Valtakunnallinen osaamisen kehittäminen (2013-2014)

Toimintavuonna 2014 toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön osoittamalla vuodeksi mitoitetulla määrärahalla valtakunnallinen osaamisen kehittämisen koulutus TVY:n jäsenjärjestöille. Valtakunnallinen hanke jaettiin neljään osa-alueeseen. Pohjois-/Itä-Suomen Oske-hanketta veti hankekoordinaattori Mari Jääskeläinen. Länsi-Suomen Tuohi-hanketta ovat vetäneet projektikoordinaattorit Harri Laaksonen sekä Anne Tyni. Keskisen Suomen Tuohi-hankkeen hankekoordinaattorina työskenteli Sirpa Nieminen. Etelä-Suomen Oskari-hanketta veti projektikoordinaattori Rauno Haapanen. Jokaisella alueellisella hankkeella oli oma paikallinen hallinto. Määrärahat haettiin ELY-keskuksista.

Osaamisen kehittäminen oli tarkoitettu kaikille työttömien yhdistysten toimijoille ja jäsenille. Työttömyyskentän kasvavat haasteet edellyttävät, että yhdistykset kehittävät toimintaansa ja osaamistaan ammatillisempaan suuntaan ja vastaamaan ajan vaatimuksia. Hankkeiden tavoitteeksi asetettiin eri yhdistyksissä toimivien henkilöiden ammatillisten tietojen ja taitojen parantaminen. Tavoitteena on ollut myös lisätä toimijoiden osaamista lakien, asetusten ja säädösten soveltamisessa asiakkaiden ongelmiin ja yhdistysten päivittäiseen toimintaan.  Näillä koulutuksilla pyrittiin parantamaan niitä edellytyksiä, jotka tukisivat toimintasuunnitelman mukaista toiminnan käynnistämistä mm. päihde- ja mielenterveypalveluiden, yleisen työttömien terveydenhoidon toteuttamista, sekä tunnistettuja työttömien osaamisen päivittämisen tarpeita.

Loppuraportit ovat toimintakertomuksen liitteenä. TVY:n osalta Oskari-hanke toteutti uudelle hallitukselle sekä TVY:n toimiston henkilökunnalle kaksipäiväiset kehittämispäivät. Kehittämispäivillä kartoitettiin hallituksen jäsenten vahvuuksia ja odotuksia, TVY:n vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia sekä toimintaympäristön haasteita. Lisäksi arvioitiin TVY:n strategiset asiapaperit ja toimintamallit sekä ruodittiin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistarpeita. Tärkeimpänä tavoitteena on ollut kiteyttää työttömien edunvalvonnan kannalta merkittävimmät tavoitteet ja saada niitä hallitusohjelmaan. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että paikallista ja alueellista työtä vahvistetaan ja saadaan TVY:n edunvalvonta laajemmin koskettamaan työttömiä.

nuoli