Vaikeiden asioiden puheeksiottoa voi ja kannattaa opetella – koulutusta Joensuussa

Vaikeiden asioiden puheeksiottoa voi ja kannattaa opetella – koulutusta Joensuussa

Vaikeiden asioiden puheeksiottoa voi ja kannattaa opetella – koulutusta Joensuussa

Huolen puheeksiotto on taito, jota voi opetella. Työttömien Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteinen Terveydeksi-hanke pitää Joensuussa tiistaina 14.1.2020 koulutusiltapäivän työttömien parissa työskenteleville ammattilaisille teemalla Ota puheeksi – opasta palveluihin.

Koulutuksen tavoitteena on, että ammattilaiset ja toimipaikat saisivat riittävästi tietoa ja tukea omien asiakkaidensa tukemiseen ja ohjaamiseen ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen. Koulutus perustuu Terveydeksi-hankkeen kokoamaan käsikirjaan ja koulutusmalliin.

– Koulutukset räätälöidään yhteisöjen tarpeisiin ja tilaisuuksissa voidaan käsitellä esimerkiksi unettomuutta, päihdeongelmia tai peliongelmia tarkemmin. Koulutus antaa keinoja helpottamaan asiakastyötä ja aiheita lähestytään esimerkkien avulla, kertoo terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra Terveydeksi-hankkeesta.

Koulutustilaisuuksia on pidetty viime keväästä alkaen yhteensä jo yli 20 eri puolilla Suomea. Koulutusta puheeksiottoon on suunnattu työttömille työnhakijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville toimijoille.

Koulutus puheeksiottoon on koettu hyvin tarpeellisena. Asiakaspalautteessa on todettu muun muassa, että tilaisuus on herättänyt miettimään omia toimintatapoja asiakkaiden kanssa. Koulutuksen kautta oppii ymmärtämään, miten voi hyödyntää vertaistukea. Ryhmätehtävät ja käytännön esimerkit on koettu hyvinä esimerkiksi päihteisiin tai pelaamiseen liittyvät aidot tapaukset.

Koulutukset tulevat jatkumaan tänä vuonna uudessa STEAn rahoitteisessa hankkeessa Terveydeksi 2.0. Koulutuksia kehitetään edelleen osallistujapalautteen kautta. Tilaisuuksissa on mukana ammattikouluttaja ja hankkeen sosiaali- ja terveyspalveluohjaajat. Koulutukset on tarkoitettu Työttömien Keskusjärjestön jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille, jotka toimivat työttömien työnhakijoiden parissa.

Lisätietoja
Terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra, 045 699 5393, ulla-maija.kopra@tyottomat.fi
Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, 045 699 4234, katriina.lehtovaara@tyottomat.fi

nuoli