Heikoimpien tukemisessa epäonnistuttu

Heikoimpien tukemisessa epäonnistuttu

Tuore sosiaalibarometri (3/21) kertoo, että koronavuonna heikoimmassa asemassa olevien tukemisessa on epäonnistuttu. Mitä vaikeampia ja monisyisempiä henkilön ongelmat ovat, sitä heikommin hänelle pystyttiin koronakriisissä tarjoamaan apua.

Erityisen huonosti pystyttiin vastaamaan mielenterveyspalveluihin pääsyä odottavien ja muuten toimintakyvyltään heikkojen ihmisten tarpeisiin. Myös henkilöt, jotka eivät pystyneet hyödyntämään etä- ja digipalveluita jäivät laajasti tuen ulkopuolelle.

Järjestöjen rooli korostuu

Palvelujärjestelmä onnistui lähinnä tukemaan ihmisiä, joiden ongelmat ovat selkeitä ja yksinkertaisia, ja joihin on selkeä apu tarjolla. Esimerkiksi ruoka-apu ja asunto- ja etuusasiat on pystytty hoitamaan hyvin.

Julkinen sektori ei kuitenkaan ole pystynyt tähän yksin. Järjestöt ja seurakunnat ovat koronavuoden aikana nousseet merkittäväksi toimijaksi julkisten palveluiden rinnalle. Erityisesti korostuivat ruoka- ja asiointiapu.

Ruoka-apu keskeistä TST:n toiminnassa

Turun Seudun TST on tarjonnut ruoka-apua jo pitkään. Kauppojen ylijäämäruokaa on jaettu yhdistyksen jäsenille muutamana päivänä viikossa. Apu on ollut tervetullutta ja suosittua.

Sosiaalisen avun lisäksi ylijäämäruuan jako on ilmastoteko. Jopa kymmenesosa maailman kasvihuonepäästöistä tulee hävikkiruuasta, jonka määrää pystytään näin pienentämään. Suomessa tähän on pystytty varsin hyvin.

Jäsenille on tarjolla myös erittäin edullinen lounas yhdistyksen lounasruokalassa. Ruokailevan jäsenen alle kouluikäiset lapset syövät ilmaiseksi ja kouluikäiset puoleen hintaan. Näin koko perhettä pystytään tukemaan.

Yhdistys jakaa lisäksi EU:n ruoka-apupaketteja, jotka on tarkoitettu myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Lokakuussa yhdistys sai 15000 kiloa elintarvikkeita, mikä oli Turun alueen suurin apukuorma. Ruoka kuitenkin jaettiin loppuun jo helmikuussa ja seuraava ruokaerä saapuu vasta huhtikuussa.

Koronarajoitusten tuoma tauko

Koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet Turun Seudun TST:n ruokajakelua. Kaupoilta saadun ruuan määrä pieneni, mikä vähensi jakopäiviä, ja toimintakeskuksen sulkeminen lopetti ruokajakelun toistaiseksi kokonaan. Juuri kun tarve olisi suurin pitkittyneen kriisin takia, ei yhdistyksellä ole mahdollisuutta auttaa jäseniään. Samanaikaisesti ruokakaupat tekevät ennätystulosta.

Lounasruokalat on onneksi rajattu ravintoloita koskevien rajoitusten ulkopuolelle. Näin myös Turun Seudun TST on voinut, rajoitetuin aukioloin ja hygieniasta huolehtien, jatkaa jäsentensä hyvinvoinnin tukemista, koronasta huolimatta.

Anu Keinänen, tiedottaja, Turun Seudun TST ry

Ruokajakelu, nainen, muovikasseja

Turun Seudun TST on jakanut pitkään mm. EU-ruoka-apua.

nuoli