Avustus työttömien yhdistyksen toiminnalle tukee kuntien hyvinvointia ja vähentää kuluja toisaalla palveluissa

Avustus työttömien yhdistyksen toiminnalle tukee kuntien hyvinvointia ja vähentää kuluja toisaalla palveluissa

Työttömien Keskusjärjestö vetoaa yhdistysten tukemisen puolesta:
Avustus työttömien yhdistyksen toiminnalle tukee kuntien hyvinvointia ja vähentää kuluja toisaalla palveluissa

Työttömyys on koronakriisin myötä räjähtänyt historiallisen poikkeuksellisella tavalla. Se on kaksinkertaistunut kahdessa kuukaudessa. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 433 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 203 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koronatauti velloo yhteiskunnassamme edelleen, vaikka yritysten ovia avataan hiljalleen. Markkinoita kriisi on sotkenut globaalilla tasolla, eikä häiriö tule noin vain poistumaan. Työttömyys tullee näillä näkymin pysymään pidempään korkeammalla tasolla, mihin se laski ennen kriisiä. Työttömiä tukevaa toimintaa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän, mitä pidempään kriisi kestää.

Yhdistys tukee työttömien elämänhallintaa ja työ- ja toimintakykyä

Työttömien yhdistyksillä on merkittävä rooli työttömien hyvinvoinnin ja terveyden tukijoina. Yhdistysten kohderyhmänä ovat yleensä pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset sekä maahanmuuttajat. Yhdistys tukee työttömien elämänhallintaa, työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Yhdistys voi olla joillekin työttömille ainoa paikka, mistä saa päivän lämpimän ruuan ja paikan, jossa jutella muiden ihmisten kanssa kasvokkain.

Kääntöpuolena voi olla, että työtön jää yksin kamppailemaan ongelmiensa kanssa. Äärimmillään elämänhallinta voi riistäytyä kohtalokkaasti käsistä niin kuin tapahtui esimerkiksi Espoon Mäkkylässä hiljattain. Lehtitietojen mukaan puolitoista vuotta sitten irtisanottu IT-alan työntekijä teki itsemurhan ja samalla teki räjähdeansan vuokranantajille ja poliiseille. Henkilöllä oli useita vuokrarästejä ja oli juuri häädetty käräjäoikeuden tuomiolla kodistaan.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1e698c69-8d09-4032-8752-59eb28d76a5c

Tapaus on koskettanut, koska uskomme, että aiemmin täysin nuhteettomasti elänyt, mutta syrjään vetäytynyt työtön, sopii profiililtaan juuri siihen joukkoon, joita työttömien jäsenyhdistykset tavoittavat.

JST ry on jäsenmäärältään maan suurin työttömien yhdistys

Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry on jäsenmäärältään suurin työttömien yhdistys Suomessa. Se on työskennellyt reilut 25 vuotta työttömien hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi. Yhdistys on työllistänyt satoja työttömiä, järjestänyt kuntouttavaa työtoimintaa ja muuta hanke- ja neuvontatyötä. Nyt yhdistys on talousvaikeuksien vuoksi lopettanut ruokalatoiminnan ja yleishyödyllistä toimintaa joudutaan supistamaan.

Osa yhdistyksessä toimineista työttömistä on työllistynyt avoimille markkinoille. Kaikki työttömät eivät kuitenkaan ole yhtä tuottavia, eivätkä pysty terveytensä puolesta edes kuntoutumaan avoimille markkinoille. Heillekin mahdollisuus osallisuuteen ja palkkatyöhön on tärkeä vaikkei työpanos olekaan kaikkien kohdalla taloudellisesti kannattavaa.

Kun työttömyys pitkittyy, työttömien yhdistysten tekemää työtä tarvitaan

Jyväskylän JST ry:n kaltaisia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia työttömien yhdistyksiä tarvitaan, jotta syrjäytyneitä ja syrjäytettyjä työttömiä tavoitetaan. Yhdistyksissä heille voidaan antaa sitä tukea, mitä he tarvitsevat, jotta pääsevät elämässään eteenpäin. Työttömien yhdistysten tekemää työtä tullaan tarvitsemaan lisää, kun työttömyys pitkittyy.

Työttömien Keskusjärjestö vetoaa, että kunnat ja kaupungit huomioivat ja ymmärtävät työttömistä ihmisistä huolehtimisen omissa strategioissaan ja miettivät, miten kolmannen sektorin toimintaa voidaan ylläpitää koronakriisin aikana ja kehittää osana kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä.

Valtio tukee osaltaan palkkatuella yms. työllisyyspoliittisilla keinoilla tätä toimintaa vähentäen kaupungin ns. työttömistä koituvia työmarkkinatuen sakkomaksuja. Yhdistykset voivat saada hankeavustuksia mm. STEAlta ja kuntien ja kaupunkien kannalta tällaiset rahoituksen mahdollistamat toimenpiteet ovat erittäin merkityksellisiä täydentäen osaltaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtävää työtä.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa, JST ry, 040 595 6504, eija.tuohimaa(@j)stry.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

nuoli