Työttömien Keskusjärjestön kommentit TEM:ille työllistymistä tukevaan palveluun osallistuvan kulukorvauksesta

Työttömien Keskusjärjestön kommentit työ- ja elinkeinoministeriölle työllistymistä tukevaan palveluun osallistuvan kulukorvauksesta

Asia: VN/2534/2021-TEM-1 valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestö kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä kommentointipyynnöstä, joka koskee alla olevaa asetuspykälä muutosta, jonka lopullinen muoto on:

24 § Työ- ja elinkeinotoimistolta haettava kulukorvaus ja korvauksen maksaminen Työ- ja elinkeinotoimiston on tehtävä päätös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kulukorvauksesta samalla kun se ja henkilöasiakas sopivat työllistymistä tukevaan palveluun osallistumisesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu kulukorvaus maksetaan jälkikäteen kuukausittain. Henkilöasiakkaan on haettava kulukorvauksen maksatusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta kalenterikuukauden kuluessa kunkin sellaisen kalenterikuukauden päättymisestä, jona hän on osallistunut palveluun.

Työttömien Keskusjärjestön mielestä on hyvä, että työllistymissuunnitelmassa sovitaan kulukorvauksen määrästä. Näin työtön voi etukäteen valmistautua taloudellisesti työvoimapalveluihin osallistumiseen aiheuttaviin kustannuksiin.

Kulukorvauksen hakeminen jälkikäteen on ymmärrettävää, joskin ongelmallista, etenkin perusturvan varassa olevien työttömien kohdalla. He joutuvat punnitsemaan, miten käyttävät jokaista euroaan.

Työttömien Keskusjärjestö kiinnittää seuraaviin asioihin huomiota:

Tässä esityksessä yhteys työllisyyden kuntakokeiluun on käsittelemättä. Joutuuko työtön tai kunnan viranomainen erikseen hakemaan päätöstä kulukorvauksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta? Mikäli näin tapahtuu, eikö byrokratia lisäänny ja hankaloita asiakastyötä? Toivomme, että tämä päätös ei lisää nykyistä byrokratiaa ja näin ollen toivomme, että asia tarkastetaan tai on jo selvitetty siten, että prosessi on mahdollisimman tehokas.

Kulukorvauksen määrä on alhainen. Kulukorvauksen määrä  on ollut jo pitkään 9 euroa/per päivä. Palvelut ja muut hinnat ovat kuitenkin koko ajan kallistuneet. Työttömien Keskusjärjestö ehdottaa kulukorvaukseksi 12 euroa/per päivä normaalipäivistä.

Lisäksi Työttömien Keskusjärjestö ehdottaa merkittävää harkinnanvaraista korotusta kulukorvaukseen, mikäli työtön joutuu asioimaan työssäkäyntialueen ulkopuolella tai yöpymään omalla kustannuksellaan vieraalla paikkakunnalla (nykyään vain 18 euroa/per päivä, joka ei kata ym. kustannuksia).

Työttömien Keskusjärjestö kritisoi sitä, että kulukorvausta voitaisiin olla maksamatta niiltä päiviltä, kun palveluihin osallistutaan etänä. Tämä saattaa aiheuttaa tarpeetonta laskelmointia oman ja muiden terveyden kustannuksella. Pienikin lisätulo voi vaikuttaa siihen, että esimerkiksi korona-aikana halutaan tulla paikan päälle, jotta saa kulukorvauksen.

Lisäksi palveluihin osallistuminen aiheuttaa kuluja etänäkin. Näihin liittyvät mm. nettiyhteyskulut, tulostaminen, sähkö, puhelinkulut ym. materiaalikulut. Kaikilla ei ole myöskään älylaitteita ja osaamista niiden käyttämiseen. Myös ruokailu voi tulla kalliimmaksi, vaikka kotona ruokaa laitetaan/lämmitetään, jos ei ole aikaa sekä energiaa laittaa omaa ruokaa.

Kulukorvaus on useille työttömille tärkeä motivaatiotekijä osallistua palveluun. Pidämme huonona kehityksenä sitä, jos etäosallistumispäiviltä evätään kulukorvaus. Etäosallistuminen ei ole sama asia kuin poissaolo. Osa kuntouttavaan työtoimintaan osallistujista mieltää kulukorvauksen osallistumiskorvaukseksi – osa jopa palkaksi, vaikka kulukorvaus on veroton etuus, jonka tarkoituksena on kattaa palveluun osallistumisesta aiheutuvat kustannukset. Työttömien työnhakijoiden motivoinnin kannalta esitämme kulukorvauksen nostamista.

Helsingissä 5.2.2021

Työttömien Keskusjärjestön puolesta,

Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja

jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi

+358 50 577 2580

nuoli