Kumppaneille

Järjestöt ja organisaatiot

Sovi terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän käynnistä toimipaikkaanne tai yhdistykseenne tapaamaan työttömiä.

Olemme mukana eri verkostoissa ja teemme monenlaista yhteistyötä, myös valtakunnallisesti.

Tulemme  mielellämme kertomaan toiminnastamme ja keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista  pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämisessä.

Oppilaitokset ja opiskelijat

Teemme oppilaitosvierailuja ja välitämme tietoa pitkäaikaistyöttömyydestä tulevaisuuden sote-ammattilaisille.

Tarjoamme opinnäytetöiden aiheita ja yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien palveluihin sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyen

Listat opinnäytetöiden aiheista sekä valmiista opinnäytetöistä löytyvät materiaalipankista.

Ota yhteyttä

Heli Niromaa, terveyden edistämisen koordinaattori
044 544 3613, heli.niromaa (@) tyottomat.fi
Ulla-Maija Kopra, terveydenhoitaja YAMK, työkykykoordinaattori
045 699 5393, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi
Veera Luoto, sosiaalityöntekijä, työkykykoordinaattori
045 698 6761, veera.luoto (@) tyottomat.fi

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto on vapaaehtoinen ja avoin. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki työttömien terveystarkastuksia tekevät sekä työttömien terveyspalvelujen kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset.

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkostoa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL yhteistyössä Työterveyslaitoksen sekä Suomen Terveydenhoitajaliiton ja Terveyttä työttömille -toiminnan kanssa.

Verkoston tavoitteena on tukea vertaisoppimista ja vertaistiedonvaihtoa toimivista käytännöistä työttömien terveystarkastuksissa ja niihin liittyvissä palveluissa ja edistää osaamista,

  • kartoittaa kansallisen tason kehittämistarpeita ja koota tietoa,
  • rakentaa ammattilaisten kanssa kansallista suositusta työttömien terveystarkastuksen toteutukseen.

Verkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa Teams-verkkokokouksina. Tapaamisten välillä käytössä on THL:n sähköinen työtila.

Verkoston työpajat vuonna 2024:

  • 15.2.2024 klo 12.30 – 15.30 teemana ”Yhteistyö ja -toimijuus työttömien terveystarkastuksissa”
  • 16.5.2024 klo 12.30-15.30 teemana ”Digitaaliset palvelut”
  • 3.10.2024 klo 12.30-15.30 teemana ”Monikulttuurisuus”

Verkostoon voi liittyä Innokylän kautta: Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto | Innokylä (innokyla.fi)

nuoli