Hallitus puskee työvoimapalvelujen yksityistämistä ja uutta aktiivimallia

Hallitus puskee työvoimapalvelujen yksityistämistä ja uutta aktiivimallia

Työttömien Keskusjärjestö vaatii kasvupalvelu-uudistukseen liittyvästä TE-palvelujen yksityistämisestä ja julkisuuteen uutisoidusta ”aktiivimalli kakkosesta” perusteellista keskustelua ja vaikutusarviointia ennen päätöksentekoa.

Kehittämispäivillä Vääksyssä koolla ollut järjestön hallitus ja jäsenyhdistysaktiivit ovat tyrmistyneitä julkisuudessa esiin nousseista uutisista, että kasvupalvelu-uudistuksen sisältölaeista on tulossa hallituksen esitys 27.6. juuri ennen eduskunnan kesän istuntotaukoa. Samalla uutisoidaan” aktiivimalli kakkosesta”.

Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärven mukaan kahden ison asian yhtäaikainen tuominen päätöksentekoon juuri lomakauden kynnyksellä on arveluttavaa ja lisää entisestään työttömien henkistä ja käytännön ahdinkoa.
– Aktiivimalli kakkosessa ollaan esittämässä, että työnhakijan on haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa ja hänen on raportoitava omaehtoisesta työnhausta tietojärjestelmään. Pisimmillään velvoitteen laiminlyönnistä voi tulla 60 päivän karenssi. Tämä on kohtuutonta. Aktiivimalli ei myöskään huomioi itsensä työllistäjien kuten tutkijoiden ja taiteilijoiden erityistilannetta.

Keskusjärjestö katsoo, että aktiivimalli-lainsäädännön lisäksi on erittäin tärkeää käydä laaja keskustelu kasvupalvelu-uudistuksesta. Uudistuksessa siirretään julkisten TE-toimistojen peruspalvelutehtäviä yksityisille yrityksille. Asiantuntijalausunnot asiasta ovat olleet hyvin kriittisiä.

– Työllisyystoiminnan lopettaminen koskettaa etenkin pitkäaikaistyöttömien, yhdyskuntapalvelua suorittavien, päihde- ja mielenterveys ongelmista kärsivien ja ammatillista koulutusta vailla olevien työllisyyspalveluita, Hirsjärvi sanoo.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski painottaa, että uudistuksessa ei ymmärretä suomalaista yhteiskuntaa ja kolmannen sektorin merkitystä yhteiskunnan vakaudelle sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden täydentäjänä. Kasvupalvelu-uudistuksessa on vaarana, että yhdistysten työllisyystoiminta lopetetaan.

– Pitkälle erikoistuneiden työttömien yhdistysten toiminnan loppuessa tilalle ei nopeasti synny samaan pystyvää toimintaa. Voi myös kysyä, tuleeko työttömistä huutolaisia yksityisten firmojen työllisyyspalvelumarkkinoilla. Verkostojen tuhoaminen tuottaa kalliin aukon peruspalveluihin. Nyt on aika jokaisessa kunnassa kysyä, mitä kasvupalvelu-uudistus niille tarkoittaa.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi (@) tyottomat.fi

nuoli