Suomen Akatemian tutkimushankkeessa etsitään kokemuksia digitaalisesta arjesta

Suomen Akatemian tutkimushankkeessa etsitään kokemuksia digitaalisesta arjesta

Suomen Akatemian tutkimushankkeessa etsitään kokemuksia digitaalisesta arjesta

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa IDA -hankkeessa tutkitaan dataistunutta kulttuuria ja sen ilmenemistä suomalaisessa yhteiskunnassa. ”Digitaalinen arki” -osatutkimukseen etsitään nyt mukaan työttömien edustajia.

Digitalisaatiosta ja dataistuneesta kulttuurista keskustellaan paljon niin yritys- kuin poliittisten toimijoidenkin näkökulmasta. Tutkittua tietoa kansalaisten todellisista kokemuksista on kuitenkin vielä vähän. Tavoitteena onkin ymmärtää ihmisten arkipäivän kokemuksia digitaalisessa ja dataistuneessa arjessa. Tutkimuksessa kerätään tietoa siitä, miten ihmiset käyttävät erilaisia medioita, sovelluksia, palveluita ja dataa jokapäiväisessä elämässä ja miten he kokevat niiden käytön niin poikkeusolosuhteissa kuin normaalissakin ajassa. ”Digitaalinen arki” -tutkimus toteutetaan Tampereen Yliopistossa.

Tutkimuksen avulla halutaan lisätä yhteiskunnallista ymmärrystä digitaalisuuden ulottuvuuksista kansalaisten arjessa ja mahdollisista haavoittuvuuden pisteistä. Erilaisten digitaalisten järjestelmien ja media-alustojen käyttö voi lisätä sosiaalisen osallisuuden kokemusta ja yksilöllistä hyvinvointia. Samalla ne voivat myös aiheuttaa kokemuksia epätasa-arvosta ja automaattisten järjestelmien pakotetusta käyttämisestä. Erityisen kiinnostuksen kohteina tutkimuksessa ovat digitaalisessa arjessa esiin tulevat moninaiset kokemukset ja haasteet.

Tutkimuksen osallistujilta toivotaan päiväkirjamateriaalia (suositeltu ajanjakso kymmenen (10) päivää mutta vähintään seitsemän (7) päivää) ja haastatteluun osallistumista. Päiväkirjassaan osallistuja voi kertoa arkipäiväisistä tapahtumistaan ja kokemuksistaan digitaalisessa arjessa sellaisella henkilökohtaisuuden tasolla, joka osallistujalle tuntuu luontevalta. Päiväkirja-aineiston keruu toteutetaan kesäkuun aikana.

Toivomme ilmoittautumisia 29.5. mennessä osoitteeseen. Karoliina Talvitie-Lamberg, puh. 0505223344; e-mail: karoliina.talvitie-lamberg(@)tuni.fi

Tarkempia tietoja saat:

Hankkeen johtaja
professori Kaarina Nikunen (puh. 0401904094; e-mail: kaarina.nikunen(@)tuni.fi).
Tutkimukseen liittyvät lisäkysymykset:
Karoliina Talvitie-Lamberg (puh. 0505223344; e-mail: karoliina.talvitie-lamberg(@)tuni.fi)

Konsortio ja rahoittajat
Tutkimus on osa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa konsortiota Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA). Tutkimuskonsortioon kuuluvat myös Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto.
Tutkimukseen osallistuvien tutkijoiden sähköpostiosoitteet:
Kaarina Nikunen (kaarina.nikunen@tuni.fi), Anu Koivunen (anu.koivunen@tuni.fi), Karoliina Talvitie- Lamberg (karoliina.talvitie-lamberg@tuni.fi), Anne Soronen (anne.soronen@tuni.fi), Julius Hokkanen (julius.hokkanen@tuni.fi)

nuoli