”Korona sai minut miettimään arvojani uusiksi”

”Korona sai minut miettimään arvojani uusiksi”

Kun Tiia Popovic oli muutama vuosi sitten koronan vuoksi etätöissä, hänellä oli aikaa pysähtyä miettimään suhdettaan markkinointiviestinnän parissa tekemäänsä työhön. Nainen havahtui huomaamaan, että halusi työnsä kautta auttaa niitä, joiden ääni ei yleensä kuulu, saamaan tilaa julkisessa keskustelussa. Tarvittiin suunnanmuutos.

Tiia Popovic työskenteli useita vuosia markkinointiviestinnässä ja kehitystehtävissä pienpaahtimossa ja viinialalla. Työt tuntuivat mielekkäiltä ja työn imu oli kova – kunnes tuli korona. Sen seurauksena sosiaaliset kontaktit ja kohtaamiset vähenivät dramaattisesti.

– Korona sai minut miettimään arvojani uusiksi. Se oli minulle pysähtymisen paikka. Sitten kun siinä oli enää puhtaasti se työ, eikä niin paljon työpaikan sosiaalista puolta, havahduin, että haluan tehdä enemmän, käyttää osaamistani ja voimiani johonkin yleisesti hyödylliseen asiaan, joka parhaassa tapauksessa voi tehdä maailmasta vähän paremman, Tiia kuvaa.

Korona aiheutti runsaasti lomautuksia ja konkursseja hotelli- ja ravintola-alalla. Tiia kuuli työssään jatkuvasti kurjista kohtaloista.

– Herkistyin sille, miten tärkeitä yhteiskunnassa ovat tukirakenteet. Järjestöt ovat tällä hetkellä yksi tukirakenteista ihmisille, jotka tippuvat kyydistä sen vuoksi, ettei heillä ole enää turvaverkkoja esimerkiksi työpaikan kautta.

Pitkäaikaistyöttömien ääni kuuluviin päätöksenteossa

Tiia oli jo pitkään toiminut vapaaehtoisena paikallisessa perhetoiminnassa, mutta pikkuhiljaa hänen mielessään kypsyi päätös hakea töihin järjestöön, Erilaisten oppijoiden liittoon. Työskenneltyään siellä vuoden verran, hän aloitti viestinnän asiantuntijana Työttömien Keskusjärjestössä joulukuussa 2022.

– Järjestötyö on omien arvojeni mukaista. Olen aina ollut taipuvainen ajattelemaan, että käytän ääntäni ja valtaani siihen, että myös ne, joiden ääntä ei normaalisti kuunnella, saavat tilaa.

Työttömien Keskusjärjestö pyrkii edunvalvonnallaan ja viestinnällään vaikuttamaan siihen, että työttömät saavat paremmin ääntään kuuluviin julkisuudessa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut järjestöt ja erilaiset verkostot, joissa toimitaan yhdessä.

Tiian mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä ovat pitkäaikaistyöttömät.

– Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy stigmaa ja ennakkoluuloja, eivätkä nämä ihmiset oikein kuulu eivätkä näy päätöksenteossa. Iso osa työstäni viestijänä on varmistaa, että tältä hiljaiselta ryhmältä saadaan päätöksentekoa varten enemmän tietoa. Pyrin vaikuttamaan siihen, miten media puhuu aiheesta, ja suoraan poliitikkoihin aina eduskunnasta kuntapäättäjiin asti.

Pitkäaikaistyöttömien tilanteet ovat moninaisia. Osalla heistä on sairauksia, jotka heikentävät työkykyä tai estävät työnteon kokonaan. Keskusjärjestö pyrkii lisäämään tietoisuutta pitkään työttömänä olleiden ihmisten haasteista ja huolehtimaan, että he pääsisivät palveluiden piiriin.

– Monelle ihmiselle ei ole ollut saatavilla oikeanlaisia ja oikea-aikaisia palveluja. Odotellessa tilanne on voinut kriisiytyä niin pahasti, että heillä on mennyt usko koko järjestelmään. Siksi heitä on vaikea houkutella esiin kertomaan mielipiteitään.

