyys-aloitteiden kautta ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen,
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Sokra, sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio, THL
Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää tietoa ja tukee osallisuutta edistäviä ESR-hankkeita. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/hankkeet/14455

Hankinnoista duunia ohjausryhmän jäsenyys, THL
Hankinnoista duunia (Handu) -yhteishankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistämiseen julkisten hankintojen avulla.
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/hankinnoista-duunia-handu

Osatyökykyisille Tie Työelämään – OTE-kärkihanke, työryhmän jäsen

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä välityömarkkinatoimijoiden kanssa laatimat linjaukset palkkatuen ja työkokeilun käytöstä – työryhmä, TEM

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ESR-projektin ohjausryhmä, Yläfemma
Hanke kehittää ja tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien palveluprosessien tuloksellisuutta uudistuvassa TYP-toiminnassa, edistää siirtymiä julkisista työvoimapalveluista avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen sekä kehittää monialaista palvelua. Tavoitteena on varmistaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tasalaatuisuutta ja kannustaa kehittämistoimiin mm. uusien sosiaalisten innovaatioiden luomiseksi ottaen huomioon myös toimintalinjan 5. kehittämistoimet.

Kelan työttömyysturvan asiakasraati

Filha ry, ohjausryhmä kokoontui yhden kerran vuonna 2017

 

1.2.3 Yhteistyökumppanit ja verkostot

Diak: oppilasyhteistyö.

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK), Oppilaiden harjoittelupaikat ja Työttömien Keskusjärjestön toiminnan esittely, Diak-harjoittelijasopimus.

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto.

Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry
Terveydeksi hankkeen hakeminen ja toiminnallinen yhteistyö.

Evankelis-luterialaisen kirkon kirkkohallitus. Työttömyyden Kriisikokouksen järjestely.

Filha ry, ohjausryhmä tupakoinnista vieroitukseen.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry/RAY, opintokerho.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä: Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, SPR Kontti, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ja Vates-säätiö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

ViVa – Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke, Espoon kaupunki.

Taitotuunaajat -ESR-hanke, päätoteuttaja Erilaisten oppijoiden liitto.

 

1.3          Järjestötoiminta

Työttömien Keskusjärjestöstä erosi toimintavuoden aikana 9 yhdistystä ja liittyi 3 uutta jäsentä. Pääasiallisin eroamisen syy oli toiminnan loppuminen yhdistyksen vetäjien puutteen vuoksi. Vuoden lopussa Keskusjärjestössä oli yhteensä 87 jäsenyhdistystä.

Jäsentoimintaa on vahvistettu neuvonnalla, lakineuvonnalla, hankekonsultoinnilla, sekä välittämällä viestejä tärkeistä tapahtumista ja koulutuksista. Vuoden aikana koottiin 7 jäsenkirjettä. STEA järjesti yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestö ry:n kanssa kaksi koulutusta (22.9.2017 ja 24.2.2017) Työttömien Keskusjärjestön jäsenille. Lisäksi jäsenkyselyissä ja muussa vuorovaikutuksessa kartoitetaan jäsenten tarpeita ja näkemyksiä.

Ensimmäisen jäsenkyselyn 9.4. teemana oli kunnallisvaalit. Lisäksi jäseniltä kysyttiin vuoden aikana useassa kyselyssä jäsenmääriä, sillä vuonna 2017 jäsenmaksulaskuja lähetettiin vain yhden kerran. Uusi sähköinen kirjanpito edellytti, että jäsenmaksuissa oli kiinteä summa. Jäsenmaksut lähetettiin lokakuussa ja siten yhdistysten loppuvuoden jäsenmäärät lisätään seuraavan vuoden jäsenmaksulaskuun. Jäsenyhdistyksiltä kysyttiin sekä sähköisesti että puhelinsoitoilla kattavasti jäsenyhdistysten nykytilannetta, työharjoittelijoiden, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä palkkatukityössä olevien henkilöiden määriä. Jäsenkyselyissä on tiedusteltu lisäksi kesäpäivien sekä jäsenlehden tarpeellisuudesta.

Kesäpäivät peruutettiin yhdistysten haasteellisen taloustilanteen vuoksi. Kesäpäivät korvataan jatkossa kaikille jäsenille avoimilla kehittämispäivillä.

EU:n ruoka-avun jakaminen vähävaraisille jatkui edellisen vuoden tapaan, nyt kaksi kertaa vuodessa. Ruoka-apua jaettiin kuluvana vuonna 54 yhdistyksen voimin yhteensä 447 686 kg. Apu tavoitti arvioilta 52 000 avunsaajaa.

Järjestö toimitti neljä kertaa vuodessa ilmestyvän TVYtter-lehden. Lehti jaettiin jäsenyhdistysten lisäksi tärkeimmille työttömien asioista päättäville tahoille. Lehden julkaisu päätettiin lakkauttaa vuoden viimeiseen numeroon. Tulevana vuonna keskustellaan järjestön tiedotuksen uudistuksesta ja painotetaan verkkoviestintää aiempaa enemmän.

Työttömien tuettuihin lomiin ei haettu enää keskusjärjestön välityksellä, koska lomia voi hakea myös suoraan lomanjärjestäjiltä. Keskusjärjestö mainosti jäsenlehdessä uusina lomantarjoajina Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n sekä Maaseudun terveys- ja lomahuolto MTLH ry:n lomia. Jälkimmäisen kanssa suunniteltiin kohdennettu loma pitkäaikaistyöttömille, joka on määrä pitää 27.5.–1.6.2018.

Keskusjärjestön asiantuntijuutta on vahvistettu rekrytoimalla uusia asiantuntijoita yleisavustuksella ja hankerahoituksella sekä selvittämällä jäsenyhdistysten tarpeita ja toimimalla eri yhteistyöverkostoissa.

