Kansalaisaloite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

Kansalaisaloite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on avannut kansalaisaloitepalvelussa aloitteen takuutulosta perusturvan parantamiseksi. Työttömien Keskusjärjestö ry on verkoston jäsen.

Takuutulo olisi noin tuhat euroa kuukaudessa. Takuutulo turvattaisiin kaikille syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville. Näitä perusturvaetuuksia ovat päiväraha sairauden, äitiyden, vanhemmuuden ja isyyden johdosta, kuntoutusraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan päiväraha. Perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen käteen noin 790 euroa kuukaudessa. Myös takuueläke nousisi noin tuhanteen euroon ja siitä jäisi 2–3 % veron jälkeen käteen lähes sama summa kuukaudessa.

Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoistaan.
Aloitteen voi allekirjoittaa kansalaisaloite.fi -palvelussa.

Tutustu EAPN-Fin verkoston toimintaan.

nuoli