Blogi: Työttömien Keskusjärjestön Kaikki Kunnossa -hanke etsii ratkaisuja työttömien liikunnan lisäämiseen

Blogi: Työttömien Keskusjärjestön Kaikki Kunnossa -hanke etsii ratkaisuja työttömien liikunnan lisäämiseen
Heli Niromaa, hankekoordinaattori, Kaikki Kunnossa -hanke. Kuva: Heli Niromaa.
Heli Niromaa kasvokuva
Heli Niromaa, hankekoordinaattori, Kaikki Kunnossa -hanke. Kuva: Heli Niromaa.

Työttömien Keskusjärjestössä on käynnissä tämän vuoden loppuun saakka Kaikki Kunnossa -hanke, jonka avulla pyritään edistämään monin tavoin työttömien ja heidän perheidensä liikuntamahdollisuuksia. Yhteistyötä viritellään niin kuntien kuin jäsenyhdistystenkin suuntaan. Keskeisen kohderyhmän muodostaa jäsenistö ja ylipäätään työttömät perheineen.

Liikunta on tärkeä työttömän hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä tekijä. Liikunta mm. kohentaa mielialaa, ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia ja auttaa painonhallinnassa. Aina ei tarvitse edes erikseen harrastaa liikuntaa: myös arkeen sisältyvä liikkuminen, kuten vaikkapa lyhyiden välimatkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen on mainiota liikuntaa.

Hankkeessa pyritään madaltamaan liikkumisen kynnystä tuomalla esille erilaisia helppoja tapoja liikkua, innostamalla ja kannustamalla. Jo vähäinenkin liike on parempi vaihtoehto kuin paikallaanolo.

Kuntien tuottamat liikuntapalvelut työttömille ja vähävaraisille kartoitetaan

Kunnat ovat tärkeitä edullisia liikuntapalveluita tarjoavia toimijoita. Tähän velvoittaa jo liikuntalakikin: kuntien tehtävä on luoda yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla. Hankkeessa kartoitetaan kuntien työttömille tarjoamia maksuttomia ja edullisia liikuntapalveluita, joista kootaan tietoja verkkosivuillemme. Kunnille on juuri lähtenyt verkkokysely vastattavaksi selvitykseen liittyen.

Kyselyssä pyritään kartoittamaan myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa: työttömien liikkumisen mahdollistajina voivat toimia kunnan lisäksi esimerkiksi järjestöt kuten omat työttömien yhdistyksemme, liikuntaseurat ja muut paikalliset yhdistykset.

Jäsenyhdistykset mukana toiminnassa

Kaikki Kunnossa -hanke käynnistyi jo viime vuoden puolella ja hankkeeseen lähti tuolloin mukaan yhdeksän jäsenyhdistystä. Yhdistysten on tarkoitus tarjota jäsenilleen erilaisia konkreettisia mahdollisuuksia liikkua, jakaa tietoa hyvistä käytännöistä muille ja toimia hyvänä esimerkkinä myös omassa kunnassaan siitä, millaista liikuntaa työttömille ja heidän perheilleen voisi järjestää. Toivottavasti myös muut jäsenyhdistykset, joilla on aktiivista liikuntatoimintaa, innostuvat kertomaan meille hyviä liikuntavinkkejään.

Vallitseva koronatilanne on hieman muuttanut suunnitelmia niin yhdistyksissä kuin keskusjärjestössäkin. Yhdessä Terveydeksi 2.0-hankkeen kanssa tehtäviä vierailukäyntejä yhdistyksiin ei ole päästy vielä suunnittelemaan. Seuraamme siltä osin tilanteen kehittymistä.

Kampanjoita ja yhteistyötä

Hankkeessa järjestetään keväällä liikuntakampanja ja myöhemmin kävelykampanja osana Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlavuotta. Molemmat kampanjat on suunnattu kaikille työttömille.

Liikuntakampanjan yhteydessä kerätään samalla tärkeää tietoa työttömien ja heidän perheidensä liikunnasta, jotta liikuntamahdollisuuksia voitaisiin jatkossa kehittää ja parantaa. Toivomme aktiivista osallistumista. Kampanjaan liittyen on suunniteltu toteutettavaksi kaikille työttömille avoimia, etäyhteyksin toteutettuja tapaamisia, joissa on mahdollista saada vertaistukea ja vaihtaa ajatuksia liikunnan haasteisiin ja onnistumisiin liittyen sekä osallistua pieneen liikuntahetkeen. Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin verkkosivuillamme ja some-kanavillamme, kun niitä järjestetään.

Hankkeelle on saatu rahoitusta OKM:n Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisesta kehittämisavustuksesta. Avustuksen seurannasta vastaa Liikkuva aikuinen -ohjelma, jonka kanssa tehdään muutoinkin yhteistyötä. Esille on jo noussut idea vertaisohjaajien tai liikuntavastaavien kouluttamisesta yhdistyksiin sekä yhteistyön tiivistäminen kuntien liikuntaneuvonnan kanssa.

Annan mielelläni lisätietoja ja neuvoja sekä otan vastaan palautetta, ideoita ja ajatuksia työttömien liikuntaan liittyen. Ollaan yhteydessä!

Kaikki Kunnossa -hankkeen hankekoordinaattori Heli Niromaa. Sähköpostiosoite heli.niromaa (@) tyottomat.fi ja puhelinnumero 044 544 3613.

nuoli