Keskusjärjestö sai yleisavustuksen korotusta viestinnän asiantuntijan palkkaamiseen. Käytännön syistä asiantuntija palkattiin vasta toimiston muuton jälkeen loppusyksystä. STEAn rahoittamalla toimintatonnilla on tuettu rahallisesti keskusjärjestön jäsenyhdistyksiä.

Kaksipäiväisen syysseminaarin aiheena olivat työllisyyden hoito tulevassa maakuntamallissa. Seminaari pidettiin Helsingissä Hotelli Arthurissa. Mm. hallitusneuvos Tiina Korhonen työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksia ja niiden vaikutuksia työttömien palveluihin. Paikalla oli noin 60 osallistujaa.

Lakineuvonnan osalta suurin yksittäinen työtehtävä oli Kuopion Työttömien yhdistyksen selvitysmiehenä toimiminen. Siihen liittyi mm.: ilmoitusten tekeminen verottajalle, eläkeyhtiölle, työttömyysvakuutusrahastolle ja tapaturma- ja ammattitaudeista huolehtivalle vakuutusyhtiölle. Kirjanpito selvitettiin Tiliala Oy:n kanssa tehtävässä selvitystyössä. Tehtiin selvitysmiehen lopputilitys ja yhdistyksen koolle kutsuminen 4.10.2017 sekä ilmoitus yhdistysrekisteriin. Toteutettiin varojen tilitys Työttömien Keskusjärjestö ry:lle. Kuopion Työttömät ry:n aineisto arkistoitiin ja lähetettiin Joensuun kansallisarkistoon.

Lisäksi jäsenyhdistyksiä neuvottiin mm. kauppakirjan tekemisestä, hankehakemuksista, vuokrasuhteen päättymiseen liittyvissä asioissa, irtisanomiseen liittyvissä asioissa, yhdistyksen sääntöjen muuttamisessa, avustusten hakemisessa, arvonlisäveroon liittyvässä asiassa, yhdistyksen purkamiseen ja lopettamiseen liittyvissä asioissa, sekä yhdistysoikeudellisissa asioissa. Muutamille työttömien yhdistysten jäsenille on tarjottu lakineuvontaa. Lakimies on myös toiminut pyydettynä puheenjohtajana yhdistysten kokouksissa tai vuosikokouksissa.

Jäsenyhdistykset (yht. 87 yhdistystä)

Etelä-Karjala
Imatran Työnhakijat ry
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Parikkalan Työnhakijat ry

Etelä-Pohjanmaa
Alavudenseudun Työttömät ry
Jalasjärven Työnhakijat ry
Kauhavan Työnhakijat ry
Kiertoliike ry
Kurikan Työnhakijat ry
Lapuan Työnhakijat ry

Etelä-Savo
Juvan Työllistettävät ry
Kangasniemen Työttömät ry
Mikkelin Työttömät ry
Mäntyharjun Työttömät ry
Rantasalmen Työttömät ry
Työpajayhdistys Teko ry

Kainuu
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Puolangan Työvoimayhdistys ry

Keski-Pohjanmaa
Eläinhoitola Kotipesä ry
Kokkolan Työttömät ry

Keski-Suomi
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylän Uusiotuote ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Pihtiputaan Työttömät ry
Saarijärven Työttömät ry
Suolahden Työttömät ry

Kymenlaakso
Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry
Kohti Työtä ry
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kouvolan Työnhakijat ry
Kymijoen Tukipuu ry

Lappi
Ivalon Seudun Työttömät ry
Kolarin Työttömät ry
Sallan Menokkaat ry

Pirkanmaa
Kangasalan Työttömät ry
Kihniön Työttömät ry
Kyrön Eloisat ry
Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry
Nokian Väliasema ry
Oljenkorsi ry
Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Toijalan Seudun Työttömät ry
Ura Ovi ry
Virtain Työttömät ry

Pirkanmaan kannatusjäsen
Virtain kaupunki

Pohjois-Karjala
Aktiiviset Työtähakevat ry
Juuan Työttömät ry
Kontiolahden Työttömät ry
Näre ry
Tohmajärven Nurkka ry

Pohjois-Pohjanmaa
Haapaveden Uhanalaiset Työttömien yhdistys ry
Haukiputaan Työnhakijat ry
Työpetari ry
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry

Pohjois-Savo
Iisalmen Työvoimayhdistys ry
Kaavin Työnhakijat ry
Kiuruveden Työttömät ry
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Rautavaaran Työraitti ry
Suonenjoen TehdäänItse ry

Päijät-Häme
Kärkölän Työttömät ry
Lahden Työpaja 92 ry
Orimattilan Startti-Center ry
Työapu Lahty ry

Satakunta
Kankaanpään Toimitupa ry
Porin Seudun Työttömät ry

Uusimaa
Audentes ry
Badbadoo ry
Hakunila–Länsimäki Työttömät ry
Helsingin Työkanava HeTy ry
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry
Korson Työttömät ry
Kotoutuminen ja työllistyminen ry
Lohjan Seudun Työttömät ry
Maahanmuuttajan Kulttuuri ja Taideyhdistys MKTY ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Toimintakeskus Sampola ry
Työllistyvä Vihti TyVi ry
Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry
Vantaan Työnhakijat ry

Uudenmaan kannatusjäsen
Toimintakeskus Risteys

Varsinais-Suomi
Kaarinan Työttömät ry
Loimaan Seudun Työttömät ry
Moniosaajat ry
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Salon Alueen Työttömät ry
Turun Seudun TST ry
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

Keskusjärjestöllä ei ole edustusta seuraavissa maakunnissa:
Ahvenanmaa, Kanta-Häme ja Pohjanmaa

 

1.3.1 Aluetoiminta

Vuoden aikana keskusjärjestö on osallistunut aluekokouksiin sekä yhdistysten 20-vuotis ja 25-vuotis merkkivuosien juhlintaan. Alkuvuodesta aluetoimintaan kehittäminen jäi aiottua vähemmälle, koska toimiston muuttaminen kävi ajankohtaiseksi ja vei etenkin järjestösihteerin työaikaa. Loppuvuodesta tehtiin Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö UUTTA ry:n edustajien kanssa määrätietoinen ja kattava vierailu Uudenmaan alueen yhdistyksiin. Aluevierailuja sekä uusien yhdistysten houkuttelua mukaan jatketaan valtakunnallisesti vuonna 2018.

