Tulevan hallituksen turvattava riittävät työllisyysmäärärahat ja palvelut työttömille

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous vaatii työttömille työtakuuta sekä riittävää panostusta työllisyysmäärärahoihin ja palveluihin. Työmarkkinatukea on korotettava 300 eurolla kuukaudessa.

Työttömien Keskusjärjestön jäsenistö oli tänään koolla vuosikokouksessaan Jyväskylässä ja laati seuraavan julkilausuman:

Keskusjärjestö on syvästi huolissaan kasvavasta eriarvoisuudesta ja pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilla tukea tarvitsevien asemasta.

Aktiivimalli on ollut leikkuri, joka on piinannut työttömiä taloudellisesti ja henkisesti. Kun töitä tai palveluita ei ole kaikille saatavilla, malli koetaan syyllistävänä. Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että aktiivimallia koskeva laki on kumottava.

Työmarkkinatuki on työttömien yleisin rahallinen etuus, mutta raskaasti verotettuna riittämätön elämiseen. Euroopan neuvosto on jo useasti moittinut Suomea perusturvan liian alhaisesta tasosta. Työttömien Keskusjärjestö vaatii työmarkkinatuen korottamista 300 eurolla kuukaudessa EU:n minimitasolle.

Keskusjärjestö esittää työtakuun käyttöönottoa. Malli tarkoittaa sitä, että palkkatukioikeutta aikaistetaan ja laajennetaan nykyisestä. Nuorille on järjestettävä työtä tai koulutusta kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Julkisen sektorin on turvattava työtakuun toteutuminen.

Keskusjärjestön jäsenistön mukaan työllistymistä tukevia keinoja on lisättävä ja erityisesti palkkatuen käyttöä on edistettävä. Työttömille on turvattava oikeus tehokkaaseen uraohjaukseen ja työhönvalmennukseen. Järjestöjen työllistävään toimintaan on turvattava riittävät resurssit.

Työttömille kuuluvat lakisääteiset terveystarkastukset tulee taata kaikissa kunnissa. Palvelujen saatavuus ja laatukriteerit on tarkemmin määriteltävä. Jatkotoimenpiteiden tulee olla maksuttomia.

Työttömien Keskusjärjestö haluaa kiinnittää huomiota työttömään ihmisenä, kansalaisena ja yhteiskunnallisena toimijana. Työ on oleellinen osa ihmisen identiteettiä, hyvinvointia ja osallisuutta. Työhön kuuluu muitakin arvoja ja etuja kuin palkka.

Työttömät kokevat usein, että heiltä itseltään on viety päätösvalta ja toimijuus heitä koskevissa asioissa. Esimerkiksi pyynnöistä huolimatta asiakas ei saa kasvokkaista aikaa asiansa selvittämiseksi.

Keskusjärjestö kannattaa kansalaisaloitetta TE-palveluiden asiakkaan aseman ja oikeuksien parantamisesta. Asiakkaille on taattava samanlaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Työttömälle kuuluu tieto hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tällä hetkellä asiakkaiden yhdenvertaisuus ei palveluissa toteudu.

Työttömien Keskusjärjestö on riippumaton kansalaisjärjestö, joka toimii jäsenistönsä ja työttömien edunvalvojana. Keskusjärjestöön kuuluu noin 80 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 5000 jäsentä.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi (@) tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen (@) tyottomat.fi

nuoli