TE-toimisto – portinvartijasta palveluiden koordinaattoriksi

TE-toimisto – portinvartijasta palveluiden koordinaattoriksi

TE-toimisto – portinvartijasta palveluiden koordinaattoriksi

Työttömien Keskusjärjestön hallitus kannustaa pääministeri Sanna Marinin hallitusta jatkamaan hallitusohjelman toteuttamista. Hallitusohjelmassa on hyviä toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen toteuttaman perustulokokeilun tulokset julkaistaneen pian. Siitä saanemme eväitä hallitusohjelmassa kirjatun negatiivisen tuloveron kokeiluun. Myös pääministeri Sanna Marinin nostama ajatus työajan lyhentämisestä kuuteen tuntiin on saanut runsasta huomiota kansainvälisestikin.

Näitä maailmanlaajuisesti kiinnostavia työelämää parantavia ja työllisyyttä edistäviä ideoita tulee edistää uusin kunniahimoisin kokeiluin. Siten Suomi lunastaisi maailmalla johtajuuden innovatiivisena hyvinvointiyhteiskunta.

Käsillä on myös hallituksen esitys, jossa siirrettäisiin osa TE-toimiston tehtävistä Kelalle ja työttömyyskassoille. Tämä johtunee siitä, että TE-toimiston henkilöstöresursseja on vähennetty. TE-toimiston tehtävien vähentämisen sijaan Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii, että TE-toimiston henkilöstöresursseja lisätään.

– TE-toimistoilla tulee olla riittävät resurssit keskittyäkseen työllisyyden, työttömien työ- ja toimintakyvyn tukemiseen sekä elinkeinotoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Tulevien sote-keskusten valmistelussa tämä tulee ottaa huomioon, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski toteaa.

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi esittää TE-keskustoiminnan kokonaisvaltaista uudistamista.

-TE-keskus tulee muuttaa valvonnan, kirjaamisen ja sanktioinnin koneistosta kansalaisten tuen ja toiminnan keskuksiksi. TE-keskukset koordinoisivat kokoon kaikki asianosaiset: rekryfirmat, kolmannen sektorin toimijat, kuntien työllisyysväen ja yrittäjät, sekä koulutusta tarjoavat tahot, ja pitäisi huolen, että työmarkkinoiden tarpeet kohtaavat. Suuntana tulee olla oikeuksien ja mahdollisuuksien tie.

Työttömien Keskusjärjestön hallitus kokoontui Helsingissä tänään.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

nuoli