Aktiivimalliasetus voimaan 1.4.2019

Asetuksen muutos tuo mm. Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksille mahdollisuuden järjestää aktiivisuusehdon mukaista toimintaa. Millaista toiminta voi olla, siitä sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus ei anna yksiselitteistä ohjeistusta.

Toiminta voi olla: Ministeriön ohjeissa kerrotaan, että toiminnan pitää olla rekrytointia eli työllistymistä tukevaa toimintaa. Tällä tarkoitetaan valmennusta tai valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä. Valmennukset voivat olla esimerkiksi kelpoisuutta osoittavien todistusten, kuten tulityökortin, suorittaminen. Toiminta voi olla myös työhaastatteluvalmennusta, koulutusta ansioluettelon tekemiseen tai pitkäkestoisempaa uravalmennusta.

Aktiivisuutta ei kerrytä: Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa. Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut, osallistuminen rekrytointitapahtumiin.

Verkkosivultamme löytyy tietoa aktiivimalliasetuksesta ja sen tuomista muutoksista aktiivisuuden osoittamiseen.

Yhdistykset toiminnan järjestäjinä

Mikäli  Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistys alkaa järjestää aktiivimalliehdon täyttävää toimintaa, tiedot toiminnasta toivotaan tallennettavaksi Suomi.fi -sivujen Palvelutietovarantoon. Ohjeistusta aiheeseen löytyy Suomi.fi -sivustolta Palvelutietovaranto info järjestöille.

Työttömät työnhakijat voivat etsiä itselleen sopivaa toimintaa Palvelutietovarannon kautta.

Kelan tiedotteessa on keskeistä tietoa aktiivimalliasetukseen liittyen. 

Sitä mukaa, kun työttömien yhdistyksissä syntyy toimintamalleja ja saamme niistä tietoa, ilmoitamme toiminnasta verkkosivuillamme.

Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja

nuoli