Kumppaneille

Järjestöt ja organisaatiot

Sovi terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän käynnistä toimipaikkaanne tai yhdistykseenne tapaamaan työttömiä.

Olemme mukana eri verkostoissa ja teemme monenlaista yhteistyötä, myös valtakunnallisesti.

Tulemme  mielellämme kertomaan toiminnastamme ja keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista  pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisessä.

Oppilaitokset ja opiskelijat

Teemme oppilaitosvierailuja ja välitämme tietoa pitkäaikaistyöttömyydestä tulevaisuuden sote-ammattilaisille.

Tarjoamme opinnäytetöiden aiheita ja yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien palveluihin sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyen

Listat opinnäytetöiden aiheista sekä valmiista opinnäytetöistä löytyvät materiaalipankista.

Ota yhteyttä

Katriina Lehtovaara, toimintakoordinaattori
045 699 4234, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi
Ulla-Maija Kopra, terveydenhoitaja YAMK, työkykykoordinaattori
045 699 5393, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi
Veera Luoto, sosiaalityöntekijä, työkykykoordinaattori
045 698 6761, veera.luoto (@) tyottomat.fi

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto on vapaaehtoinen ja avoin. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki työttömien terveystarkastuksia tekevät sekä työttömien terveyspalvelujen kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset.

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkostoa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Työterveyslaitoksen sekä Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Terveyttä työttömille -toiminnan kanssa.

Verkoston tavoitteena on tukea vertaisoppimista ja vertaistiedonvaihtoa toimivista käytännöistä työttömien terveystarkastuksissa ja niihin liittyvissä palveluissa ja edistää osaamista,

  • kartoittaa kansallisen tason kehittämistarpeita ja koota tietoa,
  • rakentaa ammattilaisten kanssa kansallista suositusta työttömien terveystarkastuksen toteutukseen.

Verkosto kokoontuu  ”Työttömien terveyden tueksi” -iltapäivinä neljä kertaa vuodessa. Tapaamisten välillä käytössä on THL:n sähköinen työtila.

Työttömien terveyden tueksi iltapäivät vuonna 2023:

  • 23.3.23 Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkoston webinaari 13-16. Teema: Kirjaaminen, tilastointi ja muutoksissa jaksaminen
  • 25.5.23 Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkoston webinaari 12-16. Teema: Motivoiva haastattelu ja asiakkaan kohtaaminen
  • 7.9.23 Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkoston webinaari 13-16. Teema: Yhteistyö ja monialaisuus hyvinvointialueilla
  • 23.11.23 Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkoston webinaari 12-16. Teema: Mielenterveys ja palvelupolut

Verkostoon voi liittyä Innokylän kautta: Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto | Innokylä (innokyla.fi)

nuoli