Työttömien Keskusjärjestö vaatii oikeat numerotilastot työllisyyskeskusteluun

Työttömien Keskusjärjestö vaatii oikeat numerotilastot työllisyyskeskusteluun

Työttömien Keskusjärjestö haluaa hallituksen olevan selkeä puhuessaan työllisyysluvuista. Seura-lehti nosti esiin lukujen ongelmat kertoessaan, kuinka 500 000 suomalaista tekee ilmaistyötä. He eivät ole työttömiä, mutta eivät myöskään saa palkkaa. Myös aktiivimallin onnistumisesta on erilaisia esityksiä.

Työllisyyden paraneminen on pääosin kansainvälisen taloustrendin tulosta. Hallituksen käynnistämä aktiivimalli tuottaa tilastollista harhaa työllisyyden noususta. Sen toimenpiteissä, esimerkiksi työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, eivät kuulu tilastoinnissa työttömiin.

Aktiivimalli tulkitsee, että 18 tuntia pakollista palkkatyötä kuukaudessa tekevä, yrittäjyyttä harjoittava tai työvoimakoulutuksessa oleva ei ole työtön. Luvut kertovat senkin, että 134 000 työtöntä ei aktiivimallin vaatimuksiin yltänyt, vaan heidän työttömyyskorvaustaan leikattiin. Monet ovat karenssissa, vaikka ovat noudattaneet sovittua työllisyyssuunnitelmaa, eivätkä näy työttömänä. Myös nollatuntisopimuksella oleva on tilastollisesti työssäkäyvä.

Työttömien Keskusjärjestö korostaa, että tilastojen avaaminen ja oikeilla termeillä keskusteleminen on olennaista. Jo yhden tunnin viikossa työskentelevä on tilastoissa työssäkäyvä. Karensseissa olevatkaan eivät kuulu työttömiin, ja jostakin syystä heidän määränsä on noussut. Tiedossa ei ole, kuinka moni on jättäytynyt aktiivimallin aikana systeemin ulkopuolelle. Työttömien Keskusjärjestön jäsenjärjestöt haluavat muistuttaa, että oikea työvoimapolitiikka vaatii todellisuutta vastaavien tietojen käyttöä.

Keskusjärjestön mielestä hallituksen tulee sanktiomallien hiomisen sijaan keskittyä työllisyyttä ja toimeentuloa kehittäviin toimenpiteisiin, kuten pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan parantamiseen, työn jakamiseen, kierrättämiseen ja koulutukseen. Työttömien Keskusjärjestö kiittää hallituksen antamaa työttömyyteen liittyvää koulutusesitystä hyvänä alkuna.

Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallitukselta aktiivimallin perumista ja sen aiheuttamien taloudellisten ongelmien korvaamista. Kyseinen laki asettaa ihmiset asuinpaikan, iän ja ammatin suhteen vahingollisesti eriarvoiseen asemaan, joka on ainutlaatuista Suomen lainsäädännössä.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, Työttömien Keskusjärjestö ry, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi
Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa, Jyvässeudun Työllistämisyhdistys – JST ry, 040 595 6504 eija.tuohimaa@jstry.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

nuoli