 

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Alueella pidettiin yksi aluekokous. Kokouksessa oli mukana Kotkan, Haminan, Imatran, Kouvolan Työnhakijat ja Kouvolan Seudun Työttömät. Keskusteltiin hankkeista sekä yhdistysten yhteistyöstä.

 

Etelä-Savo

Alueella pidettiin kaksi aluekokousta. Paikalla oli edustus Mikkelin, Rantasalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Savonlinnan työttömien yhdistyksistä. Yhdistykset jatkavat pääasiassa entisiä toimintoja. Yhteisenä huolena yhdistyksillä oli palkkatukimäärärahojen riittävyys ja niiden myötä palvelujen karsiminen tai palvelujen tuottaminen vapaaehtoisvoimin. Essoten järjestöavustusta vuodelle 2018 ovat hakeneet Mikkelin ja Mäntyharjun yhdistykset.

 

Kainuu

Kainuun alueen yhdistykset ovat yksi toisensa jälkeen ajautuneet ajamaan toimintaansa alas. Siksi alueella ei olla pidetty kokouksia. Kainuussa työvoimayhdistys on mukana Järjestö Kainuu 2.0:ssa sekä muutoinkin maakunta- ja sote-uudistuksiin liittyen on pohdittu järjestöjen asemaa tulevaisuudessa. Seurakunnan kanssa on jatkettu yhteistyötä. Työttömät pääsevät ilmaiseksi Kajaanin kaupunginteatteriin ja Kulttuuria kaikille ry:n Espoossa pilotoima Kaikukortti on juurtunut Kainuuseen siten, että työttömille on perustettu oma Kainuun Kaikukortti.

 

Keski-Pohjanmaa

Alueella on vain kaksi yhdistystä. Alueella ei pidetty yhtään aluekokousta.

 

Keski-Suomi

Keski-Suomessa on pidetty yksi aluekokous. Läsnä olivat Saarijärven työttömien, Suolahden työttömien sekä Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen edustajat. Lisäksi yhteyttä on pidetty puhelimitse sekä sähköpostitse.

 

Lappi

Alueella pidettiin kaksi aluekokousta. Kokouksiin osallistuivat Ivalon, Sallan ja Kolarin yhdistykset. Kokouksissa keskusteltiin pitkään palkkatukityöllistämisestä, pitkistä matkoista ja yhdistysten toimintaedellytyksistä.

 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-KTT) ry järjesti vuonna 2017 aluekokouksia kuusi kertaa eri puolilla maakuntaa. Yhdistystoiminta on maakunnan alueella aktiivista: kaikilla yhdistyksillä kuten myös aluejärjestöllä on hanketoimintaa, joko hallinnoijana tai osatoteuttajana. Kaikki yhdistykset jakoivat toiminta-alueillaan EU-ruoka-apua.

Pohjois-Karjalan aluevastaava on toiminut aktiivisesti myös Työttömien Keskusjärjestö ry:ssä; hallituksen varapuheenjohtajana sekä edustajana työvaliokunnassa ja edunvalvontatyöryhmässä.

Jäsenyhdistykset ovat: Aktiiviset Työnhakijat ry (Joensuu), Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry, Näre ry (Nurmes) ja Tohmajärven Nurkka ry.

 

Pohjois-Savo

Alueella pidettiin yksi aluekokous, jottivat osaa Iisalmen, Suonenjoen ja Rautavaaran työttömien yhdistykset. Keskusteltiin laajasti mm. Iisalmen yleishyödyllisestä työstä. Yhdistys tekee monimuotoisesti ALV:llista työtä. Suonenjoki jatkaa vapaaehtoispohjalta mm. Kauppojen ylijäämäruokien jakoa. Rautavaaralla hoidetaan mm. Posti- ja matkahuoltopalvelua.

 

Uusimaa

Uudella maalla aluekokouksia organisoi Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö – UUTTA ry. Aluekokouksia järjestettiin neljä. Kokouksiin osallistuivat Helsingin Työttömät – HeTy ry (myöh. Helsingin Työkanava HeTy ry), Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta – KO-TY ry, Vantaan Työttömät ry ja Porvoon Seudun Työnhakijat ry. Kokouksissa puhuttiin STEAn avustusten hausta, jäsenyhdistysten tukemisesta ja UUTTA ry:n tulevista koulutuksista. Yhdistyksiä aktivoitiin miettimään omaa toimintaansa ja kehittämään tulevaa maakuntauudistusta silmällä pitäen.

 

Varsinais-Suomi

Työ-Länsi ry:n vuosikokous oli 29.3.2017. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Asiantuntijapuhujana toukokuun kokouksessa oli palvelujohtaja Jaana Hernelahti Varsinais-Suomen TE-toimistosta. Lisäksi syyskuussa järjestettiin perinteinen koulutusristeily, jossa olivat mukana Varsinais-Suomen TE-toimiston yhdistyskoordinaattori Airi Kapanen sekä JärjestöSote113-projektin asiantuntija Päivi Rouvali.

