Työttömien Keskusjärjestö toivottaa hyvää vappua ja vetoaa päättäjiin!

Työttömien Keskusjärjestö toivottaa hyvää vappua ja vetoaa päättäjiin!

Työttömien Keskusjärjestö toivottaa hyvää vappua!

Kymmenet tuhannet perheet ovat nyt veitsen terällä. He joutuvat harkitsemaan lomatusten ja työttömyyden yllättäessä kaiken toimintansa uusiksi. Tilanne on erittäin poikkeuksellinen ja kukaan ei voi varmuudella sanoa, miten asiat tästä eteenpäin kehittyvät.

Suomi on hyvinvointiyhteiskunta. Maailman huippua! Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu, että heikoimmastakin pidetään huolta. Näin on toimittu etenkin sairauden riskiryhmään kuuluvien osalta – ja hyvä näin.

Suomi elää yrittäjyydestä ja kansainvälisestä kaupasta. Näiden hoitamiseen on etsitty keinoja ja tarjottu ratkaisuja sekä rahoitusta. Tämä on tärkeää.

Nyt tarvitaan rohkeutta pitää huoli myös hyvinvointiyhteiskunnan muista tärkeistä rakenteista. Vaikeassa asemassa olevien ihmisten perustarpeista ja turvasta täytyy pitää kiinni kriisin aikana. Julkisuuteen kantautuu esimerkiksi erittäin huolestuttavia viestejä siitä, että perheiden päihteidenkäyttö ja perheväkivallan ongelmat jäävät pimentoon, kun koulut ovat kiinni. Ruokajakeluiden kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja se on näkynyt myös jäsenyhdistyksissämme.

Työttömien yhdistykset ja muutkin kolmannen sektorin toimijat järjestävät erittäin tärkeitä täydentäviä sosiaali- ja terveyspaleluita. Valitettavasti esimerkiksi kuntouttavia palveluja on jouduttu keskeyttämään. Kuolemiltakaan ei ole vältytty, kun on repsahdettu takaisin aineisiin – tai muutoin toivo on hiipunut.

Olemme Työttömien Keskusjärjestössä käyneet läpi yhdistystemme tilanteen ja jako näyttä olevan selvää. Niissä kunnissa, joissa kuntayhteistyö toimii, pidetään huolta esimerkiksi tiloista ja vuokrista sekä joskus työntekijöiden palkkauksesta. Silloin toiminta jatkuu ja avuntarvitsijat saavat tukea. Niissä kunnissa, joissa tätä tukea ei ole, on ilmoitettu jopa yhdistysten lakkauttamisuhasta.

Kunta säästää, kun ihmisistä pidetään huolta. Kiusaus leikkauksiin on varmasti kova, mutta työttömyyden purkaminen on hidasta ja jos verkostojen annetaan näivettyä. Uuden rakentaminen ei käy käden käänteessä.

Vetoamme kuntiin ja valtioon: varmistakaa, että työttömien tukena toimivat kolmannen sektorin yhdistykset ovat voimissaan ja toimintakykyisiä. Ilman niitä mitkään kuntaresurssit eivät tule riittämään työttömyyden ja köyhyyden hoidossa. Yhdistykset saavat toimintaansa myöskin STEAn avustuksia, mihin kunnat eivät ole oikeutettuja. Tätä verkostoa tukemalla kunta pitää huolta myös omasta taloudestaan ja kuntalaisten hyvinvoinnista.

Työttömien Keskusjärjestö toivottaa voimia, jaksamista ja kaikille parasta mahdollista vappua!

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

nuoli