Työttömät eivät vaikene – he haluavat olla oman elämänsä asiantuntijoita!

Työttömät eivät vaikene – he haluavat olla oman elämänsä asiantuntijoita!

Mikkelin hiippakunnan työttömyyspäivät pidettiin Lappeenrannassa 3.-4.9.2018. Paikalla oli työttömien yhdistysten ja seurakuntien edustajia. Päivillä koottiin julkilausuma, jossa halutaan kiinnittää päättäjien huomio seuraaviin asioihin.

Työttömien palvelut ja ohjaaminen:
• Säädyllinen toimeentulon turvaava työ subjektiiviseksi oikeudeksi kuten päivähoito.
• Luukulta toiselle pompottaminen lopetettava. Asiakkaan on päästävä moniammatillisen tuen piiriin.
• Palvelujen on oltava asiakaslähtöisiä, ei viranomaislähtöisiä. Palveluneuvojat takaisin TE-toimistoihin.
• Asiantuntijuus on taattava asiakaspalvelussa ja riittävät resurssit asiakkaan yksilölliseen palveluun. TE-koulutukset järkeistettävä ja niihin ohjaus asiakkaan tietojen, taitojen ja osaamisen mukaan.
• Työvoimapalvelujen yksityistäminen on keskeytettävä.
• Aktiivimallia on kehitettävä kannustavaksi. Se ei saa olla mikään karenssiautomaatti.
• Aktiivimallissa työttömän yksilöllinen tilanne ja työpaikkojen saatavuus alueella huomioitava.

Työttömien yhdistysten rooli ja tehtävä:
• Palkkatukirahojen väheneminen vuosi vuodelta vaikeuttaa yhdistysten toimintaa. Palkkatukirahoja on lisättävä ja palkkatukikausi pidemmäksi ja joustavammaksi asiakkaan tarpeen mukaan.
• Kuntouttavaa toimintaa on kehitettävä. Epävarmuus kuntouttavan työtoiminnan rahoituksessa vaikeuttaa toimintaa.
• Kolmannen sektorin asemaa on vahvistettava. Pidempikestoinen rahoitus helpottaa yhdistysten toiminnan suunnittelua.
• Yhteistyötä lisättävä TE-keskusten, työttömien yhdistysten, seurakuntien diakoniatoiminnan ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Diakoniatyön näkökulmia:
• Yhteiskunnan tulee varata tarvittava määrä asiantuntevia, ammatillisia resursseja työttömien asioiden hoitoon.
• Lakien soveltamisohjeiden joustavampi ja inhimillisempi tulkinta työntekijöille. Työttömällä on oikeus saada tarvittava ohjeistus ja ohjaus yksilöllisesti ihmisarvoa kunnioittaen ja asiallisella palvelulla.
• Kuunnellaan työtöntä oman elämänsä asiantuntijana.

Päivien järjestäjinä olivat Mikkelin Hiippakunta ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Lisätietoja:
Hiippakuntasihteeri Päivi Erkkilä, Mikkelin hiippakunta 050 530 5310, paivi.erkkila(@)evl.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, Työttömien Keskusjärjestö ry, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

Kuvassa: Mikkelin työttömät pitivät riemukkaan teatteriesityksen hiippakuntapäivillä.

nuoli