Vaalit työttömien näkökulmasta

Vuoden 2023 eduskuntavaaleja tituleerataan valtion talouden tasapainotusvaaleiksi. Valtion velkaantumisen vaaroista on varoitettu etenkin Valtiovarainministeriössä, mutta myös Euroopan Unionin komission tasolta. Kun Suomessa kansalaisia poistuu ikääntymisen johdosta työmarkkinoilta enemmän, mistä ja miten saadaan uusia tekijöitä tilalle?

Vaalit työttömän näkökulmasta, poimintoja 6 suurimman puolueen vaali- ja puolueohjelmista

Mitä tämä vaaliasetelma tarkoittaa työttömien näkökulmasta? Tässä otamme esiin muutamia nostoja kuuden suurimman eduskuntapuolueen ohjelmista. Olemme koostaneet myös liitetiedoston (katso sivun lopusta) halukkaille. Siinä on koottuna lisää lainauksia puolue- ja vaaliohjelmista, vaikka ihan kokonaisvaltaiseen arvioon eivät meidän rahkeemme riittäneet. Toivottavasti tämä kuitenkin helpottaa empiviä näin vaalipäivän alla.

Säästöpaineet jakavat puolueiden kantoja leikkauksien ja veronkorotusten suhteen

Yleisellä tasolla Keskusta asemoi itsensä valtion talouden tasapainotuksessa puolueeksi, joka on valmis korottamaan veroja, mutta myös tekemään leikkauksia julkiseen talouteen. Kokoomus painottaa leikkauksia, mutta säästöjä vältetään koulutus- ja kulttuurimenoista, työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisistä menoista sekä maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta.” Myös Perussuomalaiset ovat asemoitumassa vahvemmin leikkauslinjalle sekä työllisyyden ja yrittämisen kannalta epäkannustavien verojen alentamiselle. Leikkausten priorisoinnissa ovat etenkin menoerät, jotka kohdistuvat maahanmuuttoon tai kehitysyhteistyöhön.

Kaikki yllämainitut puolueet ovat ehdottaneet ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista siten, että ansiosidonnainen työttömyysturva on ylempi työttömyyden keston alkuvaiheessa. Kokoomus ehdottaa myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston leikkaamista sadalla päivällä. Vihreät ehdottavat ansiosidonnaisen keston sitomista talouden suhdannevaihteluun. Keskusta ja Kokoomus myös haluavat poistaa työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden kokonaan (työttömien ns. eläkeputken).

Julkisten palveluiden ja etuuksien puolustajiksi ovat profiloitumassa etenkin Vasemmistoliitto, SDP ja Vihreät. Veronkorotukset ovat ym. puolueita suurempia ja leikkaukset pienempiä. Työttömien Keskusjärjestön nostamista teemoista etenkin Vasemmistoliitto on ottanut suoraan koppia mm. ehdottomalla perusturvan tason nostoa, kuntouttavan työtoiminnan kulukorvauksen nostamista 12 euroon/päivä ja työttömyysturvan suojaosan nostoa 500 euroon. Työttömien keskusjärjestön vaalitavoitteet voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Perusturva puhuttaa vasemmistoa vaalien lähestyessä

Vihreät haluavat myös nostaa perusturvan tasoa. He poistaisivat perusturvan ja ansioturvan välisen kytköksen, jotta perusturvaa voidaan nostaa, nostamatta ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

SDP:llä on liuta yksityiskohtaisia ehdotuksia mm. yleisturvamalli, jossa on takuutaso, yleistaso ja aktiivitaso. Ideana on uudistaa sosiaaliturvaa nykymallin pohjalta. Malli teknisyydessään herättää ehkä enemmän kysymyksiä, kuin tarjoaa selkeitä vastauksia. Oleellista työttömien osalta on, että tahtotila on vähentää toimeentulotukiriippuvuutta (takuutaso) riittävän korkealla yleistasolla, sekä turvata nykyistä paremmat julkiset työllisyyspalvelut.

Vihreät ja Vasemmistoliitto tuovat selkeänä vaihtoehtona perustulomallin kehittämisen – ainakin pitkällä aikavälillä.

Työllisyyspalvelut ja -politiikka uudistuvat suurimpien puolueiden käsissä

Työllisyyspalveluiden osalta Kokoomus tavoittelee nykyistä yksilöllisempää työllisyyspalvelua myös pitkäaikaistyöttömille. Keskusta penää osallistavaa sosiaaliturvaa ja kokonaisvaltaisia uudistuksia työllisyyspalveluihin. Puolue ehdottaa mm. uutta Työelämän portaat -mallia, missä tavoitteena on nykyistä kannustavampi siirtyminen suoraan pitkäaikaistyöttömyydestä yrityksiin veroetuuksia muuttamalla.

Vasemmistoliiton Työtakuu-malli takaisi työpaikan palkkatuella kaikille yli 12 kk työttömänä olleille. SDP vahvistaisi edelleen lanseeraamaansa Pohjoismaista työvoimapalvelumallia.

Perussuomalaiset ovat niukkasanaisia työllisyyspolitiikassa. He ehdottavat yrityksille vapaaehtoista työvoimapoolia ja eläkeläisille osa-aikatyötä. Lisäksi Perussuomalaiset toteavat, että ”kokonaisveroasteen pitäminen maltillisena on tehokasta työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa.”

 

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja – Työttömien Keskusjärjestö

Tutustu puolueiden vaali- ja puolueohjelmiin:

Keskusta: vaaliohjelma

Kokoomus: eduskuntavaaliohjelma, talouspoliittinen ohjelma sekä vaihtoehtobudjetti

PS: talous-, maahanmuutto-, ulko- ja turvallisuus-, kriminaali- sekä maatalouspoliittiset ohjelmat sekä vaihtoehtobudjetti

SDP: vaaliohjelma

Vasemmistoliitto: vaaliohjelma

Vihreät: vaaliohjelma sekä poliittinen ohjelma

 

Vaali-ja-puolueohjelmat-koonti-2023

nuoli