Kokemusasiantuntijat kertovat, millaista työttömänä eläminen on

Työttömien Keskusjärjestön viestintä on monikanavaista – verkkosivuista ja -lehdestä uutiskirjeisiin ja sosiaaliseen mediaan. Järjestö pitää tiiviisti yhteyttä poliittisiin päättäjiin, virkamiehiin, mediaan ja työttömien yhdistyksiin. Terveyttä työttömille ja Askelia voimaan -toimintojen puitteissa työntekijät vierailevat säännöllisesti jäsenyhdistyksissä.

Yksi tärkeä osa Tiia Popovicin työtä on vastata median tiedusteluihin ja välittää viestimille Työttömien Keskusjärjestön kantoja ja työttömyyden kokemusasiantuntijoita haastateltaviksi. Tänä vuonna järjestö aikoo toteuttaa kokemusasiantuntijakoulutuksen, jonka avulla se toivoo saavansa rohkaistua uusia ihmisiä kertomaan omista kokemuksistaan.

– Kokemustarinat ovat silmiä avaavia ja keskustelua herättäviä. Lakimuutokset ja säädökset eivät kerro, mitä työttömyys ihmisen tasolla tarkoittaa. Ihmiset ovat ikään kuin tilastoja, jos ei nosteta esiin heidän tarinoitaan, Tiia painottaa.

Julkisessa keskustelussa työttömiä pidetään toisinaan passiivisina ja laiskoina. Tiian mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Työttömät eivät ole passiivisia. Joskus he ovat sen sijaan lannistuneita, surullisia tai vihaisia. Jos ihminen sairastuu ja tippuu toimeentulotuelle, hänet ajetaan nurkkaan. Meillä on paljon sellaisia rakenteita, jotka nujertavat ja sairastuttavat. Ihmiset eivät halua ajatella, että kuka vaan voi olla työtön, koska se on kauhean pelottava ajatus. Jos ei ole työttömyyttä itse kokenut, se on helppo ulkoistaa.

Keskusjärjestö järjestää vuosittain useita tapahtumia. Niissä asiantuntijoiden lisäksi myös työttömät pääsevät ääneen, kertomaan oman tarinansa ja kommentoimaan esimerkiksi heihin kohdistuvia sosiaaliturvaleikkauksia. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuus on toteutettu järjestöjen yhteistyönä jo kuutena peräkkäisenä vuotena. Huhtikuussa Pikkuparlamentissa järjestettiin Työllistyykö toimeentulotuelta -tapahtuma.

– Kokemusasiantuntijana toimiminen voi kuulostaa pelottavalta, mutta se on ollut voimaannuttava kokemus kaikille, joiden kanssa olen työskennellyt. Siinä tulee myös se vertaistuki työttömille: ihminen huomaa, että on olemassa muitakin, joille on käynyt samalla lailla kuin hänelle.

”Olemme pitäneet kynttiläämme vakan alla”

Tiia on digitaalisen median ja analytiikan osaajana kehittänyt tarmokkaasti Työttömien Keskusjärjestön digitaalista viestintää ja raportointityökaluja, joiden avulla järjestön toimintaa pystytään kehittämään.

– Viestintää ja vaikuttavuutta pitää pystyä mittaamaan myös numeerisesti, luomaan selkeät mittarit ja tavoitteet, ja ottaa käyttöön tarvittavat työkalut. Järjestökentällä on paljon vaikuttavuutta, mutta siitä olemme olleet aika hiljaa, olemme pitäneet kynttiläämme vakan alla, Tiia harmittelee.

Hän tuo esiin, että vuosi 2024 on ollut Keskusjärjestölle hyvin aktiivinen yhteiskunnallisesti ja tulee todennäköisesti myös jatkumaan sellaisena. Alkuvuodesta Keskusjärjestö oli mukana järjestämässä laajaa mielenosoitusta, joka sai työttömät lähtemään joukolla liikkeelle.

– Nämä säästötoimenpiteet, mitä varsinkin perheellisiltä työttömiltä ollaan tekemässä, ovat todella murskaavia, viestinnän asiantuntija summaa.

Teksti: Milla Suonio

nuoli