Merkittävänä puheenaiheena on koko vuoden ollut sekä sote- että maakuntauudistus. Työ-Länsi ry:n puheenjohtaja on sektorin edustajana molempiin uudistuksiin liittyvissä työryhmissä.

Työ-Lännen jäsenyhdistykset: Turun Seudun TST ry, Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, Kaarinan työttömät, Salon alueen työttömät, Moniosaajat ry (Uusikaupunki), Mynämäen seudun työttömät työnhakijat, Lounais-Suomen työllistäjät (Raisio) ja Loimaan seudun työttömät.

 

Ahvenmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Satakunta

Alueilla ei ole ollut aluetoimintaa vuonna 2017.

 

1.4 Hankkeet

1.4.1 Terveydeksi-hanke

Terveydeksi-hanke ohjaa pitkäaikaistyöttömiä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja vahvistaa työttömien osallisuutta, elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Hanke toimii 1.8.2016–31.7.2019. Työttömien keskusjärjestö on hankkeen päätoteuttaja ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry osatoteuttaja. Hanketta rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö ESR-rahoituksella ja STEA.

Työttömien keskusjärjestöllä on työskennellyt hankkeessa vuoden 2017 aikana hankepäällikkö (13.11.2017 asti Soile Huumonen, 8.12.2017 alkaen Katriina Lehtovaara) ja terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra. Hankkeen sosiaalipalveluohjaaja on ollut työvapaalla vuoden 2017. Hänen sijaisenaan on työskennellyt Veera Luoto 2.5.2017 alkaen. Koska henkilöstökulut jäivät alkuvuonna 2017 suunniteltua pienemmäksi, haettiin hankesuunnitelmaan muutosta kesäkuussa 2017 ja toiseksi terveyspalveluohjaajaksi palkattiin 11.9.- 31.12.2017 Sanna Allt. EHYT ry:n palveluksessa Terveydeksi-hankkeessa työskentelee osa-aikaisesti kouluttaja Timo Nerkko.

Hankkeen työmenetelmät vakiintuivat ja hanke pääsi täyteen vauhtiin toimintavuoden aikana. Hankekäyntejä tehtiin TVY:n jäsenyhdistyksiin ja EHYT:n matalan kynnyksen toimipaikkoihin vuoden aikana 64, painottuen EU-ruokajakoihin. Näistä uusintakäyntejä oli 18. Alueellisesti käynnit jakautuivat Manner-Suomen kaikkiin maakuntiin 40 eri kuntaan. Hankekäynneillä kerrottiin työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen ja annettiin sosiaali- ja terveyspalveluohjausta työttömille. Kaikille hankekäyntien paikkakunnille tehtiin kirjallinen palvelukooste työttömien sote-palveluista, joka annettiin käyntien jälkeen yhdistysten ja toimipaikkojen vapaaseen käyttöön.

Uusia asiakkaita hankkeeseen tuli 261. Noin kahdeksan kuukauden päästä tehtävä seurantakysely sekä hankkeessa lopetusilmoitus tehtiin 24 asiakkaalle vuoden 2017 aikana. Hankkeen asiakkaat täyttävät Työterveyslaitoksen Solmu-hankkeen Kykyviisari-kyselyn, jota käytetään annetun palveluohjauksen tukena. Kykyviisarilla kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta ja työ- ja toimintakykyä. Hankkeen asiakkaat kokevat sekä työkykynsä että terveydentilansa selkeästi huonommaksi kuin vastaaviin kysymyksiin valtakunnallisissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyissä vastanneet suomalaiset. Tämä näkyi myös hankkeen asiakkaille annetussa palveluohjauksessa.

Tavatuilla työttömillä oli runsaasti terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, esimerkiksi kansansairauksia selvästi muuta väestöä enemmän. Useimmat tavatuista työttömistä eivät tienneet oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen eivätkä pienituloisille lain mukaan kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen alennuksista. Työttömien terveystarkastukseen päässeet olivat pääosin tyytyväisiä siihen, mutta osalla oli haasteita jatkohoitoon ja kuntoutukseen pääsyn kanssa.

Hankkeessa laaditaan helppokäyttöinen käsikirja yhdistysten ja matalan kynnyksen toimipaikkojen aktiiveille työttömien palveluohjauksen tueksi. Käsikirjan sisältöä kerättiin ja rakennetta hahmoteltiin sekä toteuttajajärjestöjen henkilöstön että vapaaehtoisten kanssa. Käsikirjan levittämiseksi tarkoitetun koulutuksen suunnittelu aloitettiin.

Hankkeesta tiedotettiin TVYtter-lehdessä, yhdistyksen Facebook-sivuilla ja jäsentiedotteessa säännöllisesti. Hankkeen verkkosivut uusittiin vuoden lopussa. Terveydeksi-hanketta esiteltiin TVY:n syysseminaarissa ja työttömyyden kriisikokouksessa, Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen (Party) seminaarissa, Lahden asunnottomien yössä sekä EHYT:n kohtaamispaikkapäivillä ja päihdepäivillä. Terveydeksi-hankkeen käynneistä uutisoivat Koti-Karjala, Uudenkaupungin sanomat, VT Sanomat, Ylä-Karjala, Kemi-Tornio ja Yle Uutiset Lappi.

Hankkeen edustaja osallistui Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen Sokran verkostotapaamisiin, Erilaisten Oppijoiden Taitotuunaajat -hankkeen ohjausryhmään, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansanterveyspäiville ja Maaseutuviraston EU-ruoka-avun vuosikokoukseen. FILHAn edustaja osallistui Terveydeksi-hankkeen käynnille Sipooseen ja Satakunnan Sydänpiirin ry:n edustaja Porin käynnille.

