Hyvinvointitsemppareita työttömien yhdistyksiin – koulutus käynnistyi

Hyvinvointitsemppareita työttömien yhdistyksiin – koulutus käynnistyi

Hyvinvointitsemppareita työttömien yhdistyksiin – koulutus käynnistyi

Työttömien Keskusjärjestön Askelia voimaan -hankkeen yksi tärkeimpiä tavoitteita on kouluttaa työttömien yhdistyksiin vertaisohjaajia eli hyvinvointitsemppareita. Tsemppareiden on tarkoitus edistää omassa yhdistyksessään etenkin pitkäaikaistyöttömien terveellisiä elintapoja. Tsempparit voivat toimia yhdistyksessä itselleen sopivimmalla tavalla, joku voi vetää liikuntaryhmää, joku voi ottaa asioita puheeksi ja ohjata palveluihin, joku tehdä jotakin muuta.

Tsempparikoulutus koostuu kahdesta kahden päivän jaksosta, joiden päätoteuttajana toimii UKK-instituutti. Koulutuksen jälkeen tsemppareille on tarjolla tukea toiminnan käynnistämiseen sekä yhteisiä jatkotapaamisia. Myös tukimateriaaleja on luvassa, joista ensimmäisenä on valmistunut hyvinvointikalenteri.

Eväitä vuorovaikutukseen 

Ensimmäinen tsempparikoulutusjakso järjestettiin 14.–15.9. Tampereella. Syyskuisena keskiviikkona paikalle oli kokoontunut 16 tsempparia ympäri Suomen odottavin ja vähän jännittyneinkin mielin. Tutustumisen ja alkuesittelyjen jälkeen päästiin käsiksi päivän varsinaiseen aiheeseen, voimaannuttavaan kohtaamiseen.

Psykologipalvelu Coren psykologi Satu Lähteenkorvan videoluentojen avulla tutuksi tulivat käsitteet voimavaralähtöinen elintapaohjaus ja hyvinvoinnin kulmakivet. Mieleen jäi, että on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten itse toimimme vuorovaikutustilanteissa: jokainen kohtaaminen toisen ihmisen kanssa on mahdollisuus. Iltapäivällä UKK-instituutin vanhempi tutkija Pauliina Husu kertoi, miten hyvinvointitsemppari voi toimia käyttäytymisen muutoksen tukena ja toi esiin taustalla vaikuttavia käyttäytymisen muutosteorioita.

Liikuntaneuvonnan aakkosia

Toisena päivänä paneuduttiin liikunta-asioihin UKK-instituutin erikoissuunnittelija Annika Taulaniemen johdolla. Läpi käytiin muun muassa liikuntaneuvonnan viiden A:n periaate: arvioi, anna tietoa, aseta tavoite, auta laatimaan suunnitelma sekä aikatauluta ja anna palautetta. Luennoinnin lomassa Annika ohjasi osallistujille tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävän liikuntaharjoituksen. Loppurentoutuksen aikana taisi jokunen osallistuja vähän nukahtaakin.

Omassa puheenvuorossaan vastaava valmentaja Marjaana Räisänen Silta-Valmennusyhdistyksestä kertoi käytännön esimerkkejä kuntouttavasta työtoiminnasta ja miten liikunnan edistämisen haasteita on asiakkaiden kanssa pyritty ratkaisemaan. Silta-Valmennusyhdistys on UKK-instituutin ohella Askelia voimaan -hankkeen osatoteuttaja.

Testausta liikemittareilla

Osallistujat pääsivät arvioimaan omaa liikkumistaan UKK-instituutin testillä ja saivat liikuntasuunnittelija Katriina Ojalan opastuksella kotiin testattavaksi liikemittarit. Vyötärölle kiinnitettävä liikemittari mittaa päivittäistä fyysistä aktiivisuutta, paikallaanoloa ja unta. Askeleiden kertymistä ja muita tuloksia voi seurata omaan puhelimeen asennettavalla sovelluksella. Toisella koulutusjaksolla on tarkoitus tarkastella yhdessä tuloksia ja jonkinlaisista palkinnoistakin taisi olla puhetta.

Tsempparit saivat mukaansa vietäväksi runsaan paketillisen tietoa ja materiaaleja sekä muutaman pienen kotitehtävän pohdiskeltavaksi. Osallistujat kokivat ensimmäisen koulutusjakson antoisaksi sekä oman hyvinvointinsa että tsempparina toimimisen kannalta. Asiantuntevia luennoitsijoita kiiteltiin ja yhteystietoja vaihdeltiin.

Toinen koulutusjakso on vuorossa lokakuun alussa ja jäämme innokkain mielin odottamaan, mitä se tuo tullessaan, aiheina ovat silloin ravinto ja uni.

Hankekoordinaattori Heli Niromaa
Askelia voimaan -hanke

ryhmäliikunta alkamassa, ihmisiä liikuntavaatteissa sisällä

Hyvinvointitsempparit tutustumassa toisiinsa. Kuva Heli Niromaa.

nuoli