Työttömien terveyspalveluissa työskentelevät ammattilaiset lisäävät yhteistoimintaa


Terveydeksi 2.0 -hanke ja Sydänliitto koollekutsujina: Työttömien terveyspalveluissa työskentelevät ammattilaiset lisäävät yhteistoimintaa

Tänään järjestettiin työttömien terveyspalveluiden parissa työskentelevien ammattilaisten verkostotapaaminen Teamsin välityksellä, johon osallistui valtakunnallisesti yhteensä noin 40 terveydenhoitajaa tai työkykykoordinaattoria.

Koollekutsujina olivat Sydänliitto ja Työttömien Keskusjärjestön ja EHYT ry:n Terveydeksi 2.0 -hanke. Tapaamiseen osallistuivat myös Terveydenhoitajaliiton ja THL:n edustajat.

Tapaamisessa nousi esiin lukuisia huomionarvoisia asioita, joista keskeisenä se, että nopea ja viivytyksetön pääsy työttömien maksuttomaan terveystarkastukseen tulisi turvata kaikissa kunnissa nyt ja tulevaisuudessa.

Terveys on työ- ja toimintakyvyn peruskivi. Psyykkisen ja fyysisen terveyden säilyttämisen ja edistämisen tärkeyttä ei voida ohittaa myöskään työvoima- ja sosiaalipalveluissa. ”Saattaen vaihtaen” -ohjaamista tulisi vahvistaa ja yhteistyötä kehittää, jotta yksikään ihminen ei eksyisi tarpeenmukaiselta palvelupolultaan.

Keskustelu ja yhteistyö jatkuu mm. Facebookissa työttömien terveyspalveluiden ammattilaisten verkostossa, sekä tulevissa verkostotapaamisissa ja kannanotoissa.

Lisätietoja:
Katriina Lehtovaara, hankepäällikkö, 045 699 42 34, katriina.lehtovaara@tyottomat.fi
Ulla-Maija Kopra, terveyspalveluohjaaja 045 699 5393, ulla-maija.kopra@tyottomat.fi
Veera Luoto, sosiaalipalveluohjaaja 045 698 6761, veera.luoto@tyottomat.fi

 

nuoli