Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus

Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus

Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus

Työttömien Keskusjärjestön hallitus vastustaa yksimielisesti ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Työttömillä on puutetta sopivasta työstä ja työttömyys on itsessään työttömille jo kova kannustin. Työttömyysturvan porrastaminen ei tuo uutta, mutta lisää työttömien haasteita työnhaun, talouden- ja elämänhallinnan osalta.

Ansiosidonnaisen porrastamisella tarkoitettaneen tilannetta, jossa ansiosidonnaisen on suurempi työttömyyden keston alkupäässä ja vähenee työttömyyden keston mukaan. Ajatus porrastamisesta tulee siitä, että oletetaan taloustieteelliseen tutkimukseen vedoten, että ihmiset työllistyvät nopeampaa, kun tukitaso pienenee.

Suurin osa työllisyydestä selittyy työvoiman kysynnällä. Suhdanne on ollut edelliset 4-5 vuotta myönteinen, ja työttömät ovat hakeutuneet tasaisesti töihin. Työllisyyspalveluilla ja koulutuksella voidaan parantaa työpaikkojen ja työvoiman kohtaantoa, jotta avautuvat työpaikat löytävät tekijänsä tehokkaasti.

Kun työttömyys kestää, avautuu työllisyyspalveluissa työttömälle mahdollisuus palkkatuettuun työhön. Tämä osaltaan selittää, miksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan loppuvaiheessa on jonkin verran työllistymistä. Kokonaistyöttömyyteen nähden tämä työllistymispiikki on suhteellisen pieni.

Mitä pidempään työttömyys kestää sitä, vaikeammaksi talouden ylläpito käy. Pitkäkestoisella työttömyydellä voi olla myös muita negatiivisia vaikutuksia. On paljon tärkeämpää uudistaa ja oikea-aikaistaa palveluita, niin että ihmiset löytävät tarjolla olevat työpaikat ja hankkivat koulutukset, jotka turvaavat pitkäkestoisempia työsuhteita.

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi tyrmää ehdotuksen: – Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus ja yhtä syrjivä kuin aktiivimalli. Se ei lisää työpaikkoja, mutta vahvistaa ikääntyneiden, syrjäseudulla asuvien työttömien ja osatyökykyisten kokemaa taloudellista syrjintää ja heikentää heidän elämänhallintaansa.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski pohtii: – On absurdia, että samaan aikaan kun esitetään työttömyysturvan porrastamista, niin keskustellaan työvoiman hankkimisesta Euroopan rajojen ulkopuolelta. Jos Euroopan rajojen sisältä ei löydy sopivaa työvoimaa, niin vika on muualla kuin sosiaaliturvajärjestelmässä. Katse kannattaa siirtää koulutuksen kehittämiseen, työehtojen parantamiseen ja työttömien työkyvyn turvaamiseen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

 

nuoli