Työttömyyden Kriisikokous: Oikeus työhön turvattava ihmisiä kunnioittaen

  • Työttömyyden Kriisikokous 2017 tunnelmakuvia © Antti Mutta
  • Lue Työttömyyden Kriisikokouksen esitelmöijien artikkelit TVYtteristä 4/2017
    • Leena Valkonen: Työttömyyden Kriisikokous: Oikeus työhön turvattava ihmisiä kunnioittavasti (sivut 6-7)
    • Sirpa Eklund: ”Se semmonen arvon tunne. Semmonen yhteiskunnan osanen. Ei mikään hiekanjyvä rattaissa” (sivut 10-11)
    • Kaisa Raittila: Hukuttava aalto aukeaa tieksi (sivu 27)

Työttömyyden Kriisikokous: Oikeus työhön turvattava ihmisiä kunnioittaen

Työttömyyden Kriisikokous kokosi 18.10. noin sata osallistujaa Alppilan kirkkoon Helsinkiin. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestö ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kallion seurakunta/Alppilan kirkko, Helsingin Työkanava HeTy ry, Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö UUTTA ry, Somaliland Seura ry ja Arete-verkosto ry. Päivään osallistui työttömiä ja työttömyyttä tuntevia asiantuntijoita. Pienryhmätyöskentelyssä kiteytettiin tämän hetken työttömyyden kuvaa.

Kokous esittää seuraavia toimia:

• Työttömille tarjottava palkkatöitä elämäntilanteet huomioiden.
• Työmarkkinatuen tasoa on nostettava työttömien toimeentulon turvaamiseksi.
• Palkkatukimäärärahoja on lisättävä ja kohdennettava pitkäaikaistyöttömyyden purkamiseen.
• TE-palveluiden resursseja on lisättävä ja uudistettava siten, että työttömiä palvellaan kumppaneina ihmisarvoa kunnioittaen, ei ainoastaan toimenpiteiden kohteina. Työllisyyspalveluissa tulee arvioida myös asiakkaiden kokonaishyvinvointi.
• Mikäli valinnanvapautta lisätään työllisyyspalveluihin, työttömille turvataan asiakasseteli, jolla työtön voi valita palvelutoimittajansa.
• Valtion budjettiin on korvamerkittävä rahaa yrityksille, joiden erityinen tehtävä on pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäminen (vrt. Ruotsin Samhällen-malli).
• Kirkon on lisättävä työllisyystoimiin panostamista.
• Ulosoton järjestelmää on uudistettava. Suojaosa on nostettava 900 euroon.
• Vähävaraisten asuntotuotantoa on lisättävä.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski
050 577 2580
jukka.haapakoski @ tyottomat.fi

nuoli