Työttömien yhdistyksissä vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää

Työttömien yhdistyksissä vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää

Työttömien yhdistykset ovat merkittäviä toimijoita vapaaehtoistoiminnassa. Ne tarjoavat matalan kynnyksen toimintaa ja mahdollisuuksia yhdessäoloon ja vertaistukeen. Yhdistykset edistävät työttömien työvalmiuksia mm. järjestämällä työtä – ja toimintaa. Vapaaehtoistoiminnassa työskentelevät ovat monen eri ammattien osaajia.

Keskiviikkona 5.12. vietetään kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Työttömien Keskusjärjestö ja Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta järjestävät tällöin pääkaupunkiseudulla kaksi työpajaa, joissa ammatissa toimivat työntekijät ja työttömät kohtaavat toisiaan. Työpajoissa vapaaehtoiset opastavat työttömiä työnhakijoita eri työnhakukanavien käytössä ja omien kyvykkyyksien esiin nostamisessa työnhaussa.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski pitää tärkeänä vapaaehtoistoiminnan roolin esiin nostamista.
– Työttömien yhdistysten toiminnan kannalta kaikki yhteistyö, jonka avulla voidaan tukea työttömien polkuja työelämään, on tervetullutta. Vapaaehtoistoiminta on merkittävää myös sosiaalisten kontaktien ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Työnhakijoiden työelämävalmiuksien edistäminen on yksi yhdistysten päätehtävistä. Lisäksi yhdistykset tukevat pienituloisia ja vähävaraisia mm. terveysneuvonnalla, ruoka-avulla ja liikunta- ja kulttuuritoiminnalla

Työtön ilman työyhteisöä tarvitsee tietoa

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi painottaa, että työtön ilman työyhteisöä jää yleensä vaille sen kautta saatavaa tietoa työ- ja työn-hakumahdollisuuksista. Nesteen työpajat ovat innovatiivinen tapa pyrkiä tämän ongelman ratkaisuun ja sellaista tarvitaan lisää.

Toteutettavat työpajat ovat osa Nesteen Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi viime vuonna aloitettua Finlandia by Forest Machines -kampanjaa. Kampanja mahdollisti 400 000 kilometriä liikkumiseen työttömille työnhakijoille.

– Työttömyys on yksi Suomen suurimmista haasteista. Kampanjamme päättyi virallisesti vuoden 2017 lopussa, mutta sen aikana moni haastattelemamme työtön nosti esille liikkumisen lisäksi muitakin työnhakuun liittyviä haasteita. Tämä sai meidät miettimään, voisimmeko tehdä jotain enemmän. Työttömien Keskusjärjestö on antanut meille alustan auttaa ja luoda keskustelua keinoista työn löytämiseksi. Olemme äärimmäisen kiitollisia voidessamme olla osaltamme mukana mahdollistamassa työttömien polkuja työelämään, sanoo markkinointipäällikkö Heidi Peltonen Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnasta.

Helsingin Seudun Työpajat järjestetään Helsingin Työkanava HeTy ry:n ja Meri-Vuosaaren Työttömät ry:n tiloissa. Työpajoihin on ilmoittautunut yhteensä yli 40 työtöntä työnhakijaa.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461 irma.hirsjarvi (@) tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen (@) tyottomat.fi

nuoli