Palveluohjaajille järjestettiin työnohjausta kolme kertaa syksyn aikana. Terveyspalveluohjaaja ja hankepäällikkö aloittivat työkykykoordinaattoriopinnot. Asiantuntijapalveluita ostettiin työnohjauksen lisäksi www-sivujen uudistamiseen, itsemyötätuntokonsultaatioon ja TVY:n syysseminaarin työpajan fasilitointiin.

Asiakas- ja käyntimäärien suhteen hanke on edennyt hankesuunnitelmassa tavoitellusti. Matkakulut ovat jääneet talousarviossa esitettyä pienemmäksi useasta syystä. Hankkeessa työskenteli alkuvuodesta vain yksi palveluohjaaja, pidempien matkojen hankekäyntejä on yhdistelty matkakulujen minimoimiseksi, hankekäynneillä on tarvittu useimmiten vain 1-2 hanketyöntekijää per käynti alun perin suunnitellun 2-3 sijaan ja matkat on tehty pääosin julkisilla kulkuneuvoilla. Hankkeen ostopalveluihin kului vuonna 2017 vain noin puolet suunnitellusta rahoituksesta. Loppuvuodesta haettiin ja saatiin muutos hankesuunnitelmaan, jolla säästynyttä rahoitusta pystyttiin käyttämään toisen terveyspalveluohjaajan työsuhteen jatkamiseen 28.2.2018 asti. Hankkeen viidenteen maksatushakemukseen haettiin ja saatiin ministeriöltä lykkäystä hankepäällikön vaihtumisen takia.

 

1.4.2 Liiku 2 -hanke

Keskusjärjestö haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta liikuntahankkeelle, mutta ministeriö ei myöntänyt avustukseen rahaa vuodelle 2017.

 

1.4.3 STEA:n Toimintatonni

Toimintatonni on käytetty jäsenten virkistystoiminnan kehittämiseen, matkustamiseen, tapahtumiin sekä yhdistysten toimintojen ylläpitämiseen. Jokaiselle yhdistykselle jaettiin 1000 euroa.

Avustusta annettiin seuraaville yhdistyksille Badbaado ry, Hakunila-Länsimäki Työttömät ry, Iisalmen Työvoimayhdistys ry, Imatran Työttömät ry, Ivalon Seudun Työttömät ry, Juuan Työttömien Yhdistys ry, Kaavin Työnhakijat ry, Kangasalan Työttömät ry, Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry, Kokkolan Työttömät ry, Korson Työttömät ry, Kouvolan Seudun Työttömät ry, Kuhmoisten Työvoimareservi ry, Kurikan Työnhakijat ry, Kyrön Eloisat ry, Kärkölän Työttömät ry, Lapinlahden Työttömien Tuki ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry, Moniosaajat ry, Oljenkorsi ry, Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Rantasalmen Työttömät ry, Saarijärven Työttömät ry sekä Työpajayhdistys TEKO ry.

Lisäksi edelliseltä vuodelta siirrettiin avustuksen maksu vuodelle 2017 seuraaville yhdistyksille Kiuruveden Työttömät ry ja Työllistyvä Vihti TyVi ry.

 

2 Talous

3 Työttömien Keskusjärjestö ry julkisessa mediassa

Alla erittely Työttömien Keskusjärjestön näkyvyydestä eri medioissa 52 osumaa (google-haun perusteella vuonna 2017):

8.2.2017 YLE uutiset, Työttömien järjestö: Esitys osallistavasta sosiaaliturvasta on nöyryyttävä

Työttömien valtakunnallisessa yhteistoimintajärjestössä ollaan huolissaan työllisyyspalvelujen saatavuudesta sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. https://yle.fi/uutiset/3-9449543.

21.2.2017 Yle uutiset, Pitkäaikaistyöttömien karu arki huolettaa järjestöä: Entinen hyväpalkkainenkin iloitsee ilmaisesta ateriasta

Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön mielestä hallituksen pitäisi satsata paljon nykyistä enemmän työllisyyspalveluihin. https://yle.fi/uutiset/3-9470383

21.2.2017 Yle, Ykkösaamu: Pitääkö työttömän olla nöyrä?

Kuinka onnistuu työttömien aktivointi? Keskustelussa mukana Kimmo Ruth TEMstä, Jukka Haapakoski Työttömien valtakunnallisesta yhteistoimintajärjestöstä sekä Pirkko Kokfors Uudenmaan TE-toimistosta. https://areena.yle.fi/1-3888961.

10.4.2017 SAK – Blogi: Jukka Haapakoski

 Hallituksen kaavailema työttömyysturvan aktiivimalli tarkoittaa käytännössä työttömien työttömyysturvan leikkaamista. Aktiivisuus ei auta, kun työpaikkoja ja työllisyyspalveluja on liian vähän tarjolla.

https://www.sak.fi/aineistot/blogi/aktiivimalli-kurittaa-tyottomia

3.5.2017 Helsingin Sanomat: Hallituksen kaavailema työnhakupakko epäilyttää järjestöjä: ”Kuulostaa erittäin huolestuttavalta”

Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja uskoo, että uudistus ohjaisi työttömiä tehtailemaan näennäishakemuksia. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005195746.html.

5.5.2017 YLE kotimaa, Työttömien järjestö huolestui hallituksen kaavailuista: ”Työttömät ovat tyrmistyneitä”

Jos muutokset toteutuvat, työttömän pitäisi hakea keskimäärin yhtä työpaikkaa viikkoa kohden. Muuten hän voisi menettää työttömyyskorvauksen 60 päiväksi. Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sanoo, että työttömät ovat tyrmistyneitä suunnitelmista. https://yle.fi/uutiset/3-9594753.

18.6.2017 Iltalehti: Järjestö tyrmää hallituksen suunnitelman työttömien aktiivimallista: ”Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua”

Työttömien Keskusjärjestö pitää hallituksen esitystä työttömien aktiivimallista epäoikeudenmukaisena.

