Eläkeputken leikkaaminen ei synnytä suoraan uusia työpaikkoja

Työttömien Keskusjärjestö: Eläkeputken leikkaaminen ei synnytä suoraan uusia työpaikkoja

Työttömien Keskusjärjestön hallitus vastustaa työttömien eläkeputken leikkaamista. Työttömyysturvan lisäpäivien, ns. eläkeputken, leikkaaminen ei suoraan synnytä uusia työpaikkoja. Etenkin koronan riivaamassa taloustilanteessa uusien työpaikkojen syntyminen on epävarmaa.

Niiden työttömien kohdalla, jotka eivät työllisty avoimille työmarkkinoille, eläkeputken leikkaaminen johtaa pienempään työttömyysturvaan ja pienempään eläkkeeseen. Näin voi käydä vaikka työuraa olisi yli 35 vuotta takana.

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta eduskunnan käsittelyyn

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on eduskunnan käsittelyssä lähiaikoina. Kuntakokeilut tulevat muokkaamaan työttömien palveluohjausta merkittävästi. Tärkeää on, että kokeilukunnissa huomioidaan työttömien yhdistysten, valmennuspalveluja tarjoavien yritysten ja muiden toimijoiden roolit palveluiden tarjonnassa. Kuntien ei kannata tehdä kaikkea itse, vaan muovata yhteistyöverkostojen toimintaa työttömien yksilöllisiä palvelutarpeita parhaiten vastaavaksi.

Keskusjärjestön hallitus muistuttaa, että työllisyyspoliittisilla avustuksilla tai muilla kunnan toiminta-avustuksilla on turvattu yleishyödyllisissä yhdistyksissä organisaation johtamiseen tarvittavat resurssit. Mikäli näistä resursseista luovutaan, yhdistykset eivät kykene ottamaan koppia palveluiden tarjoamisesta kuntakokeilukunnissa.

Pitkäaikaistyöttömien työllisyyden tukeminen on kuntatalouden tasapainottamisen näkökulmasta järkevää toimintaa ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Työttömien Keskusjärjestön uusi hallitus oli koolla järjestäytymiskokouksessaan tänään.

 Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

 

nuoli