Työllisyysfoorumi 2018: Työttömien perusoikeudet palautettava

Työllisyysfoorumi 2018: Työttömien perusoikeudet palautettava

Kaikille avoin kaksipäiväinen Työllisyysfoorumi2018 toteaa, että työvoimapulasta huolimatta on syytä vihdoin tunnustaa, että työpaikkoja ei ole kaikille työttömille, eivätkä sanktiot niitä luo. Nyt luotu sanktioiden tuottamien pelkojen koneisto estää ihmistä harkitsemasta ja toimimasta järkevällä tavalla. Sanktiokoneiston sijaan palveluiden lähtökohtana tulee olla, että työllisyyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut järjestetään elämäntilanteet huomioiden.

Kirkkohallituksen johtava asiantuntija Kari Latvuksen mielestä seurakunta voisi olla aktiivisempi työllisyyspolitiikassa, ja yhtenä suurimmista työnantajista antamassa myös oman panoksensa työllisyyskeskusteluun. Työttömyyden pitkittyminen ja sen tuottama köyhyys näkyy diakoniatyön arjessa selvästi aiempaa raskaampana. Kirkkohallituksen yhteiskunnallisen työn asiantuntija Kari Latvus esitti myös avausta yksilön oikeuteen vetäytyä systeemistä ilman toimeentulon menettämistä. Monissa kommenteissa päivien aikana viitattiin perustulon tarpeeseen.

Työttömyys on sosiaalisessa ja taloudellisessa mielessä tragedia

Tutkija Jouko Kajanoja muistutti, että työhaluisten, työkykyisten ja osatyökykyisten pitäminen työttömänä on OECD:n raportin mukaan sekä sosiaalisessa että taloudellisessa mielessä tragedia. Se on yhteiskuntien kyvyttömyyttä sopeutua yksilölisiin eroihin.

Tutkija Jouko Karjalaisen vetämässä paneelissa käsiteltiin kansalaisuutta ja osallisuutta liittyen työvoimapalveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan mielekkyyttä ja tuloksellisuutta kritisoitiin voimakkaasti. Samoin kuntien ja maakuntien työnjako jatkossa on Kuntaliiton kehittämispäällikön Erja Lindbergin mukaan suuri kysymysmerkki. Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa sanoi, että aktiivimalli tuottaa työtä ainoastaan muille kuin työttömälle. Tampereen TE-keskuksen palvelukeskuksen johtaja Tommi Eskola totesi, että terveydentilansa kanssa kamppailevat ja apurahalla työskentelevät ovat aktiivimallissa väliinputoajia.

Voiko työstä kieltäytyä?

Työstä kieltäytymisestä käsittelevässä paneeliin osallistuivat PAM:in edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, Työstäkieltäytyjäliiton Eetu Viren ja puheenjohtajana Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. He kaikki puolustivat oikeutta kieltäytyä töistä ja olivat kaikki itse monialaisia työnarkomaaneja. Eetu Viren totesi, että työstä kieltäytyminen on innovaatioiden lähde. Sitä ilman pyörääkään ei olisi keksitty.

Seminaarin keskustelut kiertyivät aina uudelleen siihen, millainen ihmiskäsitys nyt tehtävän työvoimapolitiikan takana on. Osallistujat kritisoivat näkemystä työttömistä kyvyttöminä olentoina, joiden elämää tulee valvoa viranomaisten voimin.
– Pelko työttömyysturvan epäämisestä on todellinen ongelma luottamuksellisen yhteistyön syntymisestä TE-hallinnon viranomaisten kanssa. Palvelut koetaan usein hyödyllisinä, mutta turhan jäykkinä. Nyt on palautettava valta työttömälle itselleen päättää omasta työnhaustaan, sanoo Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Kirkkohallituksen ja Työttömien Keskusjärjestön yhteistyössä järjestämä Työllisyysfoorumi2018 keräsi satapäisen yleisön Kallion Setlementtitaloon 27.-28.9.2018. ”Minne työpaikat karkaavat” oli saanut nimensä luvan kanssa elokuvaohjaaja Aki Kaurismäeltä. Päivillä keskityttiin teeman ja tunnelman mukaisesti työttömien elämään, kokemuksellisuuteen ja yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

nuoli