Työttömälle

Hyvinvointialueiden tehtävänä on järjestää työttömien terveyspalvelut

Työttömänä saat omasta sosiaali- ja terveyskeskuksestasi kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Tarvittaessa sinut voidaan ohjata jatkohoitoon, kuten esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tai kuntouttaviin palveluihin.

Myös työttömänä voit olla sairauslomalla

Hae tarvittaessa sairauslomaa ja sairauspäivärahaa. Hae sairauslomaa varsinkin, jos et pysty sairastumisen takia hakemaan kokoaikatyötä tai osallistumaan työllisyyspalveluihin.

Varaa aika sosiaali- ja terveyskeskuksen terveydenhoitajalle tai lääkärille. Voit tehdä oirearvion Omaolossa ennen kuin varaat ajan.

Jos sairautesi kestää yli kymmenen päivää, hae sairauspäivärahaa Kelasta. Tarvitset sairauspäivärahaa varten lääkäriltä todistuksen tai lausunnon.

Lue lisää: https://www.suomi.fi/oppaat/tyottomyys/hyvinvointi/sairastaminen

Sinulla on oikeus työttömän terveystarkastukseen

Hyvinvointialueesi terveyspalveluiden lisäksi olet oikeutettu työttömän terveystarkastukseen, joka on  ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Terveystarkastuksessa saat tärkeää ja ajantasaista tietoa terveydentilastasi sekä neuvoa, ohjeita ja tarvittaessa ohjauksen jatkohoitoon.

Tarkastusten tavoitteena on

 • terveyden ja työkyvyn arviointi sekä niiden ylläpitäminen ja edistäminen,
 • sairauksien tunnistaminen ja ehkäiseminen,
 • ohjaaminen jatkohoitoon tai kuntoutukseen (Kelan lääkinnällinen, ammatillinen tai sosiaalinen kuntoutus).

Samalla otetaan kantaa jäljellä olevaan työkykyyn tai työkyvyttömyyteen.

Tarkastusten toteuttaminen vaihtelee alueittain, mutta useimmiten terveystarkastus sisältää:

 • terveystietojen, voimavarojen ja elämäntilanteen kartoitusta,
 • rokotustietojen päivittämisen,
 • peruslaboratoriokokokeita ja mittauksia (esim. verenpaine)
 • kuulon ja näön tutkimukset tarvittaessa,
 • ohjausta ja tukea terveydestäsi huolehtimiseen,
 • tarvittaessa lähetteen lääkärin tai muun asiantuntijan (esim. fysioterapeutti) vastaanotolle

Terveystarkastus on vapaaehtoinen ja maksuton, mutta sitä seuraavat käynnit tai toimenpiteet saattavat olla maksullisia. Saatat olla oikeutettu alennukseen näistä maksuista asiakasmaksulain perusteella. Lue lisää asiakasmaksulaista alempana.

Terveystarkastuksen tekee useimmiten terveydenhoitaja sosiaali- ja terveyskeskuksessa tai työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimipisteessä (TYP).

Lue lisää: https://www.suomi.fi/oppaat/tyottomyys/hyvinvointi/sairastaminen#kysy-terveystarkastuksesta

Miten työttömän terveystarkastukseen pääsee tai hakeudutaan?

Järjestämistapa vaihtelee eri hyvinvointialueilla. Joillakin alueilla tarkastukseen voi hakeutua itse suoraan varaamalla ajan. Toisaalla siihen tarvitaan lähete esimerkiksi työvoiman palvelukeskukselta (TYP), TE-palveluilta tai sosiaalitoimesta.

Kysy oman terveysasemasi ajanvarauksesta tai palveluneuvonnasta, miten tarkastukseen pääsee ja tarvitaanko siihen lähetettä.

Lue lisää: https://www.suomi.fi/oppaat/tyottomyys/hyvinvointi/

Asiakasmaksuista voi saada alennusta

Jos olet pienituloinen, voit asiakasmaksulain, 11 § perusteella hakea julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista alennusta. Kerro taloudellisesta tilanteestasi jo käynnilläsi. Jos olet saanut jo laskun, ota yhteyttä palvelun tuottajaan (esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskukseen) laskun alentamiseksi tai perimättä jättämiseksi.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §: ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.” (Lähde: Finlex)

Lue lisää: https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea terveydenhuoltomenoihin

Voit hakea Kelalta tukea terveydenhuoltomenoihin. Vähäiset terveydenhuoltomenot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, eikä niitä hyväksytä erikseen menoina. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi ilman reseptiä ostettavat itsehoitolääkkeet, perusvoiteet, vitamiinit ja laastarit.

Perusosaan sisältyvien terveydenhuoltomenojen lisäksi tiettyjä terveydenhuoltomenoja voidaan hyväksyä myös muina perusmenoina:

 • terveydenhuollon asiakasmaksut
 • julkisen terveydenhuollon matkakulut
 • silmälasit

Lue lisää:

nuoli