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201706182200215889_pi.shtml

18.6.2017 Verkkouutiset.fi: Työttömien keskusjärjestö ehdottaa työttömien palkitsemista

https://www.verkkouutiset.fi/tyottomien-keskusjarjesto-ehdottaa-tyottomien-palkitsemista-66854/

18.6.2017 Talouselämä: Hallituksen työttömien aktiivimalli suututtaa: ”Tosiasiallisesti työttömien perusturvaa leikataan tällä esityksellä”

https://www.talouselama.fi/uutiset/hallituksen-tyottomien-aktiivimalli-suututtaa-tosiasiallisesti-tyottomien-perusturvaa-leikataan-talla-esityksella/7663ea4d-01ca-3c3e-84ed-f92f57d5937e

19.6.2017 Kansanuutiset: Työttömien lausunto aktiivimallista: ”Pöyristyttävän julma”

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3737907-tyottomien-lausunto-aktiivimallista-poyristyttavan-julma

21.7.2017 Ylen aamu-tv: Pitkittyvä työttömyys yhä yleisempää

Työttömien määrä on kasvanut reilusti alkuvuoden aikana viime vuoteen verrattuna. Suurin osa työttömistä on ollut vailla työtä pitkään. Mitä pitkäaikaistyöttömyydelle voidaan tehdä?  Keskustelemassa Heikki Räisänen työ- ja elinkeinoministeriöstä, Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sekä pitkään työttömänä ollut sirpaletyöläinen Antti Kuusinen. https://areena.yle.fi/1-2927607.

28.8.2017 Demokraatti.fi: ”Perukaa tehty huono päätös” – Työttömien Keskusjärjestö: Hallitus säästi väärästä paikasta

Työttömien Keskusjärjestö vaatii Juha Sipilän (kesk.) hallitusta perumaan budjettiriihessä työttömien perheiden lapsiin kohdistuvan varhaiskasvatusoikeuden leikkauksen.

https://demokraatti.fi/perukaa-tehty-huono-paatos-tyottomien-keskusjarjesto-hallitus-saasti-vaarasta-paikasta/

21.9.2017 Uusi Suomi: Työttömien järjestö järkyttyi käyttämättömästä rahasta: ”150 milj. €:lla työllistää 10 000 pitkäaikaistyötöntä

Työttömien Keskusjärjestö on järkyttynyt tiedosta, että merkittävä summa ely-keskusten työllistämisrahoista uhkaa jäädä kokonaan käyttämättä. https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/230838-tyottomien-jarjesto-jarkyttyi-kayttamattomasta-rahasta-150-miljoonalla-eurolla.

21.9.2017 Äänekosken kaupunkisanomat: Sitomattomat rahat, sidotut kädet – työministerin ilmoitus ihmetyttää työttömien yhdistyksissä ja keskusjärjestössä

Työministeri Lindström ilmoitti 21. syyskuuta aamulla poikkeuksellisesta tilanteesta työllisyysmäärärahojen suhteen. Sitomatonta, käyttämätöntä työllisyysmäärärahaa on tälle vuodelle vielä 150 miljoonaa euroa. Työttömien yhdistykset ja keskusjärjestö eivät voi käsittää työministeriön toimia.

http://aksa.fi/sitomattomat-rahat-sidotut-kadet-tyoministerin-ilmoitus-ihmetyttaa-tyottomien-yhdistyksissa-ja-keskusjarjestossa/

21.9.2017 SSS.fi, Lindström: Asiakkaat eivät osaa käyttää TE-toimistojen uusia sähköisiä palveluita

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtajan Jukka Haapakosken viesti työministeri Jari Lindströmille (sin.) oli, että 150 miljoonalla eurolla palkkaisi palkkatuella yli 10 000 työtöntä vuodeksi töihin. http://www.sss.fi/2017/09/lindstrom-asiakkaat-eivat-osaa-kayttaa-te-toimistojen-uusia-sahkoisia-palveluita/

22.9.2017 Apu, Blogi: Uuninpankopoika Saku Timonen: Työttömien parjauskampanja

Hallitus on tehnyt linjauksen katosta, ja se pysyy toistaiseksi, kunnes toisin päätetään. Keskustelua siihen puuttumisesta ei ole aloitettu. http://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2017/09/22/tyottomien-parjauskampanja/

28.9.2017 Vates uutisia: Työllistämistä julkisilla hankinnoilla voisi soveltaa myös tulevissa maakunnissa

THL:n koordinoiman Hankinnoista duunia -hankkeen aikana (2015-17) noin 270 heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä on saamassa työ-, oppisopimus- tai työkokeilupaikan. http://www.vates.fi/tyonantajalle/uutisia/tyollistamista-julkisilla-hankinnoilla-voisi-soveltaa-myos-tulevissa-maakunnissa.html.

13.10.2017 YLE uutiset, Kyykyttämistä vai auttamista? Työttömien haastattelut jakavat mielipiteet: ”Yritetään nöyryyttää keskustelulla”

TE-toimiston mukaan määräaikaishaastattelut tehdään työttömän omaksi parhaaksi, mutta työvoimayhdistyksissä haastatteluja pidetään pakottamisena ja tilastojen puhdistamisena. https://yle.fi/uutiset/3-9869563.

16.10.2017 YLE, A-studio, Ideologinen työttömyys – onko sitä?

Suomessa kohistaan nyt siitä, onko tukien nostaminen ok, jos ei ole aikonutkaan tehdä töitä. A-studiossa 16.10.017 keskustelevat aiheesta Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen ja Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Jan Andersson juontaa. https://areena.yle.fi/1-4258418.

