Toimintatonnit jäsenyhdistyksille haussa

Toimintatonnit jäsenyhdistyksille – hae nyt!

STEAn muuttuneiden käytäntöjen vuoksi jäsenyhdistysten tulee toimittaa Toimintatonni 2018 -hakemukset keskusjärjestön toimistolle 9.11.2017 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Toimintatonnia voivat hakea kaikki ne keskusjärjestön jäsenyhdistykset, joilla ei ole muuta STEAn avustusta. STEAlta on anottu Toimintatonneja varten 25.000 euroa. Jäsenyhdistykset voivat hakea avustusta virkistystoiminnan kehittämiseen (esimerkiksi jäsenille avoimet kulttuuritapahtumat, luontoretket yms.), matkustamiseen (virkistysretket, koulutukset tai TVY:n aluekokoukset) sekä toimintojen ylläpitämiseen (tietokoneet, teleliikenne). Avustusta ei voi käyttää yhdistysten liiketoimintojen kustannuksiin eikä toimitilojen korjaamiskuluihin.

Jäsenyhdistysten käyttöön siirrettävistä avustuksista tehdään kustakin STEAn kanssa siirtosopimus. Avustusten kustannukset pitää kohdistua vuodelle 2018.

Keskusjärjestön hallitus valitsee avustettavat yhdistykset avointen hakemusten perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) mihin avustusta käytetään + budjetti,

2) yhteyshenkilö sekä

3) tilinumero.

Toimintatonni maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen kuittien mukaan.

 

Lisätietoja
Juha Keränen, järjestösihteeri
Puh. 040 547 7090, juha.keranen@tyottomat.fi
Työttömien Keskusjärjestö ry, Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki

nuoli