Hallituksen budjettipäätökset eivät pure työttömyyden kovaan ytimeen

Hallituksen budjettipäätökset eivät pure työttömyyden kovaan ytimeen

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että tiukalla budjettikurilla ei taltuteta työttömyyden kovaa ydintä.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski painottaa, että työttömyyden kovaan ytimeen pystytään vaikuttamaan panostamalla aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan. Palkkatukimäärärahoja tarvitaan etenkin kolmannelle sektorille lisää, jolloin saadaan työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille. Hallituskaudella näitä panostuksia on vähennetty, ja osittain myös siksi työttömyyden ns. kova ydin on jäänyt vaille riittävää tukea.

– Jäsenyhdistystemme mukaan palkkatuki on parasta työllisyyttä edistävää toimintaa, koska palkkatuella tehdään työehtosopimusten mukaista työtä. Yhdistyksissä on huomattu, että talouden nousukaudella hyvät työntekijät päätyvät nopeasti avoimille työmarkkinoille, Haapakoski sanoo.

Työttömien Keskusjärjestö vaatii, että hallitus tekee nyt tuntuvat panostukset kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien eteen. Työttömien yhdistyksillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on pitkä kokemus työllisyyden edistämisestä. Jos kolmannen sektorin osaaminen menetetään, osa työttömistä syrjäytetään kokonaan. 1990-luvun lopulla, kun kolmannen sektorin työllisyystoimintaan panostettiin, yhdistykset työllistivät jopa 10-vuotta työttömänä olleita hankkeisiin.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski @ tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi @ tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen @ tyottomat.fi

nuoli