Tatsi 25 vuotta: Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen puolesta!

Aiheet:
Tatsi 25 vuotta: Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen puolesta!
Tatsi oli mukana Erilainen Mingle -tapahtumassa (SuomiAreena, Pori 2021). Kuva: Tatsin arkisto

Peppi Tervo-Hiltula. Toiminnanjohtaja Tatsi ry

Oletko tutustunut jo kahdennettakymmenettä viidettä toimintavuottaan viettävään Tatsiin? Tatsi eli Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry on työttömien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Järjestämme tukitoimintaa ja koulutusta työttömille, osallistumme tapahtumiin, tuotamme tietoa ja rakennamme uusia toimintamalleja hankkeiden kautta. 

Suurin osa toiminnastamme on maksutonta ja avointa kaikille. Leiritoiminnassa meillä on monesti pieni omavastuu, ja matkakulujen korvaus on leirikohtaista. Järjestämme vapaa-ajan toiminnan lisäksi myös koulutusta tukevaa toimintaa ja viestimme yhteistyökumppaneiden tarjoamista koulutusmahdollisuuksista. 

Kumppaneitamme ovat esimerkiksi jäsenjärjestömme ammattiliitot sekä Työväen sivistysliitto, joka järjestää esimerkiksi maksuttomia digitaitokursseja. Teemme yhteistyötä myös monien järjestöjen kanssa. Esimerkiksi Työttömän ensiapupakettia oli toteuttamassa Tatsin lisäksi MIELI – Suomen mielenterveys ry, Työttömien keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hanke sekä Takuusäätiö. 

Maksuttoman Tatsi-lehden, joka julkaistaan keväisin, voi tilata Tatsin verkkosivuilta. Hankkeita vuonna 2022 on ollut kaksi: Korttelikeittiö Porvoossa ja Homebase Lahti päihdetoipujille Lahdessa. Päätoimipaikkamme on Helsinki, mutta järjestämme mahdollisuuksien mukaan toimintaa ympäri Suomea. Esimerkiksi kesäisin olemme järjestäneet jo kuuden vuoden ajan Erilainen Mingle –tapahtuman osana Porin SuomiAreenaa. 

Auta meitä tuntemaan Työtön 2020-luvulla

Kuka ja millainen on työtön 2020-vuosikymmenellä? Keräämme tietoa ja kokemuksia työttömyydestä. Kysely on toteutettu yhdessä Työväen sivistysliiton kanssa ja vastauksista on julkaistu niin blogitekstejä, artikkeleita Tatsi-lehdessä kuin opinnäytetyökin. Sari Laitisen Laurea AMK:n opinnäytetyö Työttömyyden haasteiden edessä kävi Työtön-kyselyn vastauksien lisäksi lävitse tämän hallituskauden työllisyystoimia. Työtön-aineisto oli lisäksi pohjana keväällä 2022 kun kiersimme SAK:n alueellisia työllisyysfoorumeita. Nykyiset ja tulevat vastaukset auttavat meitä järjestössämme suunnittelemaan työtämme ja rakentamaan palveluitamme entistä enemmän työttömien toiveiden mukaiseksi. 

Tule mukaan Tatsin toimintaan! 

Olemme käynnistäneet syksyllä 2022 joka toinen tiistai verkossa kokoontuvat työttömien vertaistukiryhmät, joissa keskustellaan arjesta, työelämästä ja työnhakemisesta. Keväällä 2022 saamme osaan tapaamisista mukaan asiantuntijoita kertomaan esimerkiksi työehdoista ja työoloista, ja mahdollisuuksien mukaan lisämme tapaamiskertoja. Tervetuloa linjoille! Jos TEAMS on sinulle vieras väline, tarjoamme tukea sen haltuunottoon. 

Lue verkkosivuiltamme lisää (Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry – Työttömän puolella, tatsi.fi). 

nuoli