Vierasblogi: Hyvinvointipajalta uusia ideoita hyvinvointitsempparitoimintaan

Vierasblogi: Hyvinvointipajalta uusia ideoita hyvinvointitsempparitoimintaan
Istumajalkapalloon on helppo tulla mukaan

Työttömien Keskusjärjestön Askelia voimaan -hankkeessa koulutetaan työttömien yhdistyksiin vertaisohjaajia eli hyvinvointitsemppareita, joiden tehtävänä on edistää pitkäaikaistyöttömien terveellisiä elintapoja omassa yhdistyksessään. Tsemppareiden kouluttaminen alkoi vuonna 2022 UKK-instituutin toteuttamilla tietopitoisilla koulutuspäivillä. Helmikuussa 2023 hyvinvointitsempparit saivat osaamiseen vahvistusta toiminnallisella kaksipäiväisellä koulutuskokonaisuudella Tampereella Silta-Valmennusyhdistyksen Hyvinvointi-pajalla. Tsemppareiden toiveiden mukaisesti helmikuisen koulutuksen päätavoitteena oli tarjota uusia ideoita matalan kynnyksen liikuntalajien ohjaamiseen sekä vahvistaa ja rohkaista jokaista osallistujaa toimimaan tsempparina itselleen luontevalla tavalla. Lisäksi päivien aikana verkostoiduttiin ja ideoitiin yhdessä tsempparitoiminnan jatkoa.

Kouluttajana toimi Silta-Valmennusyhdistyksen Hyvinvointipaja Liikkuvan valmentaja Juhani Vesa. Juhani on koulutukseltaan liikunnanohjaaja ja toiminut Hyvinvointipajalla kuntouttavan työtoiminnan valmentajana pajan perustamisesta (v. 2019) lähtien. Isossa liikuntahallissa sijaitseva Hyvinvointipaja on maanlaajuisesti ainutlaatuinen kuntouttavan työtoiminnan ympäristö, joka mahdollistaa monien yksilö- ja ryhmämuotoisten liikuntalajien harjoittelun. Työtoimintapäivän aikana osallistujat voivat huolehtia myös omasta fyysisestä toimintakyvystään liikunnan avulla.  Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi Silta-Valmennusyhdistys tarjoaa sekä Pirkanmaalla että muualla Suomessa monipuolisesti muita nuorten ja työikäisten työ- ja toimintakykyä vahvistavia palveluja sekä avointa toimintaa (katso lisää: https://www.siltavalmennus.fi/kenelle).

Hyvinvointipaja innosti hyvinvointitsempparit kokeilemaan uusia liikuntamuotoja

Ensimmäisen koulutuspäivän iltapäiväksi kokoonnuttiin Hyvinvointi-pajan tiloihin ryhmäytymään, tutustumaan kouluttajaan ja orientoitumaan seuraavaan päivään. Keskustelun lomassa nautittiin kahvit ja sämpylät, ja osa tsemppareista innostui kokeilemaan pajan monipuolisia liikuntavälineitä. Osa jäi vielä pelailemaan pingistä, kun muut lähtivät jatkamaan iltaa Tampereeseen tutustuen.

Toisena päivänä paneuduttiin matalan kynnyksen liikuntalajikokeiluihin ja haettiin inspiraatiota omaan tsempparitoimintaan. Päivän aikana oli mahdollista päästä kokeilemaan erilaisia osallistujille uusia lajeja kuten curlingia, istumalentopalloa ja Speden spelejä. Hyvinvointitsempparit kokivat helposti käyttöönotettavien, monenlaisen osallistumisen mahdollistavien lajien kokeilun yleisesti innostavana ja uusia ideoita oman yhdistyksen tsempparitoimintaan antavana. Päivän toiminnallisten osioiden välissä tehtiin yhdessä happihyppely vajaan kilometrin päässä sijaitsevaan Silta-Lounasravintolaan.

Päivän päätteeksi kokoonnuttiin vielä lyhyesti ideoimaan toiminnan jatkoa. Erityisesti osallistujien toiveeksi nousi tsempparitoimintaa tukevan ohjausmateriaalin kokoaminen kirjoihin ja kansiin helposti lähestyttäväksi materiaalipankiksi. ”Tsempparin käsikirjan” kokoaminen alkaa hankkeessa seuraavana Työttömien keskusjärjestön ja Silta-Valmennusyhdistyksen yhteisenä projektina, johon tsempparit pääsevät osallistumaan intonsa mukaan.

Teksti: Mira Roine, hankejohtaja, Silta-Valmennusyhdistys

Lisätietoja hyvinvointitsempparikoulutuksesta:

Heli Niromaa

hankekoordinaattori
044 544 3613

heli.niromaa(at)tyottomat.fi

Vauhdikkaasti curlingia

Vauhdikkaasti curlingia

Lentopallo luonnistuu istuen

Lentopallo luonnistuu istuen

nuoli