17.10.2017 Apu, Blogi: Uuninpankopoika Saku Timonen: Ideologinen työtön ja moraalipaniikki

Työtä välttelevän Ossi Nymanin tapaus puhuttaa, kun puhutetaan. Mukaan lähti myös Yle eilisillan A-studiossa. Keskustelemaan oli kutsuttu työttömien valtakunnallisen järjestön Jukka Haapakoski sekä Te-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen.

http://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/tag/tvy/.

18.10.2017 Ilta-Sanomat: Anu,45, lähetti 300 työhakemusta ennen kuin tärppäsi – Ideologisia työttömiä vähäinen määrä

Suurin osa haluaa töihin ja joutuu käymään katkeroittaviakin taisteluja, että pääsee Suomessa töihin, sanoo Työttömien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski tiedotteessa.

https://www.is.fi/tyoelama/art-2000005413157.html

19.10.2017 Kirkko ja kaupunki: Työttömyyden kriisikokous vaatii lisää palkkatöitä, palkkatukitöitä ja köyhyyden lievittämistä

Työttömyyttä pidetään helposti yksilön henkilökohtaisena ominaisuutena ja ongelmana, vaikka kymmeniä tuhansia työpaikkoja puuttuu.

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/tyottomyyden-kriisikokous-vaatii-lisaa-palkkatoita-palkkatukitoita-ja-koyhyyden-lievittamista

27.10.2017 YLE uutiset, Yhä useampi työtön menettää työttömyysturvansa karenssin takia – Tarjotusta työstä voi kieltäytyä myös pätevästä syystä

Työttömien keskusjärjestön mukaan hallituksen linja työttömiä kohtaan on koventunut parin viime vuoden aikana. https://yle.fi/uutiset/3-9899072.

28.10.2017 YLE uutiset kotimaa, Kuntaliitto: Pitkäaikaistyöttömille starttirahaa ja palkkatukea – työttömät epäilevät tavoitteita

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu koettelee kuntien taloutta, koska niiden maksuosuus työttömien perusturvasta kasvaa nopeasti. Pitkäaikaistyöttömyys on Haapakosken mielestä pahentunut osin siksi, että sen hoitoon varatut rahat ovat vähentyneet, vaikka työttömyys on pahentunut. https://yle.fi/uutiset/3-8412368.

3.11.2017 Iltalehti: Työttömät vaativat lisää rahaa palkkatukeen – paikoin kassa on tyhjä: Myrkkyä pitkäaikaistyöttömille

Työttömät vaativat valtiota osoittamaan lisää rahaa palkkatukeen ja poistamaan kolmannen sektorin täyden palkkatuen kiintiön. http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201711022200507015_u0.shtml.

4.11.2017 YLE 180 astetta : ”Köyhyysrajalla suurituloisten verotiedot herättävät katkeruutta” – Jukka Haapakoski https://yle.fi/uutiset/3-9913362

29.11.2017 Demokraatti, ”Palkkatuen katto vaikeuttaa työllisyyspolkuja” – työttömien järjestöt vetosivat Lindströmiin

Hallitus on asettanut kolmannelle sektorille 3 000 henkilötyövuoden katon palkkatuen käytölle. Työttömien järjestöjen mielestä tämä estää ely-keskuksia käyttämästä enemmän rahaa yhdistysten palkkatukeen. https://demokraatti.fi/palkkatuen-katto-vaikeuttaa-tyollisyyspolkuja-tyottomien-jarjestot-vetosivat-lindstromiin/

4.12.2017 Nasdaq GlobeNewswire: Voiko Finlandia-hymnin soittaa metsäkoneilla? Neste ja Ponsse yhdistivät voimansa kampanjassa suomalaisen työn puolesta

https://globenewswire.com/news-release/2017/12/04/1219783/0/fi/Voiko-Finlandia-hymnin-soittaa-metsäkoneilla-Neste-ja-Ponsse-yhdistivät-voimansa-kampanjassa-suomalaisen-työn-puolesta.html

4.12.2017 MTV Lifestyle/Autot: Komeasti kajahtaa! Finlandia-hymni soitettiin metsäkoneilla jylhissä maisemissa

https://www.mtv.fi/lifestyle/autot/artikkeli/komeasti-kajahtaa-finlandia-hymni-soitettiin-metsakoneilla-jylhissa-maisemissa/6682740#gs.7RFTqcs

4.12.2017 M&M Markkinointi ja mainonta: Neste ja Ponsse tempaisevat – Miltä kuulostaa Finlandia-hymni metsäkoneilla soitettuna?

https://www.marmai.fi/uutiset/neste-ja-ponsse-tempaisevat-milta-kuulostaa-finlandia-hymni-metsakoneilla-soitettuna-6690642

4.12.2017 netti-TV.fi, Autot: – Voiko Finlandia-hymnin soittaa metsäkoneilla?

https://netti-tv.fi/katso/autot-voiko-finlandia-hymnin-soittaa-metsäkoneilla/263252

4.12.2017 Talouselämä: Ponssen harvesterit jyskyttävät Finlandian – tuotto työttömien hyväksi

https://www.talouselama.fi/uutiset/ponssen-harvesterit-jyskyttavat-finlandian-tuotto-tyottomien-hyvaksi/e761fb76-8539-3136-8221-161f783ad38b

4.12.2017 Metsäalan ammattilehti: Näin soi Finlandia-hymni metsätyökoneilla

https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?a100=115931

4.12.2017 Savon Sanomat: Tältä kuulostaa Finlandia-hymni Ponssen metsäkoneilla soitettuna

https://www.savonsanomat.fi/talous/Tältä-kuulostaa-Finlandia-hymni-Ponssen-metsäkoneilla-soitettuna/1078338

4.12.2017 Radio Kuopio: Näin soi Finlandia Ponssen metsäkoneilla soitettuna

http://www.radiokuopio.fi/uutiset/nain-soi-finlandia-ponssen-metsakoneilla-soitettuna

