Työmarkkinatuen korotustarve huomioitava työttömyysturvan uudistamisessa

Työmarkkinatuen korotustarve huomioitava työttömyysturvan uudistamisessa!

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan viime keväänä käynnistämä ja 30.11. julkistettu työttömyysturvaselvitys on vaillinainen. Siinä olisi pitänyt huomioida työmarkkinatuen nostamisen tarve. Työmarkkinatuki on yleisin työttömyysturvan muoto ja pohja työttömän perusturvalle. Euroopan neuvosto on toistuvasti puuttunut Suomen liian alhaisen perusturvan tasoon ja antanut siitä huomautuksia.

Työmarkkinatuki on noin 700 euroa kuukaudessa. Tästä summasta pidätetään kunnallisvero. EAPN-Finin (European Anti Poverty Network) ja Sosiaalisten oikeuksien seuran laskelmissa työmarkkinatuen taso tulee olla 1 000 euroa kuukaudessa, jotta se täyttäisi Euroopan unionin minimitason.

Työttömien Keskusjärjestö ry vaatii, että hallitus käynnistää pikaisesti selvityksen, miten työmarkkinatukiuudistus toteutetaan siten, että viimesijainen työttömyysturvan taso vastaa vähintään eurooppalaista minimitasoa. Näillä näkymin korotustarve on 300 euroa kuukaudessa.

Sosiaalisten oikeuksien seura on kannellut aktiivimallista Euroopan neuvostoon tänä vuonna (Valitus Euroopan neuvostoon aktiivimallista (172/2018).

Työttömien Keskusjärjestö edellyttää, että Suomi noudattaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Aktiivimalli leikkaa perustuslain vastaisesti työttömyysturvaa mielivaltaisesti.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi (@) tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen (@)tyottomat.fi

nuoli