5.12.2017 Iltalehti: Tältä kuulostaa Finlandia-hymni metsäkoneiden tulkitsemana – katso uskomaton video

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201712052200581361_u0.shtml

5.12.2017 Kemianteollisuus: Neste ja Ponsse: Finlandia-hymni metsäkoneilla suomalaisen työn puolesta

http://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/uutiset/neste-ja-ponsse-finlandia-hymni-metsakoneilla-suomalaisen-tyon-puolesta/

5.12.2017 Tekniikka&Talous: Tältä kuulostaa, kun metsäkoneilla soitetaan Finlandia-hymni – vaati yli 300 video- ja lähes 1000 audioklippiä

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/metsa/talta-kuulostaa-kun-metsakoneilla-soitetaan-finlandia-hymni-vaati-yli-300-video-ja-lahes-1000-audioklippia-6690826

6.12.2017 Kauppalehti: Metsäkoneiden Finlandialla yli 160 000 katselua – Neste haluaa nyt miljoonan rajan rikki

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/LFXhzWsq?ext=ltr&utm_source=Kauppalehti_Uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Kauppalehti_Uutiskirje

6.12.2017 Nasdaq GlobeNewswire: Nesteen ja Ponssen video saavutti 100 000 katselukertaa 32 tunnissa – panokset ja lahjoitussumma suomalaiselle työlle nousevat https://globenewswire.com/news-release/2017/12/06/1233805/0/fi/Nesteen-ja-Ponssen-video-saavutti-100-000-katselukertaa-32-tunnissa-panokset-ja-lahjoitussumma-suomalaiselle-ty%C3%B6lle-nousevat.html

6.12.2017 Maaseudun tulevaisuus: Metsäkoneilla soitettu Finlandia katsottu yli 100 000 kertaa – Lahjoituspotti voi nousta 40 000 euroon http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.216388

7.12.2017 M&M Markkinointi ja mainonta: Metsäkoneilla soitettu Finlandia-hymni keräsi 100 000 katselukertaa 32 tunnissa – nyt Nesteen lahjoituspotti kasvaa https://www.marmai.fi/uutiset/metsakoneilla-soitettu-finlandia-hymni-kerasi-100-000-katselukertaa-32-tunnissa-nyt-nesteen-lahjoituspotti-kasvaa-6690956

11.12.2017 Kauppalehti: Metsäkone-Finlandia soi jo yli 300 000 kertaa https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/XUHZYxqY

15.12.2017 Kansanuutiset: Syrjivä ja epätasa-arvoinen – Työttömien Keskusjärjestö pitää aktiivimallia leikkauksena https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3822805-syrjiva-ja-epatasa-arvoinen-tyottomien-keskusjarjesto-pitaa-aktiivimallia-leikkauksena

17.12.2017 Iltalehti: Demariedustaja vetoaa työttömiin: Vaalikoppiin ”vaikka pää kainalossa”

https://m-testi.iltalehti.fi/politiikka/201712182200612527_pi.shtml

18.12.2017 Talouselämä: Työttömien kohistun aktiivimallin kohtalo ratkeaa: Näin varautuvat Kela ja te-toimistot

Kritiikkiä herättäneen työttömyysturvan aktiivimallinen lopullinen kohtalo ratkeaa eduskunnassa lähipäivinä. https://www.talouselama.fi/uutiset/tyottomien-kohistun-aktiivimallin-kohtalo-ratkeaa-nain-varautuvat-kela-ja-te-toimistot/bd48dd30-189b-3249-884b-7e284c9fb1d5

18.12.2017 Etelä-Suomen Sanomat: Työttömiltä on tullut ahdistunutta palautetta aktiivimallista – ”Kaikki ihmiset eivät työllisty ikinä”

Eri asiantuntijoilla on suuria näkemyseroja siitä, onko hallituksen aktiivimallia hieno mahdollisuus vai julma rangaistus. Työttömien järjestöt ja yhdistykset eivät kannata uutta lakia.

18.12.2017 Demokraatti.fi: ”Eikä tässä vielä kaikki: lisää työttömien kuritusta tulossa” – sd-kansanedustaja ei mene halpaan nokkelista sanankäänteistä

Eduskunta käsittelee tänään ja huomenna paljon kritisoitua työttömien aktiivimallia joko hyväksymällä tai hylkäämällä sen. https://demokraatti.fi/eika-tassa-viela-kaikki-lisaa-tyottomien-kuritusta-tulossa-sd-kansanedustaja-ei-mene-halpaan-nokkelista-sanankaanteista/

19.12.2017 Kaupunkimedia Aamuset: Työttömien Keskusjärjestö: Työtön kärsii töiden ja palvelujen puutteesta http://www.aamuset.fi/uutiset/3773336/Tyottomien+Keskusjarjesto+Tyoton+karsii+toiden+ja+palveluiden+puutteesta

22.12.2017 Työttömän mielestä aktiivimalli on kammottava: ”Karenssit alkavat paukkua”

Timo Mykrä on työtön. Hänen mielestään aktiivimalli kuulostaa kammottavalta systeemiltä, joka kyykyttää työttömiä. Mykrän mielestä uusi työttömyysturvan aktiivimalli ei kohtele kansalaisia tasavertaisesti.
https://yle.fi/uutiset/3-9988164

29.12.2017 Raivoisaa vastustusta herättänyt työttömien aktiivimalli astuu pian voimaan – 6 kysymystä ja vastausta. Mallin suurimpana epäkohtana pidetään sitä, että työtön ei voi välttämättä vaikuttaa tukiensa menetykseen omalla aktiivisuudellaan.
https://yle.fi/uutiset/3-9